23.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
Всесвітній день книги та авторського права Версия для печати Отправить на e-mail

 

  «Всесвітній день книги і авторського права»Каталог книжкової полички 

1.    Авторское право и библиотеки : руководство для библиот. и информац. работников / Гос. публ. научно-технич. б-ка России; Я. Л.Шрайберг и др. – Москва, 2007. – 47 с.

2.    Авторське право : довід. /упоряд. : А. О. Ірлін, Л. В. Квятковська. – Київ : Політвидав України. – 1981. – 301 с.

3.    Авторське право і суміжні права : офіц. бюл. № 28 / Держ. служба інтелект. власності України. – Київ, 2012. – 732 с.

4.    Авторське право на літературні та художні твори в Україні : темат. добірка / Кн. палата України. – Київ, 2000. – 110 с.

5.    Баренбаум И. Е. История книги : учеб. для студентов вузов / И. Е. Баренбаум. – Москва : «Книга», 1984. – 247 с.

6.    Биковський Л. Книгознавство, бібліографія та бібліотекознавствопрограми / Левко Биковський. – Каліш, 1933. – 32 с.

7.    Биковський Л. У службах українській книжці / упоряд. : Л. Р. Винар, Я. Д. Ісаєвич. – Львів ; Нью-Йорк, 1997. – 327 с. : іл.

8.    Биковський Л. Український Науковий Інститут Книгознавства : інформація / Л. Биковський. – Подєбради : Вид-во «Укр. книгознавство», 1925. – 47 с.

9.    Бочковська В. Г. Каталог видань Почаївського та Унівського монастирів XVIIIXX ст. з колекції Музею книги і друкарства України / В. Г. Бочковська, Л. В. Хауха, В. А. Адамович. – Київ : Видавн. дім «Києво-Могилян. акад.», 2008. – 359 с.

10. Владимиров Л. И. Всеобщая история книги : Древний мир. Средневековье. Возрождение. XVII век. / Л. И. Владимиров. – Москва : «Книга», 1988. – 312 с. : ил.

11. Гнатенко Л. Слов’янська кирилична рукописна книга XIV ст. : з фондів Ін-ту рукопису НБУ ім. В.І. Вернадського : кат. кодиколого-орфограф. дослідж. : палеограф. альб. / Людмила Гнатенко. – Київ, 2007. – 264 с. : іл.

12. Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : темат. добірка. У 2 ч. Ч. 2 : Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної діяльності / Кн. палата України; уклад. : Т. Ю. Жигун. – Київ, 2002. – 220 с.

13. Кириличні рукописні книги у фондах Львів. наук. бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : каталог. Т. I : XIXVI ст. / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. – Львів : Оріяна – НОВА, 2007. – 521 с. : іл.

14. Книга Беларуси : 1517-1917 : сводный каталог / Гос. Б-ки БССР им. В. И. Ленина ; Белорус. совет. энцикл. – Минск : Изд-во «БСЭ»им. П. Бровки, 1986. – 615 с. : ил.

15. Ковальчук Г. І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г. І. Ковальчук ; НБУ ім. В. І. Вернадського НАН України; Ін-т укр. кн. – Київ, 2004. – 643 с.

16. Книговедение : энцикл. слов. / редкол. : Н. М. Сикорский и др. – Москва : Изд-во «Совет. энцикл.», 1982. – 664 с. : ил.

17. Оуен Л. Купівля і продаж авторських прав на літературні твори : практ. посіб. для видавництв України / Лінет Оуен. – Київ : «Основи», 1996. – 127 с.

18. Маркова В. Книга в соціально-комунікативному просторі : минуле, сучасне, майбутнє : моногр. / Вікторія Маркова ; М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 251 с.

19. Мезьер А. В. Словарный указатель по книговедению / А. В. Мезьер. – Ленинград : Гублит, [1924]. – 926, VIII, VI с.

20. Петров С. С. Книжкова справа в Києві 1861-1917 / Сергій Степанович Петров. – Київ : «ЕксОб», 2002. – 375 с. : іл.

21. Правові та нормативні документи з видавничої справи : темат. добірка / Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. І. Федорова». – Київ, 2010. – 53 с.

22. Слов’янські рукописи XIXIV ст. у фондах від. рукописів Центр. наук. б-ки АН УРСР : огляд, опис, публ. – Київ : Вид-во «Наук. думка», 1969. – 152 с. : іл.

23. Черниш Н. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909-1939) / Наталія Черниш. – Київ : «Наша культура і наука», 2006. – 215 с.

24. Шабалина М. В. Книговедение : опыт региональных изысканий : учебно-метод. пособие / М. А. Шабалина. – Москва : Либерия-Бибинформ, 2006. – 155 с. – (Сер. «Библиотекарь и время. ХХІ век.» Вып. № 50.)

25. Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – Москва; Киев: «Рыбари»; «Знання», 2009. – 487 с. 

Підготували : І. О. Бергілевич, Л. П. Вовк.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)