Олексій Іванович Дей

Шановні читачі! З 30 березня у Виставковому залі експонується книжкова виставка, присвячена 95-річчю від дня народження Олексія Івановича Дея (1921 – 1986), українського літературознавця, фольклориста, книгознавця.


Список літератури:

Балади : родинно-побутові стосунки / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського ; [відп. ред. М. М. Гайдай ; упоряд. : О. І. Дей, А. Ю. Ясенчук, А. І. Іваницький]. Київ : Наукова думка, 1988. 528 с.

Балади. Кохання та дошлюбні взаємини / Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН УРСР ; упоряд. : О. І. Дей, А.Ю. Ясенчук, А.І. Хваницький . – Київ : Наукова думка, 1987 . – 472 с. : ноти. – (Укр. народна творчість) .

Весілля : у 2 кн. Кн. 1 / Українська АН, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського ; упоряд. М. М. Шубравська. Київ : Наукова думка, 1970. 453 с. (Укр. народна творчість).

Весілля : у 2 кн. Кн. 2 / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського ; [упоряд., авт. прим. М. М. Шубравська ; редкол. О. І. Дей [та ін.]]. Київ : Наукова думка, 1970. 479 с. (Укр. народна творчість).

Весільні пісні : у 2 кн. Кн. 1. Полісся, Наддніпрянщина, Слобожанщина, Степова Україна / упоряд. : М. М. Шубравська, А. І. Іваницький. – Київ : Наукова думка, 1982. – 871 с.

Весільні пісні : у 2 кн. Кн. 2. Волинь, Поділля, Буковина, Прикарпаття, Закарпаття / упоряд. : М. М. Шубравська, А. І. Іваницький. – Київ : Наукова думка, 1982. – 680 с.

Дей О. І. Іван Франко – дослідник народнопоетичної творчості / О. І. Дей. – Київ : АН УРСР, 1953. – 91 с.

Дей О. І. Фольклорно-збирацька діяльність Осипа та Федора Бодянських / О. І. Дей // народна творчість та етнографія. – 1977. – № 2 (144). – С. 33 – 44

Дей О.І. Сучасні українські співанки-хроніки і пісенна епіка Карпатського регіону / О.І. Дей, С.Й. Грица. – Київ, 1973. – 24с.

Дей, О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів, (XVI - XX ст) / О. І. Дей. Київ : Наукова думка, 1969. 557, [3] с.

Дей, О. І. Спілкування митців з народною поезією : Іван Франко та його оточення / О. І. Дей ; відп. ред. С. Д. Зубков ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. Київ : Наукова думка, 1981. 334 с.

Дей, О. І. Сторінки з історії української фольклористики / О. І. Дей. К. : Наукова думка, 1975. 271 с.

Дей, О. І. Українська революційно-демократична журналістика : проблема виникнення і становлення / О. І. Дей ; відп. ред. С. В. Щурат ; АН УРСР, Ін-т суспільних наук. Київ : АН УРСР, 1959. 492 с.

Дей, О. Народно-пісенні жанри. Вип.2  / О. Дей. Київ: Музична Україна, 1983. 111 с.

Жартівливі пісні : родинно-побутові / АН УРСР, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; упоряд. : О. І. Дей, М. Г. Марченко, А. І. Гуменюк. Київ : Наукова думка, 1967. 800 с.

Ігри та пісні весняно-літня поезія трудового року / упоряд, авт. прим. О. І. Дей,  упоряд. А. І. Гуменюк, відпов. ред. М. Т. Рильський . Київ : АН УРСР, 1963. 671 с.

Казки про тварин / ред. Зубков С. Д.. – Київ : Дніпро, 1986. – 237 с.

Книга і друкарство на Україні / О. І. Дей, Я. Д. Ісаєвич [та ін.] ; АН УРСР; Ін-т мистецтвознавства фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; Держ. публічна б-ка. Київ : Наукова думка, 1964. 315 с. : іл.

Коломийки / упоряд., авт. передм., авт. прим. О. І. Дей. Львів : Кн.-журн. вид-во, 1962. 280 с.

Колядки та щедрівки : зимова обрядова поезія трудового року / [упоряд., авт. передм., авт. прим. О. І. Дей ; відп. ред. М. Т. Рильський ; упоряд. А. І. Гуменюк]. Київ : Наукова думка, 1965. 804 с. (Укр. народна творчість).

Легенди та перекази : укр. народна творчість / упоряд., авт. прим. А. Л. Іоаніді, авт. вступ. ст. О. І. Дей. – Київ : Наукова думка, 1985. – 400 с.. – (Укр. народна творчість).

Мистецтво України : біогр. довід. / за ред. А. В. Кудрицького ; [упоряд. : А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський]. – Київ : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1997. 700 с.

Наймитські та заробітчанські пісні / упоряд. : С. Й. Шрица, О. І. Дей, М. Г. Марченко. – Київ : Наукова думка, 1975 . – 574 с.

Народні оповідання / упоряд. : С. В. Мишанич ; ред. О. І. Дей та ін. Київ : Наукова думка, 1983. 503 с.. (Укр. народна творчість)

Народні пісні в записах Івана Нечуя-Левицького / упоряд., авт. вступ. ст. О. І. Дей. Київ : Музична Україна, 1985. 102 с.

Народні пісні в записах Миколи Гоголя : зб. / М. В. Гоголь. – Київ : Музична Україна, 1985. – 208 с. : іл, ноти.

Пісні великого Кобзаря / ред. М. Гордійчук,  упоряд., комент., авт. прим. О. Правдюк . – Київ : Наукова думка, 1964 . – 387 с. : ноти

Пісні кохання / відп. ред. Д. В. Павличко, упоряд., авт. вступ. ст. О. І. Дей. – Київ : Дніпро, 1986. – 367 с.

Пісні літературного походження / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського ; [упоряд. : В. Г. Бойко, А. Ф. Омельченко]. Київ : Наукова думка, 1978. 494 с.

Поетика української народної пісні / О. І. Дей ; відп. ред. І. П. Березовський ; АН України, Ін-т мистецтвознава, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. Київ : Наукова думка, 1978. 250 с.

Радянська пісня / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського ; [упоряд. : А. М. Кінько, Л. І. Ященко]. Київ : Наукова думка, 1967. 486 с.. (Укр. народна творчість).

Рекрутські та солдатські пісні / ред. О. І. Дей ; упоряд. А. Л. Іоаніді. Київ : Наукова думка, 1974. 621 с. (Укр. народна творчість)

Українські народні пісні : календарно-обрядова лірика / авт. вступної ст. О. І. Дей. – Київ : Держ. вид-во художньої літ., 1963. – 569 с.

Чумацькі пісні / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. Т. Рильського ; упоряд. : О. І. Дей, А. Ю. Ясенчук, А. І. Іваницький ; [редкол. : О. І. Дей (голова) та ін.]. Київ : Наукова думка, 1976. 542 с.