"Героїчна оборона Києва"

З 7 липня у Виставковому залі ескпонується книжкова виставка  до 75-річчя з початку героїчної оборони міста Києва від нацистських загарбників.


                                                       Список літератури:

Владимирский А. В. На киевском направлении : по опыту ведения боевых действий войсками 5-й армии Юго-Западного фронта в июне-сентябре 1941 г. / А. В. Владимирский ; ред. В. Г. Федосеев. – М. : Воениздат, 1989. – 304 с.

Героїчний Київ : документальні  розповіді / упоряд. В. І. Денисенко. – Київ : Україна, 2003. – 335 с. : іл., 16 л.

Гуменна Д. Хрещатий Яр (Київ 1941-1943 рр.): роман-хроніка / Д. Гуменна. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. –  408 с. : іл.

Гуреїв О. І. Комендантська година : повість про київських підпільників / О. І. Гуреїв. – Київ : Вид-во політичної літ. України, 1979. – 359 с. : фот.

Дубина К. К. Злодеяния немцев в Киеве / К. К. Дубина ; ред. М. Гильгулин. – М. : Госполитиздат, 1945. – [48] с.

Дубина К. К. 778 трагічних днів Києва. / К. К. Дубина. – Київ : Укр. держ. вид-во, 1945. – 94с.

Дубина К. К. В годы тяжелых испытаний. / К. К. Дубина. – Київ : Київське обл. кн.-журн. вид-во, 1962. – 263с.

Київ очима ворога : дослідження, документи, свідчення / НАН України, Ін-т історії України, Нац. музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років ; кер. проекту Л. В. Легасова [та ін.]. – Київ, 2012. – 504 с. : іл.

Київ у Великій Вітчизняній війні / Н. В. Берник. – Київ : Всесвіт, 2013. – 800 с. : іл., фот.

Київ у дні нацистської навали : за документами радянських спецслужб. До 60-річчя визволення України від гітлерівських загарбників : наукове вид. / ред. В. М. Литвин. – Київ ; Львів, 2003. – 527 с. : іл.

Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / НАН України, Ін-т історії, Нац. музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років ; ред. : В. М. Литвин, В. А. Смолій. – Київ : Аеростат, 2013. – 348 с. : іл.

Книга скорботи України – місто-герой Київ / ред. І. О. Герасимов. – Київ : Книга Пам’яті України, 2003. – 728 с. : іл.

Кузін О. В. У небі й на землі... : авіація в боях за Київ у минулій війні / О. В. Кузін, Б. Д. Списаренко. – Київ : Молодь, 1998. – 224 с. : 6 вкл. л.

Лемещук Н. М. Героическая оборона Киева / Н. М. Лемещук. – Киев : Украина, 2000. – 172 с. : ил.

Малаков Д. В. Київ. 1939-1945 : фотоальбом / Д. В. Малаков. – Київ : Кий, 2005. – 464 с. : фото.

Малаков Д. В. Кияни. Війна. Німці / Д. В. Малаков. – Київ : Амадей, 2008. – 362 с.

Павлик В. С. Оборона Киева. КиУР 1941: Трагедия и подвиг войск Юго-Западного фронта на Киевском направлении и в Киевской оборонительной операции / В. Павлик. – Киев : Скай Хорс, 2011. – 276 с.

Про руйнування  і звірства, заподіяні німецько-фашистської загарбниками в місті Києві : повідомлення Надзвичайної Державної Комісії по встановленню і розслідуванню злочинств німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяної ними шкоди громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР. – Київ ; Харків : Укр. держ. вид-во, 1944. – 23 с.

Родимцев О. І. За місто-герой Київ / О. І. Родимцев. – Київ : Київське обл. кн.-журн. вид-во, 1964. – 47с.

Сообщение Чрезвычайной  Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР : о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в г. Киеве. – М. : Госполитиздат, 1944. – 16 с.

Чеканюк А. Народне ополчення в героїчній обороні Києва і Одеси / А. Чеканюк. – [М.] : Укрвидав, 1943. – 36 с.