16.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
180 років збірці повістей М. Гоголя "Миргород" Версия для печати Отправить на e-mail

З 14 січня 2015 року у читальному залі Відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг експонується книжкова виставка, «Микола Гоголь – творець духовного образу України», присвячена 180-й річниці виходу в світ збірки Миколи Васильовича Гоголя «Миргород».

На відкритті виставки з оглядом представлених видань виступили головний бібліотекар Н.О. Горська та бібліотекар О.Є Дзюба.

Окрасою виставки стало прижиттєве видання «Миргорода», а також інші прижиттєві видання творів М.В. Гоголя.

 

 

 

 

Гоголівський збірник “Миргород” має підзаголовок : “Повести, служащие продолжением Вечеров на хуторе близ Диканьки”.

Нагадаємо, що першу частину «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (повісті «Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или утопленница», «Пропавшая грамота») М.В. Гоголь видав 1831 року.

У фонді Відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг НІБ України зберігається унікальний примірник «Вечеров…», який містить дарчий напис Миколи Васильовича знаменитому землякові без зазначення імені та дати.

Адресатом дарунку міг бути М.О. Максимович, що у 1827 році прославився виданням збірки українських пісень (на користь цього припущення свідчить дружнє листування Гоголя і Максимовича); М.С. Щепкін (митці познайомилися влітку 1832 року); М.І. Гнєдич (власницький напис на примірнику: “Из Полтавской Гимназической Библиотеки. № 41” — свідчить, що, ймовірно, ця книга була подарована Гнєдичу, а в 1833 році згідно з його заповітом передана до Полтави разом з усією бібліотекою Миколи Івановича).

Однак остаточно адресат дарчого напису Миколи Васильовича Гоголя на нашому примірнику книги  досі не з’ясований.

 

 

 

 

Список літератури,

представленої на виставці

“Микола Гоголь – творець духовного образу України

 : до 180-річчя виходу в світ збірки “Миргород”

 (читальний зал Відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг НІБУ, 14.01.2015 р.).

 

Видання творів М.В. Гоголя

 

1. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений Николая Гоголя : [в 10 т.]. Т. 7 : Драматические отрывки и отдельные сцены (1832-1837 гг.) / Н.В. Гоголь. – Берлин : Слово, 1921. – 331 с.

2. Гоголь Н.В. Собрание художественных произведений : [к столетию со дня смерти. 1852-1952] [в 5 т.]. Т. 2 : Миргород. – М., 1951. – 438 с. – (Акад. наук СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). 

3. Гоголь М.В. Зібрання творів : [у 7 т.]. Т.2. Миргород / М.В. Гоголь. – К.: Наук. думка, 2008. – 489 с.

4. Гоголь Н.В. Сочинения Николая Гоголя / Н. Гоголь; Держ. іст. б-ка України : [в 4 т.]. Т. 2. – СПб, 1842. – 489 с.  –  [Факс. відтворення. Перші та прижиттєві видання з фондів бібліотек України : до 200-річчя з дня народження].  

5. Гоголь Н.В. Сочинения Николая Гоголя [в 4 т.]. Т. 3. / Н. Гоголь. – Спб., 1842. – 465 с. – [Прижиттєве видання].

6. Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки : повести, изданные пасичником Паньком Рудым / Н.В. Гоголь. – Спб., 1831. – XVII, 244 с. – [Прижиттєве видання з автографом автора].

7. Гоголь Н.В. Миргород : повести, служащие продолжением Вечеров на хуторе близ Диканьки Н. Гоголя : [в 2 ч.] / Н.В. Гоголь. – Спб. : Тип. Департамента внешней торговли, 1835. – 224, 215 с. – [Прижиттєве видання].

8. Гоголь Н.В. Миргород / Н.В. Гоголь. – М., Л. : Гослитиздат, 1952. – 255 с. 9. Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород / М.В. Гоголь. –  К. : Либідь, 2008. –  485 с. 10. Гоголь М.В. Тарас Бульба : повість / М. Гоголь. – К.: Дніпро, 2003. – 164 с.

11. Гоголь Н.В. Похождения Чичикова, или Мертвые души / Н. Гоголь. – М. : Унив. тип., 1842. –  476 с. –  [Прижиттєве видання]. 

 

Література про творчість М.В. Гоголя

 

1. Альбом выставки в память Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского : 1852-1902 / О-во любителей росс. словесности. – М. : Типо - литогр. Н.И. Гросман и Г.А. Вендельштейн, 1902. –  92 л. ил.

2. Барабаш Ю.Я. “Коли забуду тебе, Єрусалиме...”. Гоголь і Шевченко : порівняльно-типолог. студії / Ю. Барабаш. – Х. : Акта , 2001. –  375 с.

3. Барабаш Ю.Я. Почва и судьба : Гоголь и украинская литература : у истоков / Ю.Я. Барабаш. –  М. : Наследие, 1995. –  224 с.

4. Видання Миколи Гоголя в Україні (1831-1923) : наук.-допоміж. покажч. / Нац. парламент. б-ка України; уклад. І.О. Негрейчук. – К., 2009. – 56 с.

5. Георгиевский Г.П. Рукописи Н.В. Гоголя / Г.П. Георгиевский, А.А. Романовская. – М.: Соцэкгиз, 1940. – 128 с.

6. Гоголевский сборник. 1852-1902. – М. : Типо - литогр. А.В. Васильева,   1902. – 218 с.

7. Гоголівські місця на Україні : фотоальбом. – 2-ге вид., доп. – К.: Мистецтво, 1990. – 112 с. 8. Гоголь О.В. Из семейной хроники Гоголей (Мемуары Ольги Васильевны Гоголь-Головни) / О.В. Гоголь. – К. : Тип. Р.К. Лубковского, 1909. – 79, 16 с. 9. Гоголь і українська література ХІХ ст. : зб. ст. –  К. : Держлітвидав, 1954. – 166 с.

10. Гоголь : містика та реальність / авт. - упоряд. Л. Цуріка. – К. : АВІАЗ, 2013. –  128 с.

11. М.В. Гоголь. Перші та прижиттєві видання з фондів бібліотек України : проект цифр. та факс. відтворення перших та прижиттєвих видань творів  М.В. Гоголя : бібл.- інформ. матеріали. – К., 2009. – [Ел. оптичн. диск  (CD-ROM)].

12. Енциклопедія історії України. Т. 2 : Г-Д / ред. В.М. Литвин, В.А. Смолій та ін. НАН України. Ін-т історії України. – К. : Наук. думка, 2004. – 688 с.

13. З Україною в серці : шляхи творчої долі Миколи Гоголя [до 200-річчя від дня народження] : бібліогр. покажч. / Гол. упр. культури і мистецтв Київ. міськ. держ. Адміністрації. Публ. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва; уклад. Л.П. Яременко. – К., 2009. – 50 с.

14. История русской литературы ХІХ в. : [в 5 т.]. Т.2. Ч.2 : 1825-1855 (продолжение) / ред. Д.Н. Овсянико-Куликовский. – М. : Мир, 1911. – 431 с., ил.           

15. Іванова - Артюхова А.В. Ілюстратори М.В. Гоголя / А. Іванова - Артюхова. – К., 1927. – 34 с.

16. Кулиш П.А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем [в 2 т.]. Т. 1. / П.А. Кулиш. – Спб. : Тип. Якобсона, 1856. – 339 с.

17. Кулиш П.А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем [в 2 т.]. Т. 2. / П.А. Кулиш. – Спб. : Тип. Ю. Штауфа, 1856. – 302, 8 с.

18. Невірова К. Мотиви української демонології в “Вечерах” та “Миргороді” Гоголя : з філол. семінара Б. Перетца / К. Невірова. –  К., 1909. –  36 с.

19. Старицький М.П. Тарас Бульба : опера на 5 дій / М.П. Старицький. - К., 1937. –  43 с.

20. Супронюк О.К. Н.В. Гоголь и его окружение в Нежинской гимназии : биобиблиогр. словарь / О.К. Супронюк. НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. –  К. : Академпериодика, 2009. –  249 с.

21. Терлецький В. Пантелеймон Куліш – біограф Гоголя / В.Терлецький. –Глухів : РВВ ГДПУ, 2008. – 114с. 22. Томенко М.В. Український романтик Микола Гоголь / М.В. Томенко. – К. : Генеза, 2009. – 118 с.23. Цвілюк С.А. Шевченко і Гоголь. Геніальні виразники української історії і культури в епоху відродження нації : іст. аспект / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2013. – 528 с. 24. Шубинский И.В. Описание автографов Н.В. Гоголя / И.В. Шубинский. – К., 1952. – 54 с.

 

 

Уклали : Н.О. Горська, О.Є. Дзюба

 

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)