Т. Г. Шевченко (1814 - 1861), український поет, художник, мислитель

В Залі історії України відкрито книжкову виставку "Тарас Шевченко буде жити у віках" до дня народження Т. Г. Шевченка (1814-1861)

 

   

Список літератури:

 1. Барабаш Ю. Просторінь Шевченкового слова: текст – контекст, семантика – структура. – Київ: Темпора, 2011. – 510 с.

 

2. Видання творів Тараса Шевченка та графічної Шевченкіани: каталог. – Київ:  Пульсари, 2011. – 175 с.

 

3. Генералюк С.Г. «Святим дивом сяють храми божі…». Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка. – Київ: Балтія-Друк, 2013. – 168 с.

 

4. Дзюба І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість. –Київ: Києво-Могилянська академія, 2008. – 721 с.

 

5. Єфремов С. О. Шевченкознавчі студії.Київ: Україна, 2008. – 368 с.

 

6. Жадько В.О. Іду за Шевченком: від Києва до Канева: літ.-публіцист., наук. вид. – Київ: Експрес-Поліграф, 2010. – 128 с.

 

7. Жадько В., Лопата Р. Ідемо за Шевченком: публіцистично-документальне видання. – Київ: Експрес – поліграф, 2012. – 268 с.: іл.

 

8. Жадько В. Шевченків Вільно. – Київ: Експрес-поліграф, 2012. – 256 с.

 

9. Жур П. В. Шевченківський Київ. – Київ: Дніпро, 2013. – 288 с.

 

10. Коваль Р. Шевченкіана Михайла Гаврилка. – Київ: Холодний яр, 2014. – 104 с.

 

11. Мельниченко В. Тарас Шевченко і Михайло Грушевський на Старому Арбаті. - Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 655 с.

 

12. Мулявко Л.Д. Паросток батьківського саду: Зацвіт Шевченкової долі. – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – 156 с.

 

13. Огієнко І. Тарас Шевченко. – Київ: Наша культура і наука, 2003. – 432 с.

 

14. Симоненко Р.Г., Берестенко В.А. Тарас Шевченко та його доба: документально-хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І. Я. Франка, Лесі Українки, М.П. Драгоманова. У 3 т. Т. 1. – Харків: Фоліо, 2013. – 495 с.

 

15. Симоненко Р. Г., Берестянко В. А. Тарас Шевченко та його доба: документально-хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного Сина України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І. Я. Франка, Лесі Українки, М. П. Драгоманова. У 3 т. Т.2. – Харків: Фоліо, 2013. – 495 с.

 

16. Симоненко Р. Г., Берестенко В. А. Тарас Шевченко та його доба: документально-хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного Сина України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І. Я. Франка, Лесі Українки, М. П. Драгоманова у 3 т. Т.3. – Харків: Фоліо, 2013. – 527 с.

 

17. Тарас Шевченко і кобзарство: Друга міжнародна науково-практична конференція (у рамках Четвертого міжнародного конгресу світового українства), 23-24 серпня 2013 р. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 264 с.

 

18. Цвілюк С. А. Історична мудрість Великого Кобзаря. Історизм та соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка. – Одеса: Маяк, 2008. – 312 с.

 

19. Чалий М. К. Життя і твори Тараса Шевченка: (звід матеріалів до його біогр.). – Київ: Веселка, 2011. – 263 с.

 

20. Чарковська Т. Тарас Шевченко і Київ: Фотоальбом. – Київ: Гнозіс, 2012. – 48 с.

 

21. Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина: путівник. – Київ: Богдана, 2012. – 276 с.