Новини оцифрування
Пропонуємо Вашій увазі електронні копії видань з фонду Бібліотеки:
Радянська Україна та АМСРР [Текст] : економічно-адресовий довідник. Рік видання 8-й / відп. ред. С. М. Канарський ; ред. Л. Я. Брейман. - Харків : Нар. господарство і облік, 1934 (1935). - [940] разд. раг., 234 МБ эл. жестк. диск, 185 МБ эл. жестк. диск. Радянська Україна та АМСРР [Текст] : економічно-адресовий довідник. Рік видання 8-й / відп. ред. С. М. Канарський ; ред. Л. Я. Брейман. - Харків : Нар. господарство і облік, 1934 (1935). - [940] разд. раг., 234 МБ эл. жестк. диск, 185 МБ эл. жестк. диск.- ч.1 (234 МБ ел. жорстк. диск), ч.2 (185 МБ ел. жорстк. диск)
Український археографічний збірник [Текст] . Т. 2 / Українська АН. Археографічна ком. - Київ : З друк. УАН, 1927. - LXXX, 393 с., 259 МБ эл. жестк. диск : [6] вкл. л. іл. Український археографічний збірник [Текст] . Т. 2 / Українська АН. Археографічна ком. - Київ : З друк. УАН, 1927. - LXXX, 393 с., 259 МБ эл. жестк. диск : [6] вкл. л. іл.
Архив Юго-Западной России, издаваемый Комиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе [Текст] . Ч. 1. Т. 8 ; Вып. 1. Памятники литературной полемики православных южно-руссов с протестантами и латино-униатами в Юго-западной Руси за XVI и XVII ст. - Киев : Лито-тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1914. - ІІ, 798 с., 170 МБ, 120 МБ эл. жестк. диск. Архив Юго-Западной России, издаваемый Комиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе [Текст] . Ч. 1. Т. 8 ; Вып. 1. Памятники литературной полемики православных южно-руссов с протестантами и латино-униатами в Юго-западной Руси за XVI и XVII ст. - Киев : Лито-тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1914. - ІІ, 798 с., 170 МБ, 120 МБ эл. жестк. диск.- ч.1 (170 МБ ел. жорстк. диск),ч.2 (120 МБ ел. жорстк. диск)