145 років від дня народження Володимира Михайловича Гнатюка

Шановні читачі! З 11 травня у Виставковому залі представлена книжкова полиця, присвячена 145-річчю від дня народження Володимира Михайловича Гнатюка (1871 – 1926), українського етнографа, фольклориста і громадсько-політичного діяча

 
 

Гаївки / упоряд. В. Гнатюк ; Наукове т-во ім. Шевченка, Етнографічна коміс.. – Львів : друк. Наукового т-ва ім. Шевченка, 1909. – 267, 100 с. – (Матеріали до укр. етнології ; Т. 12)

Гальцько-Руські народні легенди. Т. 2 / упоряд. В. Гнатюк ; Наукове т-во ім. Шевченка, Етнографічна коміс.. – Львів : друк. Наукового т-ва ім. Шевченка, 1902. – 287 с.. – (Етнографічний збірник ; Т. 13)

Герета, І. П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі : нарис-путівник / І. П. Герета, О. С. Черемшинський ; худож. С. І. Іванов. – 3-тє вид., допов.. – Львів : Каменяр, 1991. – 95 с. : іл.

Гнатюк В. Кубанщина й кубанські українці / В. Гнатюк. –  Львів : Просвіта, 1920. – 50 с.

Гнатюк В. М.  Вибрані статті про народну творчість / В. М. Гнатюк, упоряд. М. Т. Яценко. – Київ : Наукова думка, 1966. – 246 с.

Гнатюк В. Наукове товариство імені Шевченка : з нагоди 50-ліття заснування (1873 – 1923) / В. Гнатюк. – Львів : друк. Наукового т-ва ім. Шевченка, 1923. – 15 с.

Гнатюк, В. Нарис української міфології  / В. Гнатюк. – Львів : Ін-т народознавства НАНУ, 2000. – 264 с. : іл.

Гнатюк, В. Національне відродження австро-угорських українців (1772 – 1880 рр.) / В. Гнатюк. – Відень : Союз визволення українців, 1916. – 65 с.

Гнатюк, В. Тимко Падура : критично-біографічний та історико-літературний нарис / В. Гнатюк. – Харків : Київ : Література і мистецтво, 1931. – 145 с.

Гумецька, Л. Л. Володимир Гнатюк і питання української мови : (до 100-річчя з дня народження) / Л. Л. Гумецька // Мовознавство. – 1971. – № 3. – С. 74 – 80

Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Т. 4 / упоряд. В. Гнатюк ; Наукове т-во ім. Шевченка, Етнографічна коміс.. – Львів : друк. Наукового т-ва ім. Шевченка, 1909. – 248 с.. – (Етнографічний збірник ; Т. 25)

Єржабкова Б. Листування І. Франка, В. Гнатюка та О. Кобилянської з чеськими науковцями / Б. Єржабкова // Визвольний шлях. – 1984. – № 1(430). – С. 110 – 116

Знадоби до української демонології. Т. 2. Вип.1 / упоряд. В. Гнатюк ; Наукове т-во ім. Шевченка, Етнографічна коміс.. – Львів : друк. Наукового т-ва ім. Шевченка, 1909. – 248 с.. – (Етнографічний збірник ; Т. 33)

Качкан, В. А. Українське народознавство в іменах : у 2-х ч.. Ч. 1 : [Володимир Гнатюк] / В. А. Качкан. – за ред. А. З. Москаленка, авт. передм. А. Г. Погрібний. – Київ : Либідь, 1994. – 336 с : [C. 229]

Качкан, В. Обшири його таланту : [Володимир Гнатюк] / В. Качкан // Вітчизна. – 1994. – № 1 – 2. – С. 127 – 136

Колядки і щедрівки. Т. 1 / упоряд. Гнатюк В. ; Наукове т-во ім. Шевченка, Етнографічна коміс.. – Львів : друк. Наукового т-ва ім. Шевченка, 1914. – 369 с.. – (Етнографічний збірник ; Т. 35 )

Колядки і щедрівки. Т. 2 / упоряд. Гнатюк В. ; Наукове т-во ім. Шевченка, Етнографічна коміс.. – Львів : друк. Наукового т-ва ім. Шевченка, 1914. – 379 с.. – (Етнографічний збірник ; Т. 36 )

Народжені Україною : меморіальний альм. : у 2 т. Т. 1 [Володимир Гнатюк] / Фонд суспільного визнання. – Київ : Євроімідж, 2002. – 896 с. : іл. : [C. 426]

Народні оповідання про опришків / упоряд. Гнатюк В. ; Наукове т-во ім. Шевченка, Етнографічна коміс.. – Львів : друк. Наукового т-ва ім. Шевченка, 1910. – 359 с.. – (Етнографічний збірник ; Т. 26 )

Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка / упоряд., авт. вступ. ст. М. Яценко. – Київ : Музична Україна, 1971. – 322 с.

Українці : народні вірування, повір’я, демонологія  / упоряд. : А. П. Пономарьова, Т. В. Косміної, О. О. Боряк, авт. вступ. ст. А. П. Пономарьва. – 2-ге вид.. – Київ : Либідь, 1991. – 640 с. : іл.

Шевченко, Л. П. Сторінка з етнографічної діяльності В. М. Гнатюка / Л. П. Гнатюк // Народна творчість та етнографія. – 1959. – № 1. – С. 101 – 105

Яценко, М. Т. Володимир Гнатюк : життя і фольклористична діяльність / М. Т. Яценко. – Київ : Наукова думка, 1964. – 286 с.

Яценко, М. Т. Володимир Гнатюк : набутки й уроки / М. Т. Яценко // Слово і час. – 1991. – № 5. – С. 31 – 36