Надходження до відділу ДБНІР: 29.06.2016

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 29.06. 2016 р.

 

А34308 9(с2)

У45

 

Україна: обличчя XX століття: [худож/ фотовиставка]: [буклет] / авт. проекту, фотохудож. С. Чередниченко, авт. проекту, фотохудож. В. Закревський. - Київ, 2000. - 74 с.: портр.

Автори проекту «Україна: обличчя ХХ століття» поставили на меті: засобами чорно-білої фотографії, підсиленої оригінальним текстом, у ході спілкування з яскравими особистостями, передати дихання історії України, яка охоплює більш значний відрізок часу її існування як суверенної держави. Було організовано і проведено фотозйомку та інтерв’ювання понад 100 персон, що були творцями історії нашої країни протягом всіх без винятку десятиліть ХХ століття.

У процесі роботи над проектом було охоплено широкий спектр сфер людської діяльності – від науки, мистецтва, освіти, політики і спорту до авіації і космонавтики, релігії, промисловості, армії та шоу-бізнесу.

Даний буклет передує випуску великого фотоальбома.

 

А34270 8(с)(03)

У454

 

Українські поети: біографії ; огляди творчості ; початок віршової літератури в Україні ; усна народна творчість ; теорія віршування: довід. / М. І. Преварська. - Київ: Велес, 2015. - 287 с.: фот.

Довідник подає біографічні дані, огляди творчості, перелік основних творів та додаткову літературу про українських поетів-класиків, а також про сучасних українських поетів.

Для полегшення орієнтації у літературних процесах та поетичній творчості у довіднику вміщено статті про початок віршової літератури в Україні, усну народну творчість, теорію віршування.

 

Б8906

 4

У453

 

Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання: зб. док. і матеріалів (1847–1914) / НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. іст. арх. України (Київ) ; упоряд. Г. Боряк. - Київ: КЛІО, 2015. - 808, ХLII с.: іл.

 У збірнику публікуються документи переважно з діловодних архівів державних органів та установ, які безпосередньо чи опосередковано реагували на прояви українського руху в різних сферах: у початковій освіті, у громадському й літературному житті тощо. Документи висвітлюють передумови, обставини й наслідки появи та функціонування Валуєвського розпорядження 1863 р., Емського указу 1876 р., низки інших нормативних документів, що регулювали мовне питання на теренах українських губерній Російської імперії упродовж другої половини XIX–початку XX ст. Частина документів пов’язана з виконанням установами цензури на місцях зазначених “заборонних” актів щодо української літературної мови - одного із ключових чинників формування української ідентичності.

 Переліки рукописів, заборонених до друку, а також творів, видрукуваних за кордоном і нелегально поширюваних на Наддніпрянщині, окреслюють контури потужного освітньо-літературного масиву Українського Слова, яке упродовж кількох десятиліть у різних формах проривалося до читача крізь цензурні заборони. Більшість документів публікуються вперше.

.

Б8754 76

Ф761

 

Фоменко Д. Д.

Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII–XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: кат. / Діна Дем’янівна Фоменко, Ірина Іванівна Цинковська, Гліб Миколайович Юхимець ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. - Київ: Академперіодика, 2014. - 358 с.: 104 вкл. л. фот.

До наукового каталогу увійшли мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII – XIX ст. із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що є рідкісними і цінними пам’ятками української культури та мистецтва, які ще ніколи не були опубліковані. Каталог буде корисним дослідникам історії української культури, мистецтвознавцям, мистцям, реставраторам, історикам, мовознавцям, літературознавцям, працівникам музеїв, бібліотек і широкому колу шанувальників мистецтва.

 

А34298 4

Я93

 

Яцій В. О.

Ойконімія Івано-Франківської області: іст.-етимол. слов. / Василь Олександрович Яцій ; відп. ред.. В. П. Шульгач ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ: Наук. думка, 2015. - 389 с. - (Проект “Наукова книга”. (Молоді вчені).

У словнику запропоновано історико-етимологічний аналіз назв населених пунктів Івано-Франківської області, з’ясовано дериваційні та семантичні моделі творення ойконімів, обґрунтовано зв’язок назв поселень із географічними особливостями досліджуваного регіону, матеріальною і духовною культурою місцевого населення.

Для лінгвістів, істориків, фахівців у галузі ономастики та етимології.