Вхід на територію Заповідника
Вхід на територію Заповідника користувачів нашої бібліотеки здійснюється за пред`явленням читацького квитка.
При першому відвідуванні Бібліотеки, для безоплатного проходу через територію Заповідника, Ви повинні пред`явити паспорт, чи маєте можливість роздрукувати (або завантажити на свій мобільний пристрій) перепустку, яку необхідно пред`явити черговому на вході в Заповідник.