Надходження до відділу ДБІР: 10.03. 2016

Нові надходження книг до відділу ДБІР 10.03.2016 р.

А33734 9(с2)(03)

І 259

Івченко А. С.

Закохайся у Львів : путівник / Андрій Сергійович Івченко. - Київ : ДНВП «Картографія», 2015. - 79 с. : карт., фот. - (Travel Guide).

Путівник «Закохайся у Львів» знайомить гостей 750-літнього міста з неформальною столицею Західної України. Вступний нарис допоможе розібратися в історичних хитросплетіннях виникнення, становлення і розвитку міста. Основні розділи путівника містять детальну інформацію про майже 150 визначних пам’яток Львова. Автор розташував архітектурні об’єкти в хронологічному порядку, що дозволяє простежити процес їхнього виникнення і наступної трансформації в контексті історичного розвитку міста. У путівнику представлена детальна інформація про видатні витвори містобудування, культової, фортифікаційної і цивільної архітектури, завдяки яким історичний центр Львова був включений до Списку світової культурної і природної спадщини ЮНЕСКО. Окремий розділ путівника представляє музеї, пам’ятники і парки, розташовані в центральній частині Львова.

А33733 9(с2)(03)Б 61

Билык А. А.


Влюбись в Херсонский край : путеводитель / А. А. Билык, Д. М. Зайцев, Л. И. Саенко. – Ки Саенко. - Киев : ГНПП «Картография», 2015. - 87 с. : карт., фот. - (Travel Guide).

Путеводитель «Влюбись в Херсонский край» поможет не только мудро запланировать отпуск, но и прекрасно реализовать задуманное, с пользой и интересом провести время. Великолепно отдохнуть на Черном и Азовском морях, ощутить притягательность местных чистейших рек и озер, почувствовать единение с природой, растворяясь в девственных просторах заповедников, познакомиться с восхитительной народной культурой, забыть о городской суете на базах зеленого туризма или, наоборот, прогуляться по удивительным улицам

Херсона Вы можете, окунувшись в мир неповторимого Херсонского края.

Путеводитель открывает Херсонщину, которая долгое время «скрывалась» от большого потока туристов. Авторы постарались с южным гостеприимством и немножко с юмором рассказать о том, где побывали сами.

Надеемся, понравится!

А33731 9(с2)(01)Г 857

Гріффен Леонід Олександрович : біобібліогр. покажч. / НАН України, Центр пам’яткознавства, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства ; голов. ред. серії, голов. ред. вип. О. М. Титова, упоряд. : Г. М. Бичковська, С. Ю. Зозуля. - Київ, 2015. - 55 с. : фот. - (Сер. : Біобібліогр. покажчики ; Вип. 4).

Четвертий випуск серії «Біобібліографічні покажчики» присвячений 80-річчю від дня народження ученого-матеріалознавця, інженера, філософа, пам’яткознавця, музеолога Леоніда Олександровича Гріффена.

Видання розраховане на істориків науки, пам’яткознавців, музеологів, а також усіх, хто цікавиться дослідженнями історико-культурної спадщини.

А33732 9(с2)

К 359

Кепін Д. В.

Охорона палеоприродної та археологічної спадщини / Д. В. Кепін, О. М. Титова ; НАН України, Центр пам’яткознавства, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства. - Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. - 151 с. : схем.

Розглянуто теоретичні та методичні проблеми збереження й експонування викопних решток ссавців плейстоцену - раннього голоцену, а також нерухомих пам’яток археологічної спадщини доби каменю та епох енеоліту - бронзи. Проаналізовано методичні підходи у вітчизняному та зарубіжному музеєзнавстві та пам’яткознавстві до характеристики музеїв просто неба. Визначено новий науковий напрям - археологічна скансенологія. Показано специфіку створення «арехеопарків» in situ та «археодромів».

Книга адресована археологам, історикам, усім, хто цікавиться культурною спадщиною України та світу.

В3665 902.6

М 368

Мацкевий Л. Г.

Археологічні пам’ятки Львова / Леонід Георгійович Мацкевий ; НАН України, Ін-т українознавства імені Івана Крип’якевича, Ін-т нац. пам’яті. - Львів : Логос, 2008. - 223 с. : іл., карти.

У книзі на основі комплексного міждисциплінарного аналізу джерельного матеріалу представлені археологічні пам'ятки з території сучасного міста Львова. Репрезентовано 172 пункти, на яких зафіксована 361 пам’ятка, що датується від палеоліту до XX століття включно. Використано матеріали 157 фахівців, які відкрили, брали участь у дослідженнях або згадували ці пункти.

Для археологів, істориків, краєзнавців, викладачів і студентів, а також широкого загалу читачів.