24.04.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Версия для печати Отправить на e-mail
Анотовані бібліографічні списки
документів історичної тематики та суміжних дисциплін
Випуск 25 – 2014 р.
Археологія

1. Хозяйство древнего населения Украины : ремесла и промыслы древнего населения Украины. Ч. 2 / ред. кол. : Ю. Д. Кибальник, И. О. Писларий, С. А.Балакин ; Музей. об-ние «Киево-Печер. гос. ист.-культур. заповедник». – К., 1995. – 346 с. : ил.

Сборник научных статей посвящен исследованиям хозяйства населения Украины с каменного века до эпохи средневековья и исследованиям ремесел и промыслов, существовавших в Украине с древнейших времен. Сделан анализ уровня хозяйственной деятельности восточных славян в предгосударственный период. Рассмотрены техника обработки камня, дерева, металла. Уделено внимание гончарному производству.

Авторами статей являются научные сотрудники Киево-Печерского заповедника, Института археологии АН Украины.

Рассчитан на историков, археологов, музейных работников и всех интересующихся историей Украины.

Всесвітня історія

2. ХVII сходознавчі читання А. Кримського. Тюркський світ у цивілізаційних просторах Євразії : тези доп. Міжнар. наук. конф., м. Київ, 16-18 жовт. 2013 р. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – К., 2013. – 95 с.

У збірнику опубліковано доповіді, присвячені 90-річчю Турецької Республіки, в яких розкривається історія створення Турецької держави, позиція США, конфесійний фактор у суспільно-політичному розвитку Туреччини.

Джерелознавчі матеріали про дипломатичні відносини між Турцією і Швецією, археологічні джерела тюркологічних досліджень в Україні, саркофаг з Алтинкулач та його образотворча програма, «турецькопіддані» в Російській імперії : регламентація правового становища та політичні реалії, турецький фольклор, зародження та розвиток книгодрукування в Кримському ханстві, інші статті історіографічного змісту – у розділі «Тюркологічні студії».

Для науковців, істориків, джерелознавців, викладачів та студентів вузів.

Історія України

3. Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.) : джерелознав. дослідж. / Сергій Білокінь ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; Всеукр. т-во політв’язнів і репресованих ; Київ. наук. т-во ім. П. Могили. – К., 1999. – 447 с. – (Україна у ХХ ст., Т. 1.).

Використовуючи неприступний раніше і унікальний за своїм змістом архівний матеріал, широке коло спогадів та інших джерел, автор реконструює механізм масового терору в СРСР.

Робота розрахована на всіх, кому болить історія України.

4. Видатні постаті науки, культури і освіти України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 30–31 жовт. 2008 р. / ред. кол. : В. Г. Чернець, В. А. Бітаєв, Г. В. Власова, І. В. Кузнєцова ; М-во культури і туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – К. : ДАКККіМ, 2008. – 343 с.

Збірник містить матеріали Всеукраїнської конференції, яка стала продовженням Міжнародних науково-практичних конференцій «Кобзарство в контексті становлення української професійної музичної культури» (2005) та «Бандурне мистецтво ХХІ століття : тенденції та перспективи розвитку» (2006). До збірника увійшли статті та тези доповідей, в яких відповідно до заявлених секцій розглядаються такі проблеми : світоглядні традиції українських просвітників та реформаторів, діяльність представників сучасної української еліти щодо формування національного наукового та культурно- освітнього простору, роль діячів діаспори в утвердженні українських культурних цінностей.

5. Жаботинский В. Избранное / Владимир Жаботинский. – СПб. : Акта, 2012. – 430 с.

В сборник вошли наброски и заметки о еврейском вопросе и близких к нему проблемах, составленные в разное время и для разных аудиторий. Здесь имеются и такие очерки, в которых собраны выводы долгого и кропотливого изучения, отрывки лирического характера, полемика, публичные речи.

Но в этом разнородном материале есть одна общая черта : каждая строчка была рождена в атмосфере борьбы, каждое слово было откликом на боевой вызов.

…В такой книге не может не быть отдельных противоречий. Далеко не каждая строка в ней с идеальной точностью отражает теперешний взгляд автора на те или иные вопросы. Но в общем и целом в этой книге сказано именно то, что автор хотел сказать.

6. Люди Майдану : хроніка / за ред. Л. Івшиної. – 1-е вид. – К. : ПрАТ «Укр. прес-група», 2014. – 238 с. : іл.

Фотоальбом «Люди Майдану : хроніка» - про кожного з нас. Це добірка знакових фотографій з Майдану : від найпершого вечора – до трагічних подій на Інститутській. І навіть більше. Фотокореспонденти та журналісти «Дня» були у вирі подій, серед тих, хто творив Історію на головній площі країни та поза нею. Цей альбом – узагальнене відчуття Майдану безпосередніми його учасниками - яким його побачив, зафіксував та осмислив на своїх шпальтах «День». «Майдан вивів на авансцену української і світової історії нові українські обличчя, характери, - зазначила головний редактор «Дня» Лариса Івшина у передмові до фотоальбому. – Запам’ятаймо цей час у образах”.

7. Новітня історія України : портрети сучасниць / упоряд. В. В. Болгов ; відп. за вип. І. Болгов ; Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу. – К., 2003. – 174 с. : іл.

Книга «Новітня історія України : портрети сучасниць» є вдалою спробою увічнити друкованим словом імена сучасниць, які своєю працею і творчістю впродовж багатьох років збагачують Українську державу, беруть активну участь у громадському житті суспільства.

Жінки завжди були окрасою нашої країн, гордістю та багатством нації. Професіоналізм і витримка, самопожертва в ім’я власної сім’ї, дітей завжди були визначальною рисою жінок. Українка – берегиня домашнього вогнища, надійна підтримка й опора чоловіка, мати захисника Вітчизни.

Саме про таких жінок йдеться в даній книзі, тому розрахована на широке коло читачів.

8. Посівнич М. Білас і Данилишин : життя на тлі історії ОУН / Микола Посівнич. – Л., 2009. – 63 с. : іл.

Пропоноване дослідження присвячене життю та діяльності двох трускавецьких бойовиків ОУН – Василю Біласу (17. 09. 1911-23. 12. 1932) та Дмитру Данилишину (02. 04. 1907–23. 12. 1932). На основі документів та спогадів у нарисі висвітлено їх революційну діяльність та боротьбу за визволення Батьківщини, показано роль ОУН у тогочасних суспільно- політичних процесах в Західній Україні. Для науковців та широкого кола читачів.

9. Салій О. Дмитро Трощинський – козак знатний : іст. повість / Олександр Салій. – К. : Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, 2000. – 253 с. – Бібліогр. : с. 249-252.

Історична повість заповнює «білу пляму» в історії України, вивченні видатних діячів держави, науки і культури.

У виданні розкривається життєвий шлях визначного діяча на зламі ХVIII–XIX століть, мецената, засновника шедевру садово-паркового мистецтва – Кагарлицького парку на Київщині Дмитра Прокоповича Трощинського.

Ґрунтовний опис його діяльності відтворено на основі документальних матеріалів на широкому тлі тогочасних історичних подій.

Для краєзнавців, істориків, природознавців – всіх тих, кого цікавить історичне минуле українського народу.

10. Украина Incognita : ТОП – 25 / под ред. Л. Ившиной ; сост. Игорь Сюндюков, Лилия Шевцова, Анна Мотозюк. – К. : ЧАО «Укр. Пресс-група», 2014. – 383 с. : ил.

…Эти 25 избранных статей «Дня», возможно, станут для читателя «целительными каплями» в это непростое время. Помогут понять, почему приветствие «Слава Україні – Героям Слава!» так органично зазвучало сейчас и на русском языке… Книга – об Украине, о её пути через века, о духовно-историческом опыте, о познании самой себя, о тяжкой борьбе за свободу и великой любви к свободе. Здесь нет ни малейшего следа ненависти к России – зато есть искренняя любов к Украине…

Книга адресована нашим русскоязычным согражданам, которые, часто не по своей вине, не учили украинский язик и были отторгнуты от истинного понимания украинских ценностей, украинской истории, культуры, и всего того, что Украина может дать и нам всем, ее гражданам, и миру.

Історія української діаспори

11. Ротач П. Розвіяні по чужині : полтавці на еміграції : корот. біобібліограф. довід. / Петро Ротач. – Полтава : «Верстка», 1998. – 162 с. : іл.

Українська еміграція пройшла тернистий історичний шлях, що проліг крізь століття, - від фатальної для долі України Полтавської битви 1709 р. й до кінця ХХ-го ст., коли Україна здобула незалежність. Цей шлях міряло немало полтавців – громадсько-політичних та церковних діячів, письменників, учених, митців, працівників інших сфер культури. Їх імена реєструє довідник «Розвіяні по чужині».

У цій книзі вміщено відомості про полтавців трьох еміграційних періодів. Спершу це були борці проти самодержавства і його колоніальної політики щодо України (М. Драгоманов, Ф. Вовк, Ф. Волховський та ін.), потім – діячі Української Народної Республіки, поваленої московським більшовизмом (С. Петлюра, А. і М. Лівицькі, Ю. Горліс-Горський, В. Леонтович та ін.) ; нарешті третя хвиля – найчисельніша, збурена Другою світовою війною, - вона винесла за межі рідної країни людей, які не побажали жити в умовах тоталітарного сталінського режиму (І. Багряний, М. Орест, В. Барка та ін.).

Ця книга стане в пригоді викладачам і студентам вузів, учням коледжів, усім, хто вивчає і цікавиться історією української діаспори.

Історія міст і сіл України

12. Гаман В. П. Богодухів або Люди з Божою іскрою : публіцистика ; Читаючи колег ; Ранні новели ; Розділи з роману / Віктор Гаман. – К. : «Вир», 1999. – 678 с.

Ця книга значною мірою по-новому висвітлює творчість письменника. Вона складається з публіцистики, критичних нотаток, літературно-мистецьких розвідок, інтерв’ю, есе, нарисів, ранніх новел, творів для дітей та розділів з нового роману «Каскад ставків».

Взяті разом, ці жанри засвідчують широкий діапазон творчих пошуків автора, його послідовну прихильність ідеалам гуманізму, збереження і примноження духовного генофонду народу.

13. 200 років Кобеляцькому повіту : 1803-2003. – Полтава : «Вид-во «Артполітсервіс», 2003. – 120 с. : іл.

Книга знайомить з Кобеляцьким краєм, відомим своєю історією, культурою, талановитими і працьовитими людьми. Легендарне минуле Кобеляк овіяне славою перемог, козацького лицарства, героїзмом українців під час визвольних битв за рідну землю в ХVII ст.

У 1803 р. Кобеляки отримали статус повітового центру, з чого і почалась розбудова й оновлення невеличкого міста на березі Ворскли. Тут було відкрито декілька освітніх закладів.

Кобеляцька земля стала колискою цілої когорти знаменитих людей, наукових і культурних діячів.

Для широкого кола читачів.

14. Мирошниченко Е. Г. Я зачем-то съездил в Николаев… / Е. Г. Мирошниченко. – Николаев : «Аванта», 2001. – 154 с.: фото.

Сборник литературно-краеведческих очерков, статей, материалов архивных разысканий содержит факты исторического прошлого Прибужья, мемуарные, дневниковые свидетельства писателей, деятелей культуры, оставивших воспоминания, художественные произведения о городе Николаеве и южном причерноморском крае.

Речь идет об известном поэте-сатирике ХVIII в. Иване Хемницире, А. С. Пушкине и его современниках В. Дале и А. Баласогло, николаевских адресатах Л. Толстого ; Всеволоде Гаршине и Иване Бунине, директоре Южнославянского пансиона Тодоре Минкове, представителях поэтического авангарда В. Маяковском и его друзьях-гилейцах ; П. Тычине, С. Есенине, М. Горьком, Д. Айзмане, драматической судьбе поэтов-земляков, ставших жертвами политических репрессий 30-х годов ХХ в., лауреатов премии им. Т. Г. Шевченко – Л. Вышеславском и М. Винграновском, учителе Адриане Топорове и его уникальной книге «Крестьяне о писателях».

Сборник рекомендован в качестве учебного пособия по программам филологических и культурологических дисциплин.

15. Національний історико-архітектурний заповідник Кам’янець : фотоальб. / авт. фото : М. Андрєєв, Ю. Бусленко ; авт тексту О. Климчук. – Хмельницький : ПФ «Галерея», 2004. – 207 с. : фот. – Текст укр., англ.

Українське місто зі славною історією та унікальною історичною топографією, третє місто в Україні (після Києва і Львова) за кількістю (до 200) історико-архітектурних пам’яток – Кам’янець-Подільський - представлено у фотоальбомі. Світлинам передує історико-літературний нарис подолянина і киянина Анатолія Мельника. Вірші українських поетів вдало доповнюють розділи альбому.

Для широкого кола читачів.

Етнографія

16. Босий О. Чарівний круг : з історії розвитку гончарства на Наддніпрянщині / О. Босий, Г. Харитонов ; Кіровоград. обл. б. нар. творчості. – Кіровоград : Центрально-Укр. вид-во, 1993. – 15 с. : іл.

У книзі розповідається про зародження гончарства на території України (епоха неоліту). Високим мистецьким рівнем відзначалися вироби так званої трипільської культури, поширені на Правобережній Україні. Трипільці робили також статуетки, які є кращими зразками образотворчого мистецтва ІV- ІІІ тис. до н. е.

Скіфські горщики зберігають тюльпановидну форму. Ранньослов’янська кераміка кінця І тис. до н. е.-початку І тис. н. е., що дістала назву «полів поховань», є прямим попередником української народної кераміки.

Історія розвитку гончарства в Україні простежується в книзі і зацікавить етнографів, археологів, широке коло читачів.

17. Данилюк А. Г. Наша хата : етнограф. нарис про традиц. поліське житло / А. Г. Данилюк. – Луцьк : «Надстир’я”, 1993. – 63 с. : іл.

Хата на Поліссі, як і всюди в Україні, була не лише житлом, а й священним місцем. В її інтер’єрі, в усій організації внутрішнього простору відбивалися народні традиції, символи, життєві правила, звичаї та обряди.

Крім своїх основних функцій, створення зручностей для відпочинку, збереження різних речей, оздоблення – предмети в інтер’єрі мали й символічне значення : стіл – символ єдності і міцності сім’ї. Поліська хата «виростала» з давнішніх культур, які були її на території. Можна говорити, що Полісся, його будівлі – це резервант слов’янських старожитностей, яких у такій кількості, напевне, ніде не знайти.

Видання розраховане на науковців-етнографів, студентів профільних вузів, усіх, хто цікавиться даною проблематикою.

18. Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України : путівник / відп. за вип. : Степан Павлюк, Роман Чмелик. – Л. : Ін-т народознав. НАН України, 1996. – 95 с. : іл.

Путівник знайомить читачів з фондовими збірками одного з найбільших музеїв Європи, який успадкував колекції Міського промислового музею у Львові (рік заснування 1874) і Музею Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка (рік заснування 1895).

19. Музей народної архітектури та побуту України : путівник / наук. ред. Г. Скрипник ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; Музей нар. архітектури та побуту України. – К., 2007. – 55 с. : іл.

Путівник дає інформацію про створений у 1969 році Державний музей народної архітектури та побуту України. Експозицію Музею розміщено в унікальному етнографічному ландшафті. В характерному оточенні представлені 300 унікальних пам’яток народного будівництва ХVI-XXст. з тисячами пам’яток декоративно-вжиткового мистецтва, знаряддями праці, предметами побуту, багатими колекціями ікон, рушників, одягу, кераміки, музичних інструментів .

Для дослідників та популяризаторів матеріальних і духовних скарбів традиційної культури українського народу, широкого кола читачів.

Правознавство

20. Кучерська Н. І. Адміністративно-правове регулювання охорони та збереження матеріальної та культурної спадщини в Україні : теорія і практика : моногр. / Н. І. Кучерська. – К. : НАКККіМ, 2013. – 448 с.

Монографію присвячено дослідженню проблемних питань адміністративно-правового регулювання охорони та збереження культурної спадщини в Україні. Центральне місце в монографії займає аналіз чинної нормативно-правової бази за видами культурної спадщини, який доводить її незавершеність, фрагментарність та недосконалість. На основі чинного законодавства України в сфері охорони та збереження культурної спадщини, узагальнень практики його реалізації, історико-правового досвіду та наукових розробок визначено теоретично-правові засади, досліджено систему адміністративно-правового регулювання охорони та збереження культурної спадщини в Україні, недоліки та особливості його практичного здійснення в сучасних умовах, розроблено науково обґрунтовані пропозиції щодо його вдосконалення та його механізмів, здійснення належного державного управління в цій сфері органами державної влади та місцевого самоврядування для подальшого практичного використання.

Розрахована на науковців, фахівців-пам’яткоохоронців, практичних працівників, викладачів та студентів, широкого кола читачів.

Історія воєн

21. Гай А. На тих афганських рубежах : (з блокнота військового журналіста) / Анатолій Гай. – Біла Церква : Київ. обл. ТО «Культура» ; Кооперат. вид-во «Буква», 1991. – 125 с. : іл.

Збірник документальних оповідань колишнього військового журналіста, члена Спілки письменників України – очевидця афганських подій відкриває нові трагічні сторінки неоголошеної «афганської» війни.

Музеєзнавство

22. Реставрація музейних памяток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали та тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю Нац. наук.-дослід. реставрац. центру України, 27-29 трав. 1998 р. / [упоряд. та відп. за вип. : С. О. Гордєєва, Ю. Й. Братушко, Т. О. Кондратюк та ін.]. – К., 1998. – 190 с. – (Проблеми збереження, консервації і реставрації музейних пам’яток історії та культури).

У виданні представлено матеріали та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, яка була організована Національним науково-дослідним реставраційним центром України та присвячена 60-річчю його заснування. Тематика наукових доповідей охоплює питання збереження, дослідження, консервації і реставрації пам’яток історії та культури в Україні, Росії, Білорусі, Польщі. Розглядаються загальні проблеми розвитку реставраційної справи.

Для співробітників музеїв, навчальних закладів культури, реставраційних установ та інших спеціалістів.

Історія фізичної культури

23. Козацькі забави / В. І. Завацький, А. В. Цьось, О. І. Бичук, Л. І. Пономаренко ; М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки ; Волин. обл. б-ка для юнацтва. – Луцьк : «Надстир’я», 1994. – 109 с.

У посібнику в популярній формі розкривається історія фізичної культури запорізьких козаків та пропонуються різноманітні сценарії козацьких ігор.

Крім фахівців з фізичної культури і спорту, книга буде цікавою для спеціалістів з виховної роботи, батьків, а найголовніше – дітей.

Мистецтвознавство

24. Борис Возницький, яким ми його памятаємо / упоряд. Наталя Філевич. – Л. : «Центр Європи», 2013. – 199 с. : 132 іл.

Книга містить спогади, котрі написані друзями, колегами та співробітниками довголітнього директора Львівської національної галереї мистецтв, Героя України Бориса Григоровича Возницького (1926-2012). У книгу увійшов фрагмент неопублікованих раніше спогадів самого Бориса Возницького.

Книга призначена широкому колу читачів.

25. Сучасні проблеми мистецтвознавчої експертної оцінки культурних цінностей та предметів колекціонування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 26-27 листоп. 2009 р. / [ред. кол. : В. Г. Чернець, В. А. Бітаєв, Г. В. Власова, І. В. Кузнєцова]. – К. : ДАКККіМ, 2009. – 198 с.

До збірника увійшли статті та тези доповідей, в яких розглядаються такі питання : актуальні проблеми експертної оцінки та атрибуції творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, методика експертного аналізу творів мистецтва та технічні засоби експертизи, економічні аспекти регулювання обігу культурних цінностей та їх правове супроводження, історико-культурологічні аспекти дослідження об’єктів мистецтвознавчої експертизи, проблеми сучасної мистецтвознавчої освіти та шляхи їх вирішення.

26. Україна Гетьманська в образах сучасних українських художників : (фотоальбом-каталог) / упоряд. : Ірина Матущак, Надія Ярмак, Оксана Новік ; авт. фото Микола Тищенко ; кер. проекту Наталія Реброва. – Батурин, 2011. – 52 с. : 51 іл.

Фотоальбом виданий з метою розкриття та популяризації фондової колекції заповідника «Гетьманська столиця» у Батурині.

Етнокультурологія

27. Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала / Ліна Костенко. – К. : Вид. дім «КМ Academia, 1999. – 31 с.

Лекція присвячена гострим проблемам української національної культури у світовому контексті.

Розрахована на студентську аудиторію та широке коло читачів.

28. Нагорна Л. П. Історична культура : концепт, інформац. ресурс, рефлекс. потенціал / Лариса Нагорна. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 379с.

У монографії розкрито сутність основоположної у західній історичній культурології, але поки що незвичної для вітчизняної термінопрактики категорії, «історична культура» - як фактора формування «образу минулого» в процесі взаємодії професійного історичного знання й колективної пам’яті соціумів. Історична культура представлена як новітній концепт раціональності в історичному пізнанні, як системне поєднання принципів артикулювання, інтерпретування, репрезентацій минулого, як вдала знахідка в системі категоріальної операціоналізації наукових понять.

Аналізуються механізми циркуляції історичних ідей, які, будучи засвоєними суспільством, перетворюються на частину його ментального й вербального фонду й мотиваційний стимул. Розглянуто можливості використання модусів історичної культури в системі викладання та громадянської освіти.

Розрахована на науковців політиків, журналістів, студентів – усіх, кого цікавлять проблеми теорії й сучасні українські реалії.

29. Сходознавство / [голов. ред. О. О. Хамрай ; ред. кол. : О. І. Айбабін, І. П. Бондаренко, О. Б. Бубенок та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – К., 2013. – Вип. 64. – 188 с.

Науковий журнал містить статті з питань лінгвістики, культурології, літературознавства, політології, історії, релігієзнавства, тісно пов’язаних з культурою Сходу.

30. Україна – Світ : від культурної своєрідності до спорідненості культур : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 трав. 2006 р. / [редкол. : В. Г. Чернець (голова), Л. О. Троєльнікова, В. А. Бітаєв та ін.]. – К. : ДАКККіМ, 2006. – Ч. 2. – 300 с.

Збірник укладено на основі матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції з теоретико–методологічної та праксіологічної проблеми сучасності, проведеної Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв спільно з Українським центром культурних досліджень Міністерства культури і туризму 25-26 травня 2006 р. До збірника увійшли статті та тези доповідей, в яких розглядаються такі проблеми : «Історико-культурологічні засади полікультурності», «Українська культура в сучасному інформаційному просторі», «Роль і місце Болонського процесу в системі художньо-мистецької освіти українського суспільства», «Музична культура в полікультурному світі», «Полікультурні комунікації України», «Народна творчість як складова культурного простору держави».

31. Українська етнокультурологічна енциклопедія : у 5 т. / ред. рада : В. А. Бітаєв (відп. ред.), Ю. П. Богуцький, А. В. Чебикін та ін. ; НАМ України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв ; Ін-т культурології НАМ України. – К. : Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, 2013.

Т. 1 : А-Е. – 552 с.

Т. 2 : Е-Л. – 544 с.

Т. 3 : Л-Н. – 556 с.

Т. 4 : Н-Р. – 548 с.

Т. 5 : Р-Я. – 534 с.

Розглянуто етнокультурну форму суспільного розвитку в контексті життєдіяльності людини та нації, функціонування національної культури та мистецтва. Наголошується на гострій потребі цілісної концепції етнополітичного розвитку переважно через призму культури як колективного суспільного феномена, на перспективності етнокультурної парадигми, культурної сфери життя нації, важливості перспективних етнокультурних суспільних змін, національного духовного відродження.

Для політичних та державних діячів, науковців, викладачів, працівників культури і мистецтв, усіх, хто цікавиться проблемами етнокультурології – нового напрямку наукових досліджень.

Політологія

32. Наукові записки : Курасівські читання-2005 / [ред. кол. : Ю. А. Левенець, В. О. Переверзій, О. В. Заремба та ін. ; НАН України, Ін-т політ. дослідж. ім. І. Ф. Кураса]. – К. : ІПіЕНД, 2006. – 391 с. – (Сер. «Політологія і етнологія». Вип. 30, кн. 1).

Збірник є спеціальним випуском «Наукових записок» та видається за матеріалами Курасівських читань, що відбулися 15 грудня 2005 р. У виданні містяться статті, присвячені пам’яті академіка І. Ф. Кураса та актуальним питанням етнополітології.

Філософські науки

33. Київська Академія : наук. журн. / [ред. кол. : Н. М. Яковенко (голова), Ю. А. Мисик, М. Л. Ткачук та ін.]. – К. : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2008.

Вип. 6 : Матеріали Міжнар. наук. конф. «Етика отців у київській богословській думці епохи Реформи ( кінець XVI-початок XVIII ст.)», Київ, 20-23 верес. 2007 р. – 219 с.

У даному випуску вміщено матеріали Міжнародної наукової конференції «Етика отців у київській богословській думці епохи Реформи (кінець XVI-початок XVIII ст.)». Культурологічні, історичні, літературознавчі, богословські дослідження і розвідки представлено в статтях науковців з України, Росії, Німеччини, Польщі, Італії, Канади, США.

Релігієзнавство

34. Труди Київської Духовної Академії / Укр. Православ. Церква. – К., 2013-2014.

№ 19. – 2013. – 346 с.

№ 20. – 2014. – 373 с.

У випусках опубліковано матеріали до 100-річчя від дня народження митрополита Сурозького Антонія, питання біблеїстики, богослов’я, патрології, історії київських духовних шкіл, філософії, літургіки, канонічного права, проповіді, відносин церкви і суспільства.

Антоній Сурозький увійшов в історію як один із найталановитіших православних проповідників ХХ ст. Його книги перекладені десятками мов і перевидаються нині багатотисячними накладами.

На сторінках 20-го номера «Трудів» відображено визначні події в науковому житті Академії останніх місяців.

35. Різдво Христове – 2000 : статті й матеріали / [ред. кол. : В. Гаюк, О. Гринів, Я. Дашкевич та ін.] ; Ін-т релігієзнавства – філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. – Л. : «Логос», 2001. – 239 с.

Автори альманаху досліджують аспекти суспільно-культурного життя християнської України. Основна увага в статтях і розвідках зосереджена на висвітленні філософських, богословських, еклезіологічних проблем християнства , його місця на українських землях. Розглядається ряд подій і явищ з історії Київської Церкви, сакрального мистецтва, а також змальовані сильветки цілої низки постатей вітчизняної історії і культури, які значною мірою спричинилися до утвердження християнських цінностей в духовному житті українського народу.

Мистецтвознавство

36. Традиційне музикування українців у європейському просторі : зб. матеріалів 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 жовт. 2007 р. / М -во культури і туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології та ін. ; ред. кол. : В. Г. Чернець, В. А. Бітаєв, С. Д. Безклубенко та ін. – К. : ДАКККіМ, 2008. – 219 с.

До збірника увійшли статті та тези доповідей, в яких розглядається історія бандурного та кобзарського мистецтва як унікальний прояв української музичної та громадянської культури, зокрема були розглянуті питання : «Мовно-духовний феномен кобзарства у просторі світової музичної культури (ХVII-початок ХХ ст.)», «Спадкоємність європейських культурних традицій у творчості мандрівних музикантів», «Духовний репертуар мандрівних музик та церковні канони у ХІХ ст.», «Традиційний український музичний інструментарій і європейська культура», «Фольклористи, етнографи, збирачі старожитностей та їх роль у збереженні народних традицій та репертуару», «Зображення постатей народних музикантів у мистецтві (образотворчому, театральному, літературному та ін.)»

Анотовані бібліографічні списки
документів історичної тематики та суміжних дисциплін
Випуск 25 – 2014 р.
Археологія

1. Хозяйство древнего населения Украины : ремесла и промыслы древнего населения Украины. Ч. 2 / ред. кол. : Ю. Д. Кибальник, И. О. Писларий, С. А.Балакин ; Музей. об-ние «Киево-Печер. гос. ист.-культур. заповедник». – К., 1995. – 346 с. : ил.

Сборник научных статей посвящен исследованиям хозяйства населения Украины с каменного века до эпохи средневековья и исследованиям ремесел и промыслов, существовавших в Украине с древнейших времен. Сделан анализ уровня хозяйственной деятельности восточных славян в предгосударственный период. Рассмотрены техника обработки камня, дерева, металла. Уделено внимание гончарному производству.

Авторами статей являются научные сотрудники Киево-Печерского заповедника, Института археологии АН Украины.

Рассчитан на историков, археологов, музейных работников и всех интересующихся историей Украины.

Всесвітня історія

2. ХVII сходознавчі читання А. Кримського. Тюркський світ у цивілізаційних просторах Євразії : тези доп. Міжнар. наук. конф., м. Київ, 16-18 жовт. 2013 р. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – К., 2013. – 95 с.

У збірнику опубліковано доповіді, присвячені 90-річчю Турецької Республіки, в яких розкривається історія створення Турецької держави, позиція США, конфесійний фактор у суспільно-політичному розвитку Туреччини.

Джерелознавчі матеріали про дипломатичні відносини між Турцією і Швецією, археологічні джерела тюркологічних досліджень в Україні, саркофаг з Алтинкулач та його образотворча програма, «турецькопіддані» в Російській імперії : регламентація правового становища та політичні реалії, турецький фольклор, зародження та розвиток книгодрукування в Кримському ханстві, інші статті історіографічного змісту – у розділі «Тюркологічні студії».

Для науковців, істориків, джерелознавців, викладачів та студентів вузів.

Історія України

3. Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.) : джерелознав. дослідж. / Сергій Білокінь ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; Всеукр. т-во політв’язнів і репресованих ; Київ. наук. т-во ім. П. Могили. – К., 1999. – 447 с. – (Україна у ХХ ст., Т. 1.).

Використовуючи неприступний раніше і унікальний за своїм змістом архівний матеріал, широке коло спогадів та інших джерел, автор реконструює механізм масового терору в СРСР.

Робота розрахована на всіх, кому болить історія України.

4. Видатні постаті науки, культури і освіти України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 30–31 жовт. 2008 р. / ред. кол. : В. Г. Чернець, В. А. Бітаєв, Г. В. Власова, І. В. Кузнєцова ; М-во культури і туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – К. : ДАКККіМ, 2008. – 343 с.

Збірник містить матеріали Всеукраїнської конференції, яка стала продовженням Міжнародних науково-практичних конференцій «Кобзарство в контексті становлення української професійної музичної культури» (2005) та «Бандурне мистецтво ХХІ століття : тенденції та перспективи розвитку» (2006). До збірника увійшли статті та тези доповідей, в яких відповідно до заявлених секцій розглядаються такі проблеми : світоглядні традиції українських просвітників та реформаторів, діяльність представників сучасної української еліти щодо формування національного наукового та культурно- освітнього простору, роль діячів діаспори в утвердженні українських культурних цінностей.

5. Жаботинский В. Избранное / Владимир Жаботинский. – СПб. : Акта, 2012. – 430 с.

В сборник вошли наброски и заметки о еврейском вопросе и близких к нему проблемах, составленные в разное время и для разных аудиторий. Здесь имеются и такие очерки, в которых собраны выводы долгого и кропотливого изучения, отрывки лирического характера, полемика, публичные речи.

Но в этом разнородном материале есть одна общая черта : каждая строчка была рождена в атмосфере борьбы, каждое слово было откликом на боевой вызов.

…В такой книге не может не бать отдельных противоречий. Далеко не каждая строка в ней с идеальной точностью отражает теперешний взгляд автора на те или иные вопросы. Но в общем и целом в этой книге сказано именно то, что автор хотел сказать.

6. Люди Майдану : хроніка / за ред. Л. Івшиної. – 1-е вид. – К. : ПрАТ «Укр. прес-група», 2014. – 238 с. : іл.

Фотоальбом «Люди Майдану : хроніка» - про кожного з нас. Це добірка знакових фотографій з Майдану : від найпершого вечора – до трагічних подій на Інститутській. І навіть більше. Фотокореспонденти та журналісти «Дня» були у вирі подій, серед тих, хто творив Історію на головній площі країни та поза нею. Цей альбом – узагальнене відчуття Майдану безпосередніми його учасниками - яким його побачив, зафіксував та осмислив на своїх шпальтах «День». «Майдан вивів на авансцену української і світової історії нові українські обличчя, характери, - зазначила головний редактор «Дня» Лариса Івшина у передмові до фотоальбому. – Запам’ятаймо цей час у образах”.

7. Новітня історія України : портрети сучасниць / упоряд. В. В. Болгов ; відп. за вип. І. Болгов ; Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу. – К., 2003. – 174 с. : іл.

Книга «Новітня історія України : портрети сучасниць» є вдалою спробою увічнити друкованим словом імена сучасниць, які своєю працею і творчістю впродовж багатьох років збагачують Українську державу, беруть активну участь у громадському житті суспільства.

Жінки завжди були окрасою нашої країн, гордістю та багатством нації. Професіоналізм і витримка, самопожертва в ім’я власної сім’ї, дітей завжди були визначальною рисою жінок. Українка – берегиня домашнього вогнища, надійна підтримка й опора чоловіка, мати захисника Вітчизни.

Саме про таких жінок йдеться в даній книзі, тому розрахована на широке коло читачів.

8. Посівнич М. Білас і Данилишин : життя на тлі історії ОУН / Микола Посівнич. – Л., 2009. – 63 с. : іл.

Пропоноване дослідження присвячене життю та діяльності двох трускавецьких бойовиків ОУН – Василю Біласу (17. 09. 1911-23. 12. 1932) та Дмитру Данилишину (02. 04. 1907–23. 12. 1932). На основі документів та спогадів у нарисі висвітлено їх революційну діяльність та боротьбу за визволення Батьківщини, показано роль ОУН у тогочасних суспільно- політичних процесах в Західній Україні. Для науковців та широкого кола читачів.

9. Салій О. Дмитро Трощинський – козак знатний : іст. повість / Олександр Салій. – К. : Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, 2000. – 253 с. – Бібліогр. : с. 249-252.

Історична повість заповнює «білу пляму» в історії України, вивченні видатних діячів держави, науки і культури.

У виданні розкривається життєвий шлях визначного діяча на зламі ХVIII–XIX століть, мецената, засновника шедевру садово-паркового мистецтва – Кагарлицького парку на Київщині Дмитра Прокоповича Трощинського.

Ґрунтовний опис його діяльності відтворено на основі документальних матеріалів на широкому тлі тогочасних історичних подій.

Для краєзнавців, істориків, природознавців – всіх тих, кого цікавить історичне минуле українського народу.

10. Украина Incognita : ТОП – 25 / под ред. Л. Ившиной ; сост. Игорь Сюндюков, Лилия Шевцова, Анна Мотозюк. – К. : ЧАО «Укр. Пресс-група», 2014. – 383 с. : ил.

…Эти 25 избранных статей «Дня», возможно, станут для читателя «целительными каплями» в это непростое время. Помогут понять, почему приветствие «Слава Україні – Героям Слава!» так органично зазвучало сейчас и на русском языке… Книга – об Украине, о её пути через века, о духовно-историческом опыте, о познании самой себя, о тяжкой борьбе за свободу и великой любви к свободе. Здесь нет ни малейшего следа ненависти к России – зато есть искренняя любов к Украине…

Книга адресована нашим русскоязычным согражданам, которые, часто не по своей вине, не учили украинский язик и были отторгнуты от истинного понимания украинских ценностей, украинской истории, культуры, и всего того, что Украина может дать и нам всем, ее гражданам, и миру.

Історія української діаспори

11. Ротач П. Розвіяні по чужині : полтавці на еміграції : корот. біобібліограф. довід. / Петро Ротач. – Полтава : «Верстка», 1998. – 162 с. : іл.

Українська еміграція пройшла тернистий історичний шлях, що проліг крізь століття, - від фатальної для долі України Полтавської битви 1709 р. й до кінця ХХ-го ст., коли Україна здобула незалежність. Цей шлях міряло немало полтавців – громадсько-політичних та церковних діячів, письменників, учених, митців, працівників інших сфер культури. Їх імена реєструє довідник «Розвіяні по чужині».

У цій книзі вміщено відомості про полтавців трьох еміграційних періодів. Спершу це були борці проти самодержавства і його колоніальної політики щодо України (М. Драгоманов, Ф. Вовк, Ф. Волховський та ін.), потім – діячі Української Народної Республіки, поваленої московським більшовизмом (С. Петлюра, А. і М. Лівицькі, Ю. Горліс-Горський, В. Леонтович та ін.) ; нарешті третя хвиля – найчисельніша, збурена Другою світовою війною, - вона винесла за межі рідної країни людей, які не побажали жити в умовах тоталітарного сталінського режиму (І. Багряний, М. Орест, В. Барка та ін.).

Ця книга стане в пригоді викладачам і студентам вузів, учням коледжів, усім, хто вивчає і цікавиться історією української діаспори.

Історія міст і сіл України

12. Гаман В. П. Богодухів або Люди з Божою іскрою : публіцистика ; Читаючи колег ; Ранні новели ; Розділи з роману / Віктор Гаман. – К. : «Вир», 1999. – 678 с.

Ця книга значною мірою по-новому висвітлює творчість письменника. Вона складається з публіцистики, критичних нотаток, літературно-мистецьких розвідок, інтерв’ю, есе, нарисів, ранніх новел, творів для дітей та розділів з нового роману «Каскад ставків».

Взяті разом, ці жанри засвідчують широкий діапазон творчих пошуків автора, його послідовну прихильність ідеалам гуманізму, збереження і примноження духовного генофонду народу.

13. 200 років Кобеляцькому повіту : 1803-2003. – Полтава : «Вид-во «Артполітсервіс», 2003. – 120 с. : іл.

Книга знайомить з Кобеляцьким краєм, відомим своєю історією, культурою, талановитими і працьовитими людьми. Легендарне минуле Кобеляк овіяне славою перемог, козацького лицарства, героїзмом українців під час визвольних битв за рідну землю в ХVII ст.

У 1803 р. Кобеляки отримали статус повітового центру, з чого і почалась розбудова й оновлення невеличкого міста на березі Ворскли. Тут було відкрито декілька освітніх закладів.

Кобеляцька земля стала колискою цілої когорти знаменитих людей, наукових і культурних діячів.

Для широкого кола читачів.

14. Мирошниченко Е. Г. Я зачем-то съездил в Николаев… / Е. Г. Мирошниченко. – Николаев : «Аванта», 2001. – 154 с.: фото.

Сборник литературно-краеведческих очерков, статей, материалов архивных разысканий содержит факты исторического прошлого Прибужья, мемуарные, дневниковые свидетельства писателей, деятелей культуры, оставивших воспоминания, художественные произведения о городе Николаеве и южном причерноморском крае.

Речь идет об известном поэте-сатирике ХVIII в. Иване Хемницире, А. С. Пушкине и его современниках В. Дале и А. Баласогло, николаевских адресатах Л. Толстого ; Всеволоде Гаршине и Иване Бунине, директоре Южнославянского пансиона Тодоре Минкове, представителях поэтического авангарда В. Маяковском и его друзьях-гилейцах ; П. Тычине, С. Есенине, М. Горьком, Д. Айзмане, драматической судьбе поэтов-земляков, ставших жертвами политических репрессий 30-х годов ХХ в., лауреатов премии им. Т. Г. Шевченко – Л. Вышеславском и М. Винграновском, учителе Адриане Топорове и его уникальной книге «Крестьяне о писателях».

Сборник рекомендован в качестве учебного пособия по программам филологических и культурологических дисциплин.

15. Національний історико-архітектурний заповідник Кам’янець : фотоальб. / авт. фото : М. Андрєєв, Ю. Бусленко ; авт тексту О. Климчук. – Хмельницький : ПФ «Галерея», 2004. – 207 с. : фот. – Текст укр., англ.

Українське місто зі славною історією та унікальною історичною топографією, третє місто в Україні (після Києва і Львова) за кількістю (до 200) історико-архітектурних пам’яток – Кам’янець-Подільський - представлено у фотоальбомі. Світлинам передує історико-літературний нарис подолянина і киянина Анатолія Мельника. Вірші українських поетів вдало доповнюють розділи альбому.

Для широкого кола читачів.

Етнографія

16. Босий О. Чарівний круг : з історії розвитку гончарства на Наддніпрянщині / О. Босий, Г. Харитонов ; Кіровоград. обл. б. нар. творчості. – Кіровоград : Центрально-Укр. вид-во, 1993. – 15 с. : іл.

У книзі розповідається про зародження гончарства на території України (епоха неоліту). Високим мистецьким рівнем відзначалися вироби так званої трипільської культури, поширені на Правобережній Україні. Трипільці робили також статуетки, які є кращими зразками образотворчого мистецтва ІV- ІІІ тис. до н. е.

Скіфські горщики зберігають тюльпановидну форму. Ранньослов’янська кераміка кінця І тис. до н. е.-початку І тис. н. е., що дістала назву «полів поховань», є прямим попередником української народної кераміки.

Історія розвитку гончарства в Україні простежується в книзі і зацікавить етнографів, археологів, широке коло читачів.

17. Данилюк А. Г. Наша хата : етнограф. нарис про традиц. поліське житло / А. Г. Данилюк. – Луцьк : «Надстир’я”, 1993. – 63 с. : іл.

Хата на Поліссі, як і всюди в Україні, була не лише житлом, а й священним місцем. В її інтер’єрі, в усій організації внутрішнього простору відбивалися народні традиції, символи, життєві правила, звичаї та обряди.

Крім своїх основних функцій, створення зручностей для відпочинку, збереження різних речей, оздоблення – предмети в інтер’єрі мали й символічне значення : стіл – символ єдності і міцності сім’ї. Поліська хата «виростала» з давнішніх культур, які були її на території. Можна говорити, що Полісся, його будівлі – це резервант слов’янських старожитностей, яких у такій кількості, напевне, ніде не знайти.

Видання розраховане на науковців-етнографів, студентів профільних вузів, усіх, хто цікавиться даною проблематикою.

18. Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України : путівник / відп. за вип. : Степан Павлюк, Роман Чмелик. – Л. : Ін-т народознав. НАН України, 1996. – 95 с. : іл.

Путівник знайомить читачів з фондовими збірками одного з найбільших музеїв Європи, який успадкував колекції Міського промислового музею у Львові (рік заснування 1874) і Музею Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка (рік заснування 1895).

19. Музей народної архітектури та побуту України : путівник / наук. ред. Г. Скрипник ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; Музей нар. архітектури та побуту України. – К., 2007. – 55 с. : іл.

Путівник дає інформацію про створений у 1969 році Державний музей народної архітектури та побуту України. Експозицію Музею розміщено в унікальному етнографічному ландшафті. В характерному оточенні представлені 300 унікальних пам’яток народного будівництва ХVI-XXст. з тисячами пам’яток декоративно-вжиткового мистецтва, знаряддями праці, предметами побуту, багатими колекціями ікон, рушників, одягу, кераміки, музичних інструментів .

Для дослідників та популяризаторів матеріальних і духовних скарбів традиційної культури українського народу, широкого кола читачів.

Правознавство

20. Кучерська Н. І. Адміністративно-правове регулювання охорони та збереження матеріальної та культурної спадщини в Україні : теорія і практика : моногр. / Н. І. Кучерська. – К. : НАКККіМ, 2013. – 448 с.

Монографію присвячено дослідженню проблемних питань адміністративно-правового регулювання охорони та збереження культурної спадщини в Україні. Центральне місце в монографії займає аналіз чинної нормативно-правової бази за видами культурної спадщини, який доводить її незавершеність, фрагментарність та недосконалість. На основі чинного законодавства України в сфері охорони та збереження культурної спадщини, узагальнень практики його реалізації, історико-правового досвіду та наукових розробок визначено теоретично-правові засади, досліджено систему адміністративно-правового регулювання охорони та збереження культурної спадщини в Україні, недоліки та особливості його практичного здійснення в сучасних умовах, розроблено науково обґрунтовані пропозиції щодо його вдосконалення та його механізмів, здійснення належного державного управління в цій сфері органами державної влади та місцевого самоврядування для подальшого практичного використання.

Розрахована на науковців, фахівців-пам’яткоохоронців, практичних працівників, викладачів та студентів, широкого кола читачів.

Історія воєн

21. Гай А. На тих афганських рубежах : (з блокнота військового журналіста) / Анатолій Гай. – Біла Церква : Київ. обл. ТО «Культура» ; Кооперат. вид-во «Буква», 1991. – 125 с. : іл.

Збірник документальних оповідань колишнього військового журналіста, члена Спілки письменників України – очевидця афганських подій відкриває нові трагічні сторінки неоголошеної «афганської» війни.

Музеєзнавство

22. Реставрація музейних памяток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали та тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю Нац. наук.-дослід. реставрац. центру України, 27-29 трав. 1998 р. / [упоряд. та відп. за вип. : С. О. Гордєєва, Ю. Й. Братушко, Т. О. Кондратюк та ін.]. – К., 1998. – 190 с. – (Проблеми збереження, консервації і реставрації музейних пам’яток історії та культури).

У виданні представлено матеріали та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, яка була організована Національним науково-дослідним реставраційним центром України та присвячена 60-річчю його заснування. Тематика наукових доповідей охоплює питання збереження, дослідження, консервації і реставрації пам’яток історії та культури в Україні, Росії, Білорусі, Польщі. Розглядаються загальні проблеми розвитку реставраційної справи.

Для співробітників музеїв, навчальних закладів культури, реставраційних установ та інших спеціалістів.

Історія фізичної культури

23. Козацькі забави / В. І. Завацький, А. В. Цьось, О. І. Бичук, Л. І. Пономаренко ; М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки ; Волин. обл. б-ка для юнацтва. – Луцьк : «Надстир’я», 1994. – 109 с.

У посібнику в популярній формі розкривається історія фізичної культури запорізьких козаків та пропонуються різноманітні сценарії козацьких ігор.

Крім фахівців з фізичної культури і спорту, книга буде цікавою для спеціалістів з виховної роботи, батьків, а найголовніше – дітей.

Мистецтвознавство

24. Борис Возницький, яким ми його памятаємо / упоряд. Наталя Філевич. – Л. : «Центр Європи», 2013. – 199 с. : 132 іл.

Книга містить спогади, котрі написані друзями, колегами та співробітниками довголітнього директора Львівської національної галереї мистецтв, Героя України Бориса Григоровича Возницького (1926-2012). У книгу увійшов фрагмент неопублікованих раніше спогадів самого Бориса Возницького.

Книга призначена широкому колу читачів.

25. Сучасні проблеми мистецтвознавчої експертної оцінки культурних цінностей та предметів колекціонування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 26-27 листоп. 2009 р. / [ред. кол. : В. Г. Чернець, В. А. Бітаєв, Г. В. Власова, І. В. Кузнєцова]. – К. : ДАКККіМ, 2009. – 198 с.

До збірника увійшли статті та тези доповідей, в яких розглядаються такі питання : актуальні проблеми експертної оцінки та атрибуції творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, методика експертного аналізу творів мистецтва та технічні засоби експертизи, економічні аспекти регулювання обігу культурних цінностей та їх правове супроводження, історико-культурологічні аспекти дослідження об’єктів мистецтвознавчої експертизи, проблеми сучасної мистецтвознавчої освіти та шляхи їх вирішення.

26. Україна Гетьманська в образах сучасних українських художників : (фотоальбом-каталог) / упоряд. : Ірина Матущак, Надія Ярмак, Оксана Новік ; авт. фото Микола Тищенко ; кер. проекту Наталія Реброва. – Батурин, 2011. – 52 с. : 51 іл.

Фотоальбом виданий з метою розкриття та популяризації фондової колекції заповідника «Гетьманська столиця» у Батурині.

Етнокультурологія

27. Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала / Ліна Костенко. – К. : Вид. дім «КМ Academia, 1999. – 31 с.

Лекція присвячена гострим проблемам української національної культури у світовому контексті.

Розрахована на студентську аудиторію та широке коло читачів.

28. Нагорна Л. П. Історична культура : концепт, інформац. ресурс, рефлекс. потенціал / Лариса Нагорна. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 379с.

У монографії розкрито сутність основоположної у західній історичній культурології, але поки що незвичної для вітчизняної термінопрактики категорії, «історична культура» - як фактора формування «образу минулого» в процесі взаємодії професійного історичного знання й колективної пам’яті соціумів. Історична культура представлена як новітній концепт раціональності в історичному пізнанні, як системне поєднання принципів артикулювання, інтерпретування, репрезентацій минулого, як вдала знахідка в системі категоріальної операціоналізації наукових понять.

Аналізуються механізми циркуляції історичних ідей, які, будучи засвоєними суспільством, перетворюються на частину його ментального й вербального фонду й мотиваційний стимул. Розглянуто можливості використання модусів історичної культури в системі викладання та громадянської освіти.

Розрахована на науковців політиків, журналістів, студентів – усіх, кого цікавлять проблеми теорії й сучасні українські реалії.

29. Сходознавство / [голов. ред. О. О. Хамрай ; ред. кол. : О. І. Айбабін, І. П. Бондаренко, О. Б. Бубенок та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – К., 2013. – Вип. 64. – 188 с.

Науковий журнал містить статті з питань лінгвістики, культурології, літературознавства, політології, історії, релігієзнавства, тісно пов’язаних з культурою Сходу.

30. Україна – Світ : від культурної своєрідності до спорідненості культур : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 трав. 2006 р. / [редкол. : В. Г. Чернець (голова), Л. О. Троєльнікова, В. А. Бітаєв та ін.]. – К. : ДАКККіМ, 2006. – Ч. 2. – 300 с.

Збірник укладено на основі матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції з теоретико–методологічної та праксіологічної проблеми сучасності, проведеної Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв спільно з Українським центром культурних досліджень Міністерства культури і туризму 25-26 травня 2006 р. До збірника увійшли статті та тези доповідей, в яких розглядаються такі проблеми : «Історико-культурологічні засади полікультурності», «Українська культура в сучасному інформаційному просторі», «Роль і місце Болонського процесу в системі художньо-мистецької освіти українського суспільства», «Музична культура в полікультурному світі», «Полікультурні комунікації України», «Народна творчість як складова культурного простору держави».

31. Українська етнокультурологічна енциклопедія : у 5 т. / ред. рада : В. А. Бітаєв (відп. ред.), Ю. П. Богуцький, А. В. Чебикін та ін. ; НАМ України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв ; Ін-т культурології НАМ України. – К. : Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, 2013.

Т. 1 : А-Е. – 552 с.

Т. 2 : Е-Л. – 544 с.

Т. 3 : Л-Н. – 556 с.

Т. 4 : Н-Р. – 548 с.

Т. 5 : Р-Я. – 534 с.

Розглянуто етнокультурну форму суспільного розвитку в контексті життєдіяльності людини та нації, функціонування національної культури та мистецтва. Наголошується на гострій потребі цілісної концепції етнополітичного розвитку переважно через призму культури як колективного суспільного феномена, на перспективності етнокультурної парадигми, культурної сфери життя нації, важливості перспективних етнокультурних суспільних змін, національного духовного відродження.

Для політичних та державних діячів, науковців, викладачів, працівників культури і мистецтв, усіх, хто цікавиться проблемами етнокультурології – нового напрямку наукових досліджень.

Політологія

32. Наукові записки : Курасівські читання-2005 / [ред. кол. : Ю. А. Левенець, В. О. Переверзій, О. В. Заремба та ін. ; НАН України, Ін-т політ. дослідж. ім. І. Ф. Кураса]. – К. : ІПіЕНД, 2006. – 391 с. – (Сер. «Політологія і етнологія». Вип. 30, кн. 1).

Збірник є спеціальним випуском «Наукових записок» та видається за матеріалами Курасівських читань, що відбулися 15 грудня 2005 р. У виданні містяться статті, присвячені пам’яті академіка І. Ф. Кураса та актуальним питанням етнополітології.

Філософські науки

33. Київська Академія : наук. журн. / [ред. кол. : Н. М. Яковенко (голова), Ю. А. Мисик, М. Л. Ткачук та ін.]. – К. : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2008.

Вип. 6 : Матеріали Міжнар. наук. конф. «Етика отців у київській богословській думці епохи Реформи ( кінець XVI-початок XVIII ст.)», Київ, 20-23 верес. 2007 р. – 219 с.

У даному випуску вміщено матеріали Міжнародної наукової конференції «Етика отців у київській богословській думці епохи Реформи (кінець XVI-початок XVIII ст.)». Культурологічні, історичні, літературознавчі, богословські дослідження і розвідки представлено в статтях науковців з України, Росії, Німеччини, Польщі, Італії, Канади, США.

Релігієзнавство

34. Труди Київської Духовної Академії / Укр. Православ. Церква. – К., 2013-2014.

№ 19. – 2013. – 346 с.

№ 20. – 2014. – 373 с.

У випусках опубліковано матеріали до 100-річчя від дня народження митрополита Сурозького Антонія, питання біблеїстики, богослов’я, патрології, історії київських духовних шкіл, філософії, літургіки, канонічного права, проповіді, відносин церкви і суспільства.

Антоній Сурозький увійшов в історію як один із найталановитіших православних проповідників ХХ ст. Його книги перекладені десятками мов і перевидаються нині багатотисячними накладами.

На сторінках 20-го номера «Трудів» відображено визначні події в науковому житті Академії останніх місяців.

35. Різдво Христове – 2000 : статті й матеріали / [ред. кол. : В. Гаюк, О. Гринів, Я. Дашкевич та ін.] ; Ін-т релігієзнавства – філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. – Л. : «Логос», 2001. – 239 с.

Автори альманаху досліджують аспекти суспільно-культурного життя християнської України. Основна увага в статтях і розвідках зосереджена на висвітленні філософських, богословських, еклезіологічних проблем християнства , його місця на українських землях. Розглядається ряд подій і явищ з історії Київської Церкви, сакрального мистецтва, а також змальовані сильветки цілої низки постатей вітчизняної історії і культури, які значною мірою спричинилися до утвердження християнських цінностей в духовному житті українського народу.

Мистецтвознавство

36. Традиційне музикування українців у європейському просторі : зб. матеріалів 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 жовт. 2007 р. / М -во культури і туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології та ін. ; ред. кол. : В. Г. Чернець, В. А. Бітаєв, С. Д. Безклубенко та ін. – К. : ДАКККіМ, 2008. – 219 с.

До збірника увійшли статті та тези доповідей, в яких розглядається історія бандурного та кобзарського мистецтва як унікальний прояв української музичної та громадянської культури, зокрема були розглянуті питання : «Мовно-духовний феномен кобзарства у просторі світової музичної культури (ХVII-початок ХХ ст.)», «Спадкоємність європейських культурних традицій у творчості мандрівних музикантів», «Духовний репертуар мандрівних музик та церковні канони у ХІХ ст.», «Традиційний український музичний інструментарій і європейська культура», «Фольклористи, етнографи, збирачі старожитностей та їх роль у збереженні народних традицій та репертуару», «Зображення постатей народних музикантів у мистецтві (образотворчому, театральному, літературному та ін.)»

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)