Надходження до відділу ДБІР: 22.09.2015

Нові надходження книг до відділу ДБІР 22.09.2015 р.

 
В3541  902.6
І-712
 

   Інститут археології Національної академії наук України 1918–2014 / голов. ред. П. П. Толочко. – Київ : АДЕФ-Україна, 2015. –  667 с. : іл.

   Історія Інституту археології Національної академії наук України розпочалася в листопаді 1918 р., коли при заснованій Українській академії наук (УАН) було запропоновано організувати кафедру Археології Вкраїни та її помічних наук. У документах наголошувалося, що “молода наука – археологія , що неймовірно швидко розцвіла ся в другій половині ХІХ ст., зробила незчисленні послуги для історії”, та пропонувалося створити при кафедрі археології Археологічну комісію, яка відала б справою розкопок на території Української держави.

   Наголосимо, що йдеться про історію Інституту археології, а не історію археологічних досліджень на території України.

   Ця книжка є даниною пам’яті вченим, які розбудовували Інститут і археологічну науку в Україні, поклали життя на вівтар археології. В її підготовці взяли участь практично всі нинішні співробітники Інституту.

 
А32769  9(с2)
В763
 

   Воскреси меня в сердце своем / В. А. Бурик, А. В. Бурик, О. А. Береговская [и др.]. –Чугуев : Панов А. Н., 2015. – 356 с. : ил. – (Посвящается ветеранам-фронтовикам, работавшим на Чугуевском заводе топливной апаратуры).

   Книга создана командой единомышленников, состоящей из организации ветеранов войны и труда предприятия «Чугуевский завод топливной аппаратуры», поискового отряда «Память» общеобразовательной школы № 7, библиотеки-филиала микрорайона «Дружба» ЦБС. Собранная ими информация о ветеранах призвана увековечить память об их подвиге и  посвящена участникам Великой Отечественной войны, которые работали на Чугуевском заводе топливной аппаратуры Харьковской области.

 
А32748  017
П142
 

    Паліїв Дмитро Іванович : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Василишин. – Львів ; Вітебськ, 2015. – 143 с.

   Дмитро Паліїв (1896–1944) – журналіст, редактор, публіцист, політичний і військовий діяч, співзасновник Української військової організації (УВО), посол до польського сейму, творець Фронту національної єдності (ФНЄ).

   У покажчику застосовано хронологічний та алфавітний принципи групування матеріалу в межах відповідних розділів. Усі матеріали, описані в бібліографічному покажчику, перевірено devisu.

   Допоміжний апарат складається з іменного покажчика.

   Видання розраховано на науковців, студентів, працівників бібліотек.

 
А32746  069(01)
Т353
 

   Тернопільський обласний краєзнавчий музей : 100 років : бібліогр. покажч. / Терноп. облдержадмін., Департамент культури, релігій та національностей, Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Терноп. обл. краєзнав. музей ; уклад. Л. Оленич. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 222 с.

   Покажчик присвячено 100-річчю із часу заснування Тернопільського обласного краєзнавчого музею, його історії та сьогоденню. У посібнику зібрано й систематизовано видання музею та матеріали про його діяльність, публікації про експозиції й виставки, науково-краєзнавчі конференції та презентації, археологічні дослідження, скульптури Іоанна-Георга Пінзеля, статті про працівників музею та їхні публікації.

   Видання адресовано науковцям, краєзнавцям, бібліотечним працівникам, а також усім, хто цікавиться історією Тернопільського краю.

 
В3540  31
Ч-662
 

   Чисельність наявного населення України на 1 січня 2015 року / Держ. служба статистики України ; відп. за вип. Г. М. Тимошенко. – Київ : Консультант, 2015. – 110 с.

   Збірник містить дані про чисельність наявного населення в Україні та регіонах, містах, районах, селищах міського типу та кількість адміністративно-територіальних одиниць за регіонами. Дані щодо чисельності населення на 1 січня 2015 року наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації постійного місця проживання (за 2014 рік адміністративні дані щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації постійного місця проживання – без урахування частини зони проведення антитерористичної операції). Кількість адміністративно-територіальних одиниць наведена за даними офіційного веб-порталу Верховної Ради України.