Новини оцифрування
Пропонуємо Вашій увазі електронні копії видань з фонду Бібліотеки:
Аристов, И. О земле Половецкой [Микрофильм]: [историко-географический очерк] / И. Аристов. - Киев : тип. В. И. Давиденко, 1877. - 26 с., 12,9 МБ эл. жестк. диск. Аристов, И. О земле Половецкой [Микрофильм]: [историко-географический очерк]/ И. Аристов. - Киев: тип. В.И. Давиденко, 1877. - 26 с., 12,9 МБ эл. жестк. диск.
Величко, Самійло Васильович. Сказаніє о войнє козацкой з поляками [Текст] / С. В. Величко. - Київ : З друк. Українськрї Академії наук, 1926. - XVI, 268 с., 140 МБ эл. жестк. диск : 8 вкл. л. - (Пам’ятки українського письменства / Українська Академія наук. Археографічна комісія ; т. 1). Величко, Самійло Васильович. Сказаніє о войнє козацкой з поляками [Текст] / С.В. Величко. - Київ: З друк. Українськрї Академії наук, 1926. - XVI, 268 с., 140 МБ эл. жестк. диск: 8 вкл. л. - (Пам’ятки українського письменства / Українська Академія наук. Археографічна комісія ; т. 1).
Коротке звідомлення Всеукраїнського Археологічного Комітету за археологічні досліди року 1925 [Текст]: (з каталогом звідомної виставки) / Українська Академія Наук, Всеукраїнський Археологічний Комітет. - Київ : [б. и.], 1926. - 117 с., 32,4 МБ эл. жестк. диск: іл. Коротке звідомлення Всеукраїнського Археологічного Комітету за археологічні досліди року 1925 [Текст] : (з каталогом звідомної виставки) / Українська Академія Наук, Всеукраїнський Археологічний Комітет. - Київ : [б. и.], 1926. - 117 с., 32,4 МБ эл. жестк. диск: іл.