Надходження до відділу ДБІР: 12.04. 2016

Нові надходження книг до відділу ДБІР 12.04.2016 р.

 

А33869 9(с2)

А187

 

Авдеенко С. И.

Момент истины. Жизнь и смерть Евгения Кушнарева : [повесть] / Сергей Иванович Авдеенко. - Мелитополь : Люкс, 2015. - 155 с. : ил.

Жизнь и деятельность известного украинского общественного и государственного деятеля новейшей истории Евгения Петровича Кушнарева была связана с Харьковом – городом, где он родился, где был похоронен после своей трагической кончины. Однако немногие знают, что семнадцать лет своей жизни он провел в другом городе – Мелитополе Запорожской области. Здесь сформировался его характер, мировоззрение, остались верные школьные друзья.

Обо всем этом рассказывается в книге писателя Сергея Авдеенко.

 

А33870 9(с2)

Л641

 

Литвин М.

Мойсей українського народу : до 150-річчя від дня народж. митрополита Андрея Шептицького / Микола Литвин ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2015. – 31 с. : іл.

У брошурі на великому документальному матеріалі показано прагнення і діяння митрополита Греко-Католицької Церкви Андрея Шептицького (1865-1944) та його наступників через віру, милосердя, громадські ініціативи й державно-політичну діяльність підтримувати моральні цінності, людський інтелект, національну культуру і науку, а відтак торувати шлях до єднання християнських спільнот у лоні вселенської Церкви, відбудови національної хати – демократичної соборної Української держави.

 Для всіх, хто цікавиться новітньою історією України та її Церкви.

 

Б4543 9(с)

М338

 

Матвієнко А. А.

Михайло Драгомиров : Історико-біогр. повість / Андрій Андрійович Матвієнко. - Київ ; Конотоп : ВІПОЛ, 2005. - 415 с. - (Здобутки краян).

Пропонована праця – перша спроба в Україні комплексного дослідження життя і діяльності командувача військами КВО, Київського, Подільського та Волинського генерал-губернатора, члена Державної Ради Росії генерала Михайла Івановича Драгомирова (1830-1905 рр.).

В книзі використана значна кількість мемуаристики, відомості з періодичних видань та раніше не опубліковані архівні матеріали. Це дало змогу авторові проаналізувати та ґрунтовно висвітлити життєвий шлях М. Драгомирова на тлі історичних подій в новому аспекті і спробувати відповісти на питання: яке його місце в історії нашої держави?

 Розраховано на всіх, хто цікавиться історією.

 

В3662 902.7

П563

 

Пономар Л.

Народний одяг Правобережного Полісся середини XIX–середини XX століть : історико-етногр. атлас : словник / Людмила Пономар ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Центр дослідж. та відродження Волині. - Київ : Бизнесполиграф, 2015. – 267 с. : карт.

У книзі вперше подано словник та атлас традиційного одягу Правобережного Полісся. Видання є результатом комплексного наукового ареалогічного дослідження предметів і термінів народного одягу, яке проводилося протягом 1977-2008 рр. у 342 селах від Західного Бугу до Дніпра та 25 селах Берестейщини і Пінщини на території Білорусі. При вивченні народного одягу та його регіональних найменувань було дано семантичну, етимологічну та ареалогічну характеристику зібраного термінологічного масиву.

 Наукове видання розраховане на фахівців, та всіх, хто цікавиться народною культурою та історією української мови.

 

Б9012 9(с2)

П841

 

Професор Володимир Замлинський : (до 85-річчя від дня народж.) : монографія / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наук. б-ка імені Михайла Максимовича. - Корсунь-Шевченківський : Гаврищенко В. М., 2015. - 253 с. - (Історики Київського університету: історіографія персоналій).

Висвітлено життя та наукову діяльність українського історика, джерелознавця, архівіста, педагога, завідувача кафедрою архівознавства в Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1982-1993 рр. Володимира Олександровича Замлинського (1930-1993). На основі архівних документів та історіографічних джерел реконструйовано життєвий шлях ученого, укладено повну бібліографію його наукових праць, презентовано писемні та іконографічні документи з родинного архіву вченого, визначено роль і місце науковця в українській історичній науці.

 

В3689 355

Р17

 

Разведывательное отделение, 3-е отделение (Особый Отдел) штаба, военный трибунал, военная прокуратура Пинской военной флотилии : справочник / Киев. обществ. орг. “Т-во ветеранов разведки военно-мор. флота” ; сост. : А. В. Мармашов, С. В. Гафаров, А. П. Тарасюк. - Киев, 2015. - 305 с. : фот., факс. - (Б-ка Киев. обществ. орг. “Т-во ветеранов разведки военно-мор. флота”).

Очередной справочник «Разведывательное отделение, 3-е отделение (Особый Отдел) штаба, военный трибунал, военная прокуратура Пинской военной флотилии» в серии «Библиотека Киевской общественной организации «Товарищество ветеранов разведки Военно-Морского Флота» посвящен т. н. «закрытым» подразделениям ПВФ.

О разведке и карательных органах Пинской военной флотилии в открытой печати написано мало в силу своей специфики этих подразделений.

Во время Великой Отечественной войны был не только массовый героизм, самопожертвование, но и, особенно в 1941 году, т.н. «грязь войны» - предательство, дезертирство, массовая добровольческая сдача в плен.

Издание расчитано на широкий круг читателей, кому не безразлична военная история.

 

А33883 6(01)

Ф627

 

Сергей Алексеевич Фирстов : биобиблиогр. / НАН Украины, Ин-т проблем материаловедения имени И. Н. Францевича ; сост. : Г. Ф. Саржан, И. Д. Горная, А. Л. Еременко. - Киев : КІМ, 2015. - 79 с. : 2 вкл. л. портр., фот.

В книге освещены основные этапы научной, научно-организационной деятельности известного ученого, доктора физико-математических наук, профессора, академика национальной академии наук Украины, Лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, Заслуженного деятеля науки и техники Украины – Сергея Алексеевича Фирстова.

Указатель печатных работ знакомит читателя с трудами ученого.

Книга представляет интерес для научных сотрудников и всех, кто интересуется историей отечественной науки.

 

А33454 9(с2)

Ш487

 

Шептицький Андрей. (митрополит ; 1865—1944).

До вас моє слово : 150 цитат митрополита / голов. ред. В. Ільченко. - Київ, 2015. - 207 с. : фот.

У книзі, присвяченій 150-літтю від дня народження митрополита Андрея Шептицького, подано сто п’ятдесят цитат із його творів, послань, листів та виступів, що стосуються різних аспектів життя суспільства і актуальними в наш час. Висловлювання Владики Андрея розбито за темами – щодо духовної сфери, культури, патріотизму, виховання молоді, економічної ініціативи, політики тощо – і супроводжуються ілюстративним матеріалом та пояснювальними текстами. Фотознімки покликані передати дух епохи, у якій жив митрополит Шептицький, а також представляють сцени із сьогодення, котрі так чи інакше перегукуються з його міркуваннями й настановами.

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться діяльністю Андрея Шептицького, вітчизняною історією і шукає відповіді на численні запитання суспільно-політичного, духовного та морально-етичного плану.