День хрещення Київської Русі – України.
Шановні користувачі! Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку, присвячену Дню хрещення Київської Русі – України.

 

З 2008 року, враховуючи значення православних традицій в історії і розвитку українського суспільства, на підтримку ініціативи Національної ради з питань культури і духовності, Українського фонду культури, Української православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та громадськості, указом президента України Віктора Ющенка № 668/2008 від 25 липня 2008 року День хрещення Київської Русі був оголошений державним святом України. Відзначається це свято 28 липня - у день пам’яті князя Володимира - хрестителя Київської Русі.

 

 

Бібліографічний список видань:

 1. Аркас М. М.  Історія Україні - Русі / М. М. Аркас. – Київ : Вища кл., 1990. – 456 с.
 2. Велика історія України від найдавніших часів : у 2 т. / авт. передм. І. Крип’якевич ; зладив М. Голубець. – Київ : Глобус, 1993 – 1993.
 3. Видатні постаті в історії України IX-XIX ст. Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети : довід. вид. / упоряд. В. І. Гусєв. – Київ : Вища шк., 2002. – 359 с. : іл.
 4. Греко-Католицький церковний календар : ювілей хрещення Русі-України 988-1988. – Варшава, 1988. – 160 с.
 5. Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. Грушевський ; уклад. Й. Й. Брояк. – Донецьк : БАО, 2008. – 733 с.
 6. Грушевський М. С.  Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн.. Т. 10 . Ч.1 : Роки 1657–1658 / М. С. Грушевський. – Київ : Наук. думка, 1998. – 393 с. – (Пам’ятки іст. думки України).
 7. Давня історія України : у 3 т. Т. 3 : Слов’яно-Руська доба / ред. П. П. Толочко. – Київ : Ін-т археології НАНУ, 2000. – 691 с.
 8. Духопельников В. М. Крещение Руси / В. М. Духопельников. – Харків : Фолио, 2009. – 119 с. – (Знаменитые события истории Украины).
 9. Історія України та її державності / М-во освіти і науки України ; ред. Л. Є. Дещинський. – 4-е вид. перероб. і допов. – Львів : Бескид Біт, 2008. – 443 с.
 10. Жиленко І. В. Пізні українські житія святого князя Володимира : тексти і коментарі / І. В. Жиленко  Київська духовна акад. і семінарія, Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ : Фенікс, 2013. – 432 с.
 11. Наследие святого князя Владимира : каталог выставки / М-во культуры и туризма Украины, Нац. Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Украинская Православная Церковь . – Київ : Феникс, 2010. – 99 с.
 12. Несторівські студії. 1020 років Хрещення Русі: нові дослідження : доповіді науковців VI Несторівських студій / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; ред. С. П. Кролевець. – Київ, 2009. – 167 с.
 13. Панування роду Володимира Великого : атлас / Ін-т Віктора Ющенка ; гол. ред. П. Ющенко. – Київ, 2013. – 22 с.
 14. Пастернак О. Пояснення тризуба герба Великого Київського князя Володимира Святого / О. Пастернак. – Київ, 1990. – 43 с. : іл.
 15. Голобуцький П. В.. Православ’я : хрещення Русі - правда і вигадки / П. В. Голобуцький. - Київ : Політвидав України, 1981. – 78 с.
 16. Ричка В. М. Володимир Святий в історичній пам’яті / В. М. Ричка ; НАН України. Ін-т історії України, Центр дослідж. з історії Київської Русі. – Київ : Скіф, 2012. – 202 с.
 17. Толочко О. П. Київська Русь : у 15 т. Т. 4 / О. П Толочко; Ін-т історії України НАНУ. – Київ : Вид. дім Альтернативи, 1998. – 351 с.
 18. Толочко П. П. Володимир Святий. Ярослав Мудрий / П. П. Толочко. – Київ : АртЕк, 1996. – 213 с.
 19. Хрещення Київської Русі: визначна подія в історії українського народу : матеріали науково-практичної конф. / Чернігівська облдержадміністрація, Департамент культури і туризму, національностей та релігій, Ін-т Кеннана, Київське представництво ; ред. В. М. Бойко. – Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. – 122 с.
 20. Чиженок Ю. А. О хрещенні Русі / Ю. А. Чиженок. – Запоріжжя : ЛІПС, 2009. – 75 с.