20.01.2020
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси:
Книжкові виставки
Наші видання
Державні закупівлі
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Надходження до відділу ДБІР: 07.04.2015 Версия для печати Отправить на e-mail

Нові надходження до відділу ДБІР 07. 04. 2015 р.

 

А31926

 
 9(с2)(01)
 
А64
 

 Ананьїв (1753–2013) : до 260-річчя заснування : бібліогр. покажч. / Одес. обл держадмін., Упр. культури і туризму, національностей та релігій, Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Г. Грушевського, Від. краєзнав. літ. і бібліогр., Ананьїв. центр. район. б-ка ; ред. О. А. Таубеншлак. - Одеса, 2013. - 68 с. - (Міста і містечки Одещини ; Вип. 11).

 Черговий випуск серії бібліографічних покажчиків «Міста і містечки Одещини» присвячується 260-річчю заснування м. Ананьєва. Покажчик складається з одинадцяти розділів. Всередині розділів виділені підрозділи.

 Матеріал (681 позиція українською та російською мовами) розташований в алфавітному порядку. Хронологічний обсяг матеріалу – з 1957 по 2012 рр.

 Покажчик призначений краєзнавцям, бібліотечним працівникам, студентам.

 
А31994001
Д36
 
 Дербенцев В. Д.

Словник термінів інформаційних систем і технологій / В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов, О. Д. Шарапов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ : КНЕУ, 2008. - 256 с.

 У словнику зафіксовані найуживаніші сучасні терміни та їхні російські й англійські відповідники з різних розділів інформаційних систем і технологій.

 Для працівників державних установ, вищої й середньої школи, видавництв та всіх, хто цікавиться українським словом.

 
В344676
И313
 
 Ижик Л. В.

Книжные знаки одесских библиофилов : монограф.исслед./ Лариса Владимировна Ижик ; М-во культуры Украины, Одес. нац. науч. б-ка имени М. Горького. - Одесса, 2014. - 130 с. : ил.

 В течение многих лет отдел редких изданий и рукописей проводил тщательный просмотр старых фондов Библиотеки. Обнаружены десятки тысяч томов с дарственными надписями, владельческими росписями, книжными знаками бывших владельцев или общественных библиотек, переплетных мастеров, книжных магазинов. Публикацию исследования было решено начать с материалов о книжных знаках одесских библиотек и ограничиться дореволюционным периодом. Объём настоящего издания позволил включить в первую часть 30 персоналий. Принцип отбора – степень готовности материала о библиофиле и его собрании.

 

А31941 02(01)

О-423
 

 Лініна Павлівна Одинока - бібліотекознавець, педагог : (до 50-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України імені В. О. Сухомлинського ; упоряд. Н. А. Стельмах. - Київ : Нілан-ЛТД, 2014. - 115 с. : 1 вкл. л. - (Сер. «Майстри бібліотечної справи України» ; Вип. 3).

 Покажчик присвячено життю та науково-педагогічній діяльності українського бібліотекознавця, педагога, кандидата педагогічних наук, доцента, одного з фундаторів і ветеранів Київського державного інституту культури (нині – Київський національний університет культури і мистецтв) й Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, організатора системи науково-технічної інформації в архівних установах України.

 У виданні представлено бібліографію праць Лініни Павлівни за 50 років наукової діяльності (1964–2014 рр.) : навчально- методичні посібники та нормативні документи, програми, статті в продовжуваних та періодичних виданнях, матеріалах конференцій, довідкових виданнях, а також публікації про її науково-педагогічну діяльність.

 Адресовано бібліотекознавцям, бібліографам, книгознавцям, бібліотекарям, працівникам архівних установ, студентам і всім, хто цікавиться історією розвитку бібліотечної та архівної справи України.

М2819-29(с2)
Л385
 

 Легітимована правобережна шляхта : (кінець XVIII– середина XIX ст.) : [довідник] / Державний комітет архівів України, Центральний Державний історичний архів України; уклад.: Сергій Лисенко, Євген Чернецький. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2006. - (Сер. «Шляхта України»). - (Арх. зібрання України. Спец. довідники). - ISBN966-8545-53-2

 Т. 2 : Список легітимованої шляхти Київської губернії. - 223 с.

 «Список» містить відомості генеалогічного, історично-демографічного та юридичного характеру про майже 3000 шляхетських родин, які протягом кінця XVIII–середини ХІХ ст. були визнані Київським дворянським депутатським зібранням як російські дворянські роди. Подано дані про запис шляхетських родин по ревізіях 1795, 1811, 1816 та 1834 рр., дати легітимаційних рішень дворянських депутатських зібрань та указів Герольдії.

 Видання адресоване науковцям, історикам, краєзнавцям, усім, хто досліджує шляхетські родоводи.

 
А3196261
Н576
 
 Нетяженко В. З.

Лікар, науковець, педагог : до 90-річчя від дня народж. Олександра Йосиповича Грицюка / В. З. Нетяженко, Т. Й. Мальчевська, В. С. Потаскалова. - Київ : Вид-во «КІМ», 2014. – 160 с. : фот., портр., іл.

 Книга присвячена 90-річчю видатного вченого, блискучого педагога, завідувача кафедри госпітальної терапії Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця, професора, член-кореспондента АМН СРСР Грицюка Александра Йосиповича, де представлені його основні наукові розробки, педагогічна і громадська діяльність, бібліографія наукових праць.

 
А3195502(01)
Б935
 

 Ольга Федорівна Ботушанська : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка імені М. Горького ; упоряд. Л. М. Бур’ян. - Одеса, 2014. – 36 с.

 Покажчик присвячено знаному фахівцю бібліотечної справи О.Ф. Ботушанській. Робота над посібником проводилася за фондами Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького. Добір матеріалу завершено за станом на 1 квітня 2014 року. Документи описано за існуючими правилами і систематизовано у відповідних рубриках, що дає змогу читачеві легко знайти потрібну групу друкованих матеріалів чи окремий з них. До послуг користувача покажчики імен та періодичних видань.

 Посібник стане у пригоді книгознавцям, бібліотечним працівникам.

 
А319369(~)
П168
 
 Панчук І. І.

Всесвітня історія : довід. школяра / Ігор Іванович Панчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 431 с.

Пропонований довідник укладено відповідно до чинної програми з історії для загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому представлено відомості зі всесвітньої історії (від найдавніших часів до наших днів), які дають змогу поглибити знання з цього курсу. Видання також містить хронологічні переліки подій, відомості про історичних осіб, тлумачення основних термінів та інші допоміжні матеріали.

 Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів та всіх, хто цікавиться всесвітньою історією.

 
М2820-1002(01)
Р411
 

 Репертуар української книги 1798–1916 : матеріали до бібліографії. Т. 1 : 1798–1870 / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; упоряд. Л. І. Ільницька ; передм. і наук. ред.. Я. Р. Дашкевича ; відп. ред. Л. І. Крушельницька. – Львів, 2006. – ХХІІІ, І, 387 с.

 Книга є перевиданням Т. 1 (1995), що містить публікацію архівної картотеки,складеної академічними бібліотеками Києва і Львова в 1945–1948 рр. та звіреної та корегованої львівськими фахівцями. До першого тому включено книги 1798–1870 років видання.

Публікація матеріалів до бібліографії української книжки зацікавить дослідників української книги, бібліографів, істориків, літературознавців, мовознавців та всіх, кому не байдужа історія нашої культури.

 
А319219(c2)(01)Л878
 

 Сергей Зенонович Лущик : сб. материалов / М-во культуры Украины, Одес. нац. науч. б-ка имени М. Горького ; сост. О. М. Барковская. – Одесса : Optimum, 2013. – 131 с. – (Краеведы Одессы ; Вип. 1).

 Сборник «Сергей Зенонович Лущик» открывает новую серию биобиблиографических пособий ОННБ «Краеведы Одессы». С. З. Лущик известен своими исследованиями по истории литературной и художественной жизни Одессы далеко за пределами Южной Пальмиры.

 Основная часть сборника – библиографический указатель, куда включены публикации С. З. Лущика, отзывы на них и литература о его деятельности.

 Библиографию предваряют очерки о С. З. Лущике коллег и друзей, а также его автобиография.

 
А3195859
С481
 

 Словник зоологічної номенклатури (1927–1928) / НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена ; передм. : І. А. Акімов ; ред. О. І. Калашникова. – Факсим. відтворення вид. 1927–1928 рр. –Київ : Наук. думка, 2005. – 188 с. – (Словники України).

 Факсимільне відтворення видань «Словника зоологічної номенклатури» - це перший рекомендований довідник з українських назв тварин. Словник складений з трьох частин : Ч.1 : М. Шарлемань. Назви птахів (Проєкт) ; Ч. ІІ : М. Шарлемань і К. Татарко. Назви хребетних тварин. Mammalia. – Reptilia. – Amphibia. – Pisces(Проєкт); Ч. ІІІ : І. Щоголів і С. Паночіні. Назви безхребетних тварин. Evertebrata (Проєкт). Видано Державним видавництвом України відповідно у 1927, 1927 і 1928 рр. Книга містить численні народні назви тварин, зібрані лексикографами у 1860–1910-х рр. З метою «викриття і викорінення націоналістичних викривлень на мовній ділянці» у 1933 р. словники було вилучено, а оригінальний доробок знавців живої української мови надовго втрачено. Проте і сьогодні ця книга є справжнім скарбом для тих, хто любить рідне слово.

 Для широкого кола викладачів, студентів, науковців і перекладачів.

 
А3194902(01)
Т287
 

 Творячи літопис “Горьківки” : праці, публікації працівників Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького; література про них : біобібліогр. довід. / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка імені М. Горького ; упоряд. Л. М. Бур’ян. – Одеса, 2014. –292 с. – (До 185-річчя Одес. нац.. наук. б-ки імені М. Горького).

 Біобібліографічний довідник містить праці, публікації працівників бібліотеки, створені ними під час їх роботи в бібліотеці протягом 2000-2013 рр. Довідник побудовано за алфавітом персоналій. Кожна реєстраційна стаття містить відомості про роки життя і роботи в бібліотеці, про посаду, що її обіймав чи обіймає працівник. До довідника включено праці, публікації за умови наявності їх у відкритій пресі. Бібліографію праць і публікацій подано у хронології; літературу про персоналії – в алфавіті.

 Довідник розрахований на науковців, бібліотечних працівників, книгознавців, краєзнавців, широкий загал користувачів.

 
А31992413
У455
 

 Українсько-російський поняттєвий словник термінів та абревіатур у сфері інформатизації / НАН України, Ін-т економіки промисловості, Донец. ун-т економіки та права ; уклад. Я. Г. Берсуцький [та ін.]. – Донецьк, 2006. – 466 с.

 Поняттєвий словник є довідковим посібником з термінології у сфері інформатизації.

 Містить більше 2700 термінів і 700 абревіатур, має такі розділи : комп’ютеризовані системи управління усіх видів та рівнів ; інформаційна економіка ; інформаційна культура ; домашня комп’ютеризація ; комп’ютерна графіка ; мережі ЕОМ та Інтернет.

 Розрахований для широкого кола читачів : інженерно-технічних робітників і службовців, наукових співробітників, викладачів, студентів вищих, середніх освітніх та спеціальних навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться інформатизацією.

 
А319468(с)(01)
Ш492
 

 Шеренговий Олекса Гнатович : біобібліогр. покажч./ М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка імені М. Горького ; упоряд. О. Г. Нуньєс. – Одеса, 2014. – 85 с. –ер.біобібліогр. покажч. «Письменники Одеси»; Вип. 35).

 Видання біобібліографічного покажчика з серії «Письменники Одеси» присвячене літературознавцеві, теоретику літератури, досліднику психології художньої творчості О. Г. Шеренговому. Посібник підготовлено за матеріалами фондів Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького, провідних бібліотек Одеси.

 Деякі публікації про життя О. Шеренгового, спогади про нього подані повнотекстово у додатку. У покажчику вони позначені астериском.

 Добір публікацій завершено станом на січень 2014 року. Їх описано за чинними правилами і систематизовано у відповідних рубриках та підрубриках, а це дає змогу читачеві легко виявити потрібну групу друкованих документів чи окремий з них. До послуг читача – покажчики імен та періодичних видань.

 Посібник призначено для літературо- та книгознавців, журналістів, бібліофілів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів. Він також буде корисним для учителів середніх шкіл, які ведуть уроки літератури рідного краю.

 
М2816-29(с2)(03)Э687
 
 

 Энциклопедия Бердянска : историко-краевед., общественно-полит. справ. : в 3 т. / под ред. В. И. Михайличенко. – Мелитополь : Мелитоп. гор. тип., 2014. - ISBN 978-966-197-265-9

 Т. 2 : М–Р. – 2014. –807 с. : фот., 51 л. фот.

 Книга предлагает справочный материал по истории исегодняшнему дню города Бердянска, которому исполнилось почти 190 лет. Читатели найдут в энциклопедии данные о первых поселенцах края, основании города и постройке порта на берегу Азовского моря, основные исторические вехи их развития, рассказы о предприятиях, организациях, учреждениях, памятках и памятниках, персоналиях, которые оставили заметный след на почти двухвековом пути от 1827 года.

 Энциклопедия рассчитана на широкий круг читателей – бердянцев, гостей города и Приазовского края, политиков, бизнесменов, историков, краеведов, туристов, студентов и школьников.

 
М2376-172
Ю839
 
 Юрчук О. М.

Словник архітектурних термінів : [в 2 т.]. Т. 1 / Омелян Михайлович Юрчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. господарства та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2009. – 391 с. : іл., табл.

 У словнику вміщено більше 5000 термінів, які вживаються в архітектурі. Короткі пояснення термінів, які розташовані в алфавітному порядку, пояснюють суть поняття і в деяких випадках супроводжуються рисунком.

 Адресовано студентам архітектурного напряму вищих навчальних закладів, аспірантам, спеціалістам реставраційних і проектних організацій, а також науковим працівникам.

 

А31947 9(с2)(01)Я11

 
 

 “...Я вам расскажу за всю Одессу” : (к 60-летию О. Губаря) : биобиблиогр.указ. / Одес. облгосадмин., Упр. культуры и туризма, национальностей и религий, Одес. обл. универс. науч. б-ка им. М. Грушевского ; ред. Е. А. Таубеншлак. – Одесса, 2013. –56 с. : 2 вкл. л. – (Знаменитые земляки ; Вып. 9).

 Очередной выпуск серии биобиблиографических указателей «Знаменитые земляки» посвящен творческой деятельности краеведа, историка, писателя, журналиста Олега Иосифовича Губаря.

 Подготовка указателя велась по материалам фондов Одесской областной универсальной научной библиотеки им. М. Грушевского.

 Указатель состоит из четырех разделов. Хронологический охват с 1984 года по 20 декабря 2013 года.

 Указатель предназначен всем, кому интересна история Одессы и творчество Олега Губаря.

 
 
 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 12 (72) (грудень 2019 р.)
В. 11 (71) (листопад 2019 р.)
В. 10 (70) (жовтень 2019 р.)
В. 9 (69) (вересень 2019 р.)
В. 8 (68) (серпень 2019 р.)
В. 7 (67) (липень 2019 р.)
В. 6 (66) (червень 2019 р.)
В. 5 (65) (травень 2019 р.)
В. 4 (64) (квітень 2019 р.)
В. 3 (63) (березень 2019 р.)
В. 2 (62) (лютий 2019 р.)
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В. 6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)