22.02.2019
 

Головна сторінка
Проекти НІБУ
Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України
Електронні ресурси
Книжкові виставки
Державні закупівлі
Наші видання
Концепція розвитку НІБУ до 2020р.
Платні послуги
Імідж-каталоги:

Неповторні риси книг:

серія нарисів

УВАГА!
Зареєстрованим користувачам надаються додаткові послуги:
  • Перегляд електронних колекцій on-line;
  • Попереднє замовлення документів з електронного каталогу (до 10 примірників) з терміном бронювання до 20 днів;
  • ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
  • Добір джерел за вказаними темами з фондів НІБ України;
  • Індексування наукових статей та монографій за УДК (відділ опрацювання фонду та організації каталогів, кімната 3, перший поверх).
«Віхи пам’яті та слави» Версия для печати Отправить на e-mail
З 8 травня у Залі історії зарубіжних країн відкрилась книжкова виставка «Віхи пам’яті та слави», присвячена Дню пам’яті та примирення та 70-ї річниці Перемоги над нацизмом.

Електронна презентація

Війна у фактах

1. Безсмертя. Книга Пам’яті України. 1941 – 1945/ Головна ред. колегія. – Київ: Книга Пам’яті України, 2000. – 944 с.: іл.

2. В ім’я життя/ Упоряд. З.О. Сільченко. – Київ: Україна, 2005. - 285 с.: фото

3. Ванеев, Г. И.. Севастополь 1941-1942: Хроника героической обороны : в 2 кн. Кн. 2: 02.01—05.07.1942/ Г.И. Ванеев. - Київ: Україна, 1995. - 283 с. + 12 л. фото.

4. Ванеев, Г.И.. Севастополь 1941-1942: Хроника героической обороны : в 2 кн.. Кн. 1: 30.10.1941 – 02.01.1942/ Г.И. Ванеев. - Київ: Україна, 1995. - 253 с. + 12 л. фото.

5. Гальчак, С.Д. Визволення від нацистських загарбників: 20 грудня 1943 р. - 28 березня 1944 р./ С. Д. Гальчак; Нац. акад. наук України; Ін-т історії України; Держ. пед. Ун-т ім. М. Коцюбинського; Держ. архів Вінницької області. - Вінниця: Книга-ВЕГА, 2005. - 412 с.: фото

6. Гальчак, С.Д. Герої Поділля: герої Радянського Союзу-уроженці Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей/ С.Д. Гальчак; Всеукраїнське громадське об’єднання "Інтелігенція України за соціалізм"; Антифашистський комітет України. – Київ: АДЕФ-Україна, 2010. – 231 с.

7. Гольдберг, С.И. Солдаты Победы: документальные повести/ С.И. Гольдберг. – Мариуполь: Приазовский рабочий, 2001. – 348 с.: ил.

8. Днепр – река героїв: свидетельства всенародного подвига/ авт., сост. Н.И. Луцев, П.Я Добровольский, В.А. Замлинский и др.; под. общ. ред. В.Н. Немятого. – 2-е изд., доп.. – Киев: Политиздат Украины, 1988. – 391 с.: ил.

9. Дубров Б.І. Солдатська слава/ Б.І. Дубров; передм. І.О. Герасимова. – 3-тє вид., допов. і виправл. – Київ: Молодь, 1987. – 384 с.

10. Жигло, В.В. Архівні джерела з історії німецько-фашистської окупації Харківщини (за матеріалами Державного архіву Харківської області)/ В.В. Жигло; М-во освіти і науки України, Харківський нац. пед ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2006. – 47 с.

11. Жизнь генерала Наумова. Хроника. Письма. Документы/ сост. Г.М. Наумова, А.В. Бибик. – Киев: Альфа Реклама, 2014. – 400 с.: ил.. - (Партизанское движение на Украине)

12. Житомирщина у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр.: зб. док. і матеріалів/ Архівне упр. при Раді Міністрів України. – Київ: Наукова думка, 1969. – 289 с.

13. Жук, В. Н. Безсмертний подвиг: іст. нариси про Чутівщину у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та подвиг її синів і дочок на фронтах в тилу/ В. Н. Жук. – Полтава: АСМІ, 2005. – 178 с.

14. Жуковський, М.П. Нікопольсько-Криворізька операція Червоної Армії (жовтень 1943 р. - лютий 1944 р.): стислий військово-історичний нарис/ М.П. Жуковський; М-во культури України; Нікопольська міська рада; Нікопольський краєзнавчий музей. – Нікополь: Фельдман, 2014. - 120 с.: карти, табл., фот.. – До 70-річчя Визволення м. Нікополя від німецьких загарбників.

15. Забарко, Б М. Жизнь и смерть в эпоху холокоста: Свидетельства и документы. Кн. 2: Д-О/ Б.М. Забарко. – К., 2007. – 539 с.

16. Забарко, Б.М. Жизнь и смерть в эпоху Холокоста: свидетельства и документы. Кн. 1/ Б.М. Забарко. – К., 2006. – 524 с.

17. Завальнюк, О. М.. Україна в період Другої світової війни: навчальний посібник/ О. М. Завальнюк, С. В. Олійник, С. В. Трубчанінов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кам’янець-Подільський нац. Ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2012. – 544 с.

18. Зек, Б.М. Визволення Ратнівщини: радянсько-німецькі бої в березні-липні 1944 р./ Б.М. Зек. - 2-е вид., випр. і допов.. – Луцьк: Волинські старожитності, 2012. - 200 с.: табл., фот.

19. Історія великих страждань: нацистські табори для радянських військовополонених у м. Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення/ НАН України; Ін-т історії України; Меморіальний комплекс “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років”. – Київ, 2011. – 348 с.: іл. ел. опт. диск.

20. Історія Великої Вітчизняної війни – невичерпне джерело виховання патріотизму: обласна науково-методична конф./ Упр. освіти і науки Одеської обласної держадмін. ОНУ ім. І.І. Мечникова. Одеський ордена Леніна ін-т сухопутних військ. Одеський обласний ін-т удосконалення учителів. – Одеса, 2005. – 105 с.

21. Історія Великої Вітчизняної війни: усні оповіді ветеранів, записані студентами НГУ (до 60-річчя Перемоги)/ М-во освіти і науки України; Національний гірничий ун-т, Ін-т гуманітарних проблем; уклад. Г.К. Швидько. - Дніпропетровськ, 2005. - 71 с.: фото

22. Київ 1941-1943: фотоальбом/ упоряд. Д.В. Малаков. – Київ: Кий, 2000. – 265 с.: іл.

23. Київ у дні нацистської навали: за документами радянських спецслужб. До 60-річчя визволення України від гітлерівських загарбників: наукове вид./ ред. В.М. Литвин. – Київ; Львів, 2003. – 527 с.: іл.24. Клюєнко Д.М. В боях за визволення України/Д.М. Клюєнко. – Київ: Політвидав України, 1984 – 176 с.

25. Левитас И.М. Книга памяти/ сост. И.М. Левитас; Еврейский Совет Украины; Киевское о-во еврейской культуры; Фонд «Память Бабьево Яра». – Киев, 1999. – 300 с.: ил.

26. Литвин В. Україна у Другій світовій війні (1939 – 1945)/ В. Литвин. – Київ: Лі-Терра. 2004. – 464 с. іл.

27. Малаков, Д. Київ 1939-1945. Post scriptum: фотоальбом/ Д. Малаков. Київ: –Сидоренко, 2009. – 219 с.: фото + 1 л. Карта

28. Мельник, А.А. Криворожье: в пламени войны (1941-1944): [монография]/ А.А. Мельник. – Кривой Рог: Дионис, 2014. - 232 с.: ил., табл.

29. Не підлягає забуттю: нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941-1944): зб. наукових ст.., док., матеріалів та спогадів/ Міжнародна громадська орг.. “Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність”, Черкаський осередок; Нац. спілка краєзнавців України; Черкаська обласна організація, Держ. архів Черкаської області; Черкаський нац.. ун-т ім.. Богдана Хмельницького; упоряд. В. М. Мельниченко [и др.]. – Черкаси: Вертикаль, 2013. - 366 с.: 34 вкл. л. фот.

30. Немыкин, А. К. Герои Днепропетровщины: Очерки о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы/ А.К. Немыкин. – Дніпропетровськ: Січ, 2006. – 829 с.

31. Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні: зб. док. і матеріалів/ Ін-т історії партії ЦК КП України; Архівне упр. при Раді міністрів УРСР. – Київ: Держ. вид-во політичної літ-ри УРСР, 1963. – 486 с.

32. Одесса. Память города – героя: фотоальбом/ А.С. Глущак, Б.А. Миндель, А.А. Подберезский и др. . – Одесса: Мистецтво, 1980

33. Орлова, Т.В. Жінка в історії України (вітчизняна історіографія XX – початку XXI ст. )/ Т.В. Орлова. – Київ: Логос, 2009. – 582 с.

34. Пам’ять воєнної пори. Патріотична акція (2006-2010 роки): методичні поради/ Г.Є. Ясєв. - Київ: Книга Пам’яті України, 2006. - 23 с.

35. Память сердца: документальные очерки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Харькова и Хорьковской области. - Харьков.: Тимченко, 2009. - 455 с.: фото.

36. Петровський, В.В. Історія України. Неупереджений погляд. Факти. Міфи. Коментарі/ В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко. – 3-е вид., випр. і доп.. - Харків: Школа, 2010. – 623 с. + 20 л. Іл.

37. Подвиг на віки: Книга Пам’яті України – місто–герой Київ/ ред. А.І. Тимчик. – Київ: Книга Пам’яті України, 2000. – 906 с.: іл.

38. Україна в Другій світовій війні у документах: збірник німецьких архівних матеріалів. Т.1/ Львівський держ. ун-т ім. І. Франка; НАН України; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; упоряд. В.М. Косик. – Львів, 1997. – 382 с.

39. Україна в Другій світовій війні. Погляд з XXI ст.: історичні нариси : у 2 кн.. Кн. 1. - Київ: Наук. думка, 2011. – 731 с.

40. Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст.: історичні нариси: у 2 кн.. Кн. 2/ НАН України; Ін-т історії України; ред.: В.А. Смолій, П.Т. Тронько. – Київ: Наукова думка, 2011. – 944 с.

41. Україна в Другій світовій у документах: збірник німецьких архівних матеріалів (1941-1942). Т.2 / Львівський держ. ун-т ім. І. Франка; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ; упоряд. В.М. Косик. – Львів, 1998. – 384 с.

42. Україна в полум’ї війни. 1941 – 1945/ П.П. Панченко, О.І. Уткін, В.І. Горєлова та ін. .– Київ: Україна, 2005 . – 560 с.: іл.

43. Україна у Великій війні: 1939-1945: науково-популярне вид./ упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич. – Київ: Емма, 2014. – 262 с.: карт., фот. + 1 вкл. л.

44. Україна у Другій світовій війні і Великій Вітчизняній війні: (1939-1945 рр.): актуальні проблеми історії: матеріали "круглого столу" у Дніпропетровському нац. ун-ті ім. О. Гончара, 7 травня 2010 року/ М-во освіти і науки України; Дніпропетровська облдержадмін.; Дніпропетровський нац. ун-т; ред. С.І. Світленко. – Дніпропетровськ: Герда, 2010. – 84 с.

45. Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги): матеріали міжнародної наукової конф./ М-во культури України; М-во оборони України; Держ. ком. архівів України; НАН України; Ін-т історії України; Нац. ун-т оборони України; ред. Л.В. Легасова. – Київ, 2011. – 800 с.

46. Україна у Другій світовій війні: уроки історії та сучасність: матеріали міжнародної наукової конф. (27-28 жовтня 1994 р.)/ НАН України, Ін-т історії України; відп. ред. М.В. Коваль. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 1995. - 282 с.

47. Україна. Віхи історії: історична літ-ра/ авт.-упоряд. В.В. Томазов. – Київ: Мистецтво, 2001. - 432 с.

48. Україна: хроніка XX століття: довідкове вид.: роки 1941-1943/ Нац. акад. наук України. Ін-т історії України; ред. В М. Литвин. – Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2005. - 533 с.

49. Україна: хроніка XX століття: довідкове вид.: роки 1944-1945/ Нац. акад. наук України. Ін-т історії України; ред. В.М. Литвин. - Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2005. - 279 с.

50. Україна в полум’ї війни. 1941 – 1945/ П.П. Панченко, О.І. Уткін, В.І. Горєлова та ін. .– Київ: Україна, 2005 . – 560 с.: іл.

51. Україна у Великій війні: 1939-1945: науково-популярне вид./ упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич. – Київ: Емма, 2014. – 262 с.: карт., фот. + 1 вкл. л.

52. Україна у Другій світовій війні і Великій Вітчизняній війні: (1939-1945 рр.): актуальні проблеми історії: матеріали "круглого столу" у Дніпропетровському нац. ун-ті ім. О. Гончара, 7 травня 2010 року/ М-во освіти і науки України; Дніпропетровська облдержадмін.; Дніпропетровський нац. ун-т; ред. С.І. Світленко. Дніпропетровськ: Герда, 2010. 84 с.

53. Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги): матеріали міжнародної наукової конф./ М-во культури України; М-во оборони України; Держ. ком. архівів України; НАН України; Ін-т історії України; Нац. ун-т оборони України; ред. Л.В. Легасова. Київ, 2011. 800 с.

54. Україна у Другій світовій війні: уроки історії та сучасність: матеріали міжнародної наукової конф. (27-28 жовтня 1994 р.)/ НАН України, Ін-т історії України; відп. ред. М.В. Коваль. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 1995. - 282 с.

55. Україна. Віхи історії: історична літ-ра/ авт.-упоряд. В.В. Томазов. – Київ: Мистецтво, 2001. - 432 с.

56. Україна: хроніка XX століття: довідкове вид.: роки 1941-1943/ Нац. акад. наук України. Ін-т історії України; ред. В М. Литвин. Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2005. - 533 с.

57. Україна: хроніка XX століття: довідкове вид.: роки 1944-1945/ Нац. акад. наук України. Ін-т історії України; ред. В.М. Литвин. - Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2005. - 279 с.

Усерці народу – вічно і поіменно

1. Ботушанська, О.Ф. Скарбниці культури України – 175: [про бібліотекаря Одес. б-ки Л. Павличенко]/ О. Ф. Ботушанська //Скарбниця культури : зб. статей. – Одеса, 2004. - Вип. 3. – С. 11.

2. Брайко П.Е, Калиненко О.С. Внимание, Ковпак!/ П.Е. Брайко, О.С. Калиненко. – 2-е изд, перераб. и доп..– М.: ДОСААФ, 1975. – 482 с.

3. Василец, В. М. Сильнее огня и воды: Герою Советского Союза Павлу Ивановичу Державину посвящается/ В.М. Василец. - Одесса: КП ОГТ, 2004. - 222 с.: ил.

4. Велиев, А. Герои бессмертны: крымские татары во Второй мировой войне. Т. 1/ А. Велиев. - Симферополь: Крымучпедгиз, 2009. - 390 с. - Посвящается 65-летию победы во Второй мировой войне

5. Війна 1941-1945 рр.: альбом/ упоряд.: Т.О. Ємельянова, І.М. Закринична, Т.О. Макарова [та ін.]. - Х.: Фоліо, 2014. - 272 с.: фот.

6. Герои боев за Крым: [очерки]. - Симферополь: Таврия, 1972. - 287 с.

7. Героическая оборона Севастополя, 1941–1942 гг.: сб. док. и материалов/ Крымская комиссия по истории Великой Отечественной войны; ред. П. А. Чурсин. – Симферополь: Крымиздат, 1946 С. 219-221: ил.

8. Герої – освітяни і науковці України/ упоряд. О.А. Сай та ін. – 2-ге вид., перероб. – Київ: Генеза, 2012. – 465 с.

9. Герої визволення України/ Всеукраїнська орг. інвалідів війни та Збройних Сил/ авт.-упоряд. П.Л. Машовець. - Київ: Україна, 2007. - 107 с.: портр.

10. Деревянко В. Солдат, генерал, дипломат/ В. Деревянко. – Днепропетровск: Промінь, 1971. – 153 с.

11. Долина, М. И. Дочери неба. "Дневные ведьмы" на пикировщиках: литературная запись Елены Вавиловой/ М.И Долина. Киев: Довіра, 2010. - 229 с.: фото

12. Кожедуб И. Три сражения/ И. Кожедуб. – Москва: Военное изд-во Народного Комиссариата Обороны, 1945. – 39 с.

13. Кокотюха, А. А. Иван Кожедуб/ А.А. Кокотюха. - Харьков: Фолио, 2010. - 120 с. - (Знаменитые украинцы)

14. Легендарный Лавриненков: воспоминания тех, кто был с ним рядом/ сост. Н.М. Беловол, Е.П. Лавриненкова.– Киев: Поэзия, 2001. – 228 с.: ил.

15. Машовець П.Л., Ясєв Г.Є. Полководці — визволителі України/ П.Л Машовець, Г.Є. Ясєв. – Київ: Книга Пам’яті України, 2007. – 44 с.

16. Мельніков, І. К. Їм не вручали повісток...: зб. док. оповідей про дітей-героїв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р./ І.К. Мельніков. - Сімферополь: Таврія, 2004. - 321 с.: іл., портр.

17. Моряки - днепровцы в Великой Отечественной войне 1941-1945: сб./ сост. Г.И. Ванеев. - К., 1999. - 306 с.: ил.

18. Ошко, В. П. Как это было III: публицистический роман о 12-15 летних детях войны/ В.П. Ошко. - Днепропетровск: Монолит, 2008. - 502 с.

19. Павличенко, Л.М. Героическая быль. Оборона Севастополя 1941–1942 гг./ Л. М. Павличенко . М.: Госполитиздат, 1960. – 82 с.: ил.. – (Города – герои)

20. Парамонов, А. Ф.. Лётчик-штурман Иван Мусиенко/ А. Парамонов. - Харьков: Харьковский частный музей городской усадьбы, 2012. - 56 с.: ил.

21. Переможці: учасники бойових дій Другої Світової та Великої Вітчизняної воєн, які померли в повоєнний період або проживають на території області. Вінницька область. Т. 8: Чернівецький район, Чечельницький район, Шаргородский район, Ямпільський район/ ред. І.О. Герасимов. - Вінниця: Книги Пам’яті України, 2014. - 912 с.

22. Рішко, М. В. Звитяжці священної війни: нариси про Героїв Радянського Союзу - наших краян та славних синів інших областей, які визволяли Закарпаття і парцювали в області після війни/ М.В. Рішко. - Ужгород: Карпати, 2005. - 128 с.

23. Шило І.Н. Двічі герой Радянського Союза Олексій Федорович Федоров/ І.В. Шило.– Дніпропетровськ: Промінь, 1973. – 31 с.

Видання воєнного періоду 1941–1945 рр.

1. Аброськин Б. Зверства фашистов в Воронежской области / Аброськин Б. – М. : ОГИЗ ГАИЗ, 1943. – 48 с.

2. Александров Г. 25 лет Октябрьской революции и Великая Отечественная война / Г. Александров. - М. : : ОГИЗ ГАИЗ, 1942. – 40 с.

3. Александров Г. Гитлеровская Германия лопнет под тяжестью своих преступлений / Г. Александров. – М. : Воениздат НКО СССР, 1941. – 19 с.

4. Александров Г. О решающих условиях победы над врагом / Г. Александров. – М. : Воениздат, 1942. – 15 с.

5. Бажан, М. П. В дні війни: поезії/ М.П. Бажан ; ред. Ю. Г. Костюк. – К.: Військове вид-во НКО, 1945. – 96 с.

6. Балтиец отомсти ! : cб. писем и документов о чудовищных злодеяниях немецко-фашистских захватчиков во временно окупированных ими районах. Вып. 9. / Полит. управление Краснознаменного Балтийского флота. – Л. , 1944. – 31 с.

7. Белявский П. На Западном фронте / П. Белявский. – М. : Правда, 1942. – 63 с. – (Библиотека «Огонек» № 16–17).

8. Боевые подвиги танкистов. Вып. 12. – М. : Воениздат, 1941. – 18 с. – (Герои Отечественной войны).

9. Боротьба українського народу проти німецьких загарбників: збірка статей/ ред. К.Г. Гуслистий, ред. Л. М. Славіна. – Київ: Вид. АН УРСР, 1942. – 48 с.

10. Брусиловський Р. Серця відважних : повість / Р. Брусиловський. – Х., 1945. – 43 с.

11. Брычев Н. Домой, на Родину ! / Н. Брычев. – М. : Воениздат, 1944. – 23 с.

12. Бурджалов, Э. Тыл помогает фронту / Э. Бурджалов. – Б.г. : Воениздат, 1942. – 32 с.

13. Василевская Ванда. Убийцы детей / В. Василевская. – М. : ОГИЗ, 1942. – 30 с.

14. Вербицький, А. Героїчні оборонці Одеси/ А. Вербицький. - М.: Укрдержвидав, 1943. - 55 с.

15. Визволена Полтавщина: до річниці визволення Полтавщини/ ред. кол. Д. Степанов ; ред. О. Сидоренко [та ін.]. – Полтава: Зоря Полтавщини, 1944. – 109 с.: іл.

16. Визволеному Києву: збірка пісень/ упоряд. А. Штогаренко; ред. Б. Лятошинський. – Київ: Укржержвидав, 1945. – 43 с.

17. Военная Хитрость : краткий список литературы / сост. Е. А. Баевская. – М. , 1943. – 9 с.

18. Волин Б. Всенародная партизанская война / Б. Волин. – М. : Полиграфкнига, 1942. – 69 с.

19. Воронин И. Подвиг сержанта Мирошниченко / Воронин И. – М. : Трансжелздориздат, 1944. – 39 с.

20. Вперед к победе! : митинг словян-воинов в Москве 23-24 февраля 1944 г. – ОГИЗ ГАИЗ, 1944. – 71 с.

21. Всесоюзный митинг женщин-матерей и жен фронтовиков в Москве : 11 апреля 1943 года / ред. Н. Толченова.– М. : ОГИЗ Госполитиздат, 1943. - 48 с.

22. Вылегжанин А., Вячеслав Винокуров / А. Вылегжанин. – Чебоксары , 1944. – 54 с.

23. Галан, Я. О. Фронт в ефірі: (радіокоментарі)/ Я.О. Галан. – [Х.]: Укрдервидав, 1943. – 44 с.

24. Герои Краснодона : (материалы и документы о работе в тылу врага подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия»). – М. : Молодая гвардия, 1943. – 77 с.

25. Героизм, отвага, мужество и доблесть : рассказы / сост. У. П. Крикун. – К. : Госиздат, 1940. – 141 с.

26. Гетлинг Ю. Бережливость – закон военного времени / Ю. Гетлинг. – М. : Профиздат, 1942. – 63 с.

27. Гутянський, В. Сала за шкіру: пер. з євр./ В. Гутянський. – [К.]: Спілка радянських письменників України, 1944. – [40] с. - (Фронт і Тил)

28. Дубина К. Варвари двадцятого віку / К. Дубина. – К. : Укр. держ. вид-во, 1942. -16 с.

29. Дубина, К. К. Злодеяния немцев в Киеве/ К.К. Дубина ; ред. М. Гильгулин. – М.: Госполитиздат, 1945. – [48] с.

30. Евгеньев, Б. Партизан Федор Котченко/ Б. Евгеньев ; ред. М. Черненко. – М.: Молодая гвардия, 1945. – [48] с. - (Герои Отечесвенной войны)

31. Жигарев Л. Знамя / Л. Жигарев. – М. : Молодая гвардия, 1943. – 35 с.

32. За родную Украину : для детей / худож. В. Ковригина. – М. : Госиздат, 1942. – 63 с.

33. Зверства немецко-фашистских захватчиков : документы. Вып. 12 / сост. Ф. Ф. Матросов. – М. : Воениздат, 1944. – 63 с.

34. Звірства німців на Львівщині: збірка статей і документів/ відп. за вип. П. Йова. – Львів: Вільна Україні, 1945. – [116] с.: іл.

35. Коротков И. Освобождение Крыма/ И. Коротков, С. Шишкин. – Госполитиздат, 1944. – 48 с.

36. Кочерга Іван. Драматичні твори / І. Кочерга. – К. : Укр. держ. вид-во, 1944. – 247 с.

37. Крайнов П. І. Партизани брянських лісів / П. І. Крайнов, І. А. Плахтин. – Х., 1945. – 79 с.

38. Красная армия в боях за Социалистическую Родину. – М. : Воениздат, 1941. – 44 с. – (Библиотека красноармейца).

39. Кубаткин П. Уничтожим шпионов и диверсантов / П. Кубаткин. – М. : ОГИЗ Госполитиздат, 1941. – 16 с.

40. Лукашевич Вадим. Макар Гончаров : связист-партизан / В. Лукашевич. – М. : Госиздат., 1945. – 59 с.

41. Любарська, А. Танкіст Риндя/ А. Любарська. - К.; Х.: Укрдержвидав, 1944. - 24 с. - (Герої Вітчизняної війни).

42. Мсти за Керчь моряк! / сост. Л. Лагин. – Б.м. : Полит. Управл. Черноморским флотом, 1944. – 16 с., ил.

43. На фашистській каторзі: розповідь колгоспниці Валентини Качури/ ред. О. Білоус. – Б.м.: Укрвидав, 1943. – 7 с.

44. Никитский И. И. Крепкий тыл – залог победы над врагом / И. И. Никитский, П. Г. Софинов. – Саратов : ОГИЗ, 1941. – 31 с.

45. Об убийстве немцами советских военнопленных в крепости Демблин (Иван-город) и в некоторых других немецких лагерях та территории Польши : (документы и фотоснимки). – М. : ОГИЗ Госполитиздат, 1948. – 47 с.

46. Обращение воинов-белорусов к партизанам и партизанкам, ко всему белорусскому народу. – М., 1943. – 15 с.

47. Оккупированные страны под фашистским ярмом / отв.за вып. М. Крутикова. – М. : Московский рабочий, 1941. – 64 с.

48. Осипов. Народные мстители / Осипов. – М. : ОГИЗ Госполитиздат, 1942. – 15 с.

49. Откровения фашистских людоедов : сборник. – М. : ОГИЗ Госполитиздат, 1941. – 72 с.

50. Отомстим немецко-фашистским мерзавцам за разграбление и разорение наших городов и сел, за насилие над женщинами и детьми. – М. : Московский большевик, 1941. – 17 с.

51. Павленко П. Героизм советских людей / П. Павленко. – М. : Сов. списатель, 1941. – 31 с.

52. Панч Петро. Перемога / П. Панч. – К. : 1941, Держ. літ.вид-во. – 15 с.

53. Патриотки / рис. А. Малиновского. – М. : Воен. узд-во Наркома обороны СССР, 1942. – 64 с. – (Библиотека красноармейца).

54. Письма из немецкого рабства. – М. , 1943. – 16 с.

55. Підсумки літньої кампанії Червоної армії : (з 5 липня до 5 листопада 1943 року). – Х. : Укр. держ. вид-во, 1943. – 15 с.

56. Піцик Н. Це справа рук окупантів / Н. Піцик – [М.] : Выйськове вид-во НКО-СРСР, 1942. – 23 с.

57. Платонов А. Бессмертный подвиг моряков. Фильченко, Красносельский, Цибулько, Одинцов, Паршин / А. Платонов. – М. : Воениздат, 1943. – 52 с.

58. Против фашизма : сб. антифашист. худож. произведений / сост. Н. Завадская. - Свердловск : ОГИЗ ГАИЗ, 1942. - 80 с.

59. Против фашизма: сб. антифашистских худож. призведений/ сост. Н. Завадская. – Свердловск: ОГИЗ, 1942. – 80 с.

60. Радянський тил у дні Великої Вітчизняної війни. – Х. : Укр. держ. вид-во, 1943. – 19 с.

61. Разведчики. – М. : Воениздат., 1943. – 63 с.

62. Савин М. В. Розгром немцев под. Ленинградом : (январь –февраль 1944 г.) / М. В. Савин, В. И. Сидоров. - М. : ОГИЗ, Госполитиздат, 1945. – 35 с.

63. Сажин П. Щит Севастополя : записки воен. кореспондента / П. Сажин. – Севастополь : Красный Крым, 1945. – 87 с.

64. Сергієв, С. Львов’яни в боях за Батьківщину/ С. Сергієв. Львів: Вільна Україна, 1945. 22 с.

65. Сидельский Р. Борьба советских партизан против фашистских захватчиков / Р. Сидельский. – М. : ОГИЗ Госполитиздат, 1944. – 64 с.

66. Симонов К. Лагерь уничтожения / К. Смирнов. – М., 1944. – 45 с.

67. Симонов К. Фронтовые стихи / К. Симонов. – М. : Правда, 1945. – 22 с.

68. Скрипник, Н. В неволі/ Н. Скрипник. – К.: Українське держ. вид-во, 1943. – 18 с.

69. Сліди фашистських звірів: зб.ст. про німецький розбій у Харкові. – Київ: Укрдержвидав, 1944. – 78 с.

70. Стомахина Р. И. Взятие Берлина : краткий указатель литературы о Берлинской операции Советской Армии (апрель-май 1945 г.) / Р. И. Стомахина ; под. ред.. И. С. Короткова. – М. : Библиотека им. Ленина, 1948. – 27 с.

71. Строкач Т.А. Партизани України/ Т.А. Строкач; ред. Л. Паламарчук. – Київ: Укрвидав ЦК КП(б)У.– 40 с.

72. Судебный процес о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории города Харькова и Харьковской области в период их временной окупации. – М. : ОГИЗ. Госполитиздат., 1943. – 95 с.

73. Толбухін Ф. Битва за визволення Радянської України/ Ф. Толбухін. – Київ: Укрдержвидав, 1944. – 8 с.

74. Фашистський розбій на Україні. Вип. 1 / упоряд. Л. Паламарчук. – К. : Укр. вид-во, 1943. – 47 с.

75. Шульга З. Українське селянство не буде у фашистській неволі/ З. Шульга; АН УРСР. ІН-т економіки.– Вид-во АН УРСР, 1942. – 35 с.

 
< Попередня   Наступна >
Авторизація
Якщо Ви не є читачем Бібліотеки, Ви можете відправити заявку на запис тут.
Нове на сайті
Глобальний пошук
НІБ України в соцмережах

tweetYoutubeFacebookПерегляд електронних колекцій on-line
надається лише авторизованим користувачам

Нові надходження
Книги з історії міст і сіл України
В. 1 (61) (січень 2019 р.)
В. 12 (60) (грудень 2018 р.)
В. 11 (59) (листопад 2018 р.)
В. 10 (58) (жовтень 2018 р.)
В. 9 (57) (вересень 2018 р.)
В. 8 (56) (серпень 2018 р.)
В. 7 (55) (липень 2018 р.)
В.6 (54) (червень 2018 р.)
В. 5 (53) (травень 2018 р.)
В. 4 (52) (квітень 2018 р.)
В. 3 (51) (березень 2018 р.)
В. 2 (50) (лютий 2018 р.)
В. 1 (49) (січень 2018 р.)
В. 12 (48) (грудень 2017 р.)
В. 11 (47) (листопад 2017 р.)
В. 10 (46) (жовтень 2017 р.)
В. 9 (45) (вересень 2017 р.)
В. 8 (44) (серпень 2017 р.)
В.7 (43) (липень 2017 р.)
В.6 (42) (червень 2017 р.)
В. 5 (41) (травень 2017 р.)
В. 4 (40) (квітень 2017 р.)
В. 3 (39) (березень 2017 р.)
В. 2 (38) (лютий 2017 р.)
В. 1 (37) (січень 2017 р.)