День Незалежності України

Шановні читачі! З 24 серпня у Виставковому залі експонується книжкова виставка з нагоди 25-ї річниці проголошення незалежності України.

 
 

М2883-1 / 9(c2)
В411

Vivat, Ukraina!: у 3 т.. Т. 1. Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України / упоряд. : В. І. Севастьянов, Н. К. Севастьянова. – Київ : Сік Груп Україна, 2015. – 783 с. : 16 вкл. л. фот.. – (Україна. Нова історія).

Запропонований перший том включає в себе маловідомі сторінки історії України кінця XIX – першої половини XX століття, розпаду СРСР у 1991 році, набуття Україною незалежності.Книга вміщає документи, які висвітлюють законодавчі процеси Верховної Ради України від прийняття Декларації про державний суверенітет України, Акту про незалежність України, затвердження атрибутів державної влади до прийняття Конституції України й парламентських голосувань стосовно цих питань.До першого тому книги увійшли також Декларації про незалежність ряду країн світу.Документальні матеріали автору проекту надані Управлінням комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України й Центральним державним архівом вищих органів влади й управління.

 

М2883-2 / 9(с2)
В411

Vivat, Ukraina! : у 3 т.. Т. 2. Двадцять років потому. Осмислення / упоряд. : В. І. Севастьянов, Н. К. Севастьянова. – Київ : Сік Груп Україна, 2015. – 1063 с. : 8 вкл. л., іл.. – (Україна. Нова історія).

Запропонований другий том включає в себе інформаційні матеріали, які висвітлюють розвиток України протягом двадцяти років після декларування нею державного суверенітету. Наведені в книзі матеріали спеціально підібрані таким чином, що читачу здебільшого надається опис самої події, яка відбулася, без коментарів. Оцінка цієї події, висновки про важливість її наслідків та впливу на подальший розвиток історичного процесу надається кожному читачу особисто.Статті народних депутатів України, політологів, вчених, журналістів, громадських діячів – активних учасників та очевидців подій набуття Україною незалежності та її подальшого розвитку протягом двох десятиріч надані ними спеціально для книги «Vivat, Ukraina!”.

 

М2916-1 / 9(с2)

Б 612
Білінський В. Б..Україна-Русь : іст. дослідження : у 3 кн. Кн. 1. Споконвічна земля / В. Б. Білінський. – Тернопіль : Богдан, 2015. – 383 с. : іл.

Автор на основі історичних документів, літописів, спогадів мандрівників, досліджень сучасних археологів, істориків доводить неперервність розвитку українського етносу, починаючи від VI тисячоліття до нашої ери, трипільської культури, а потім зарубинецької, черняхівської, київської і т. д.
Книга адресується широкому колу читачів – всім, хто бажає знати правду про минуле.


 

Б 6932/9(с2)

Б 618

Біля витоків Незалежності : у рамках проекту “Шляхом українських патріотів” : до 20-річчя відновлення Незалежності України / Молодіжний Рух Києва, Ін-т соціального розвитку українців, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; упоряд. М. Сидоржевський. – Київ : [б. в.], 2011. – 336 с.

«Біля витоків незалежності» – це книга, видана до 20-річчя незалежності України. В ній містяться твори про життя двадцяти видатних українців другої половини ХХ століття, які боролися за самостійну Україну. Про кого саме писатимуть у книзі, визначала спеціально створена рада, до якої серед сорока одного учасника входили Іван Драч, Дмитро Павличко, Борис Олійник, Богдан Ступка та представники молодіжних студентських організацій.

 

Б9038 / 9(с2)

В 341
Верменич Я. В. Південна Україна на цивілізаційному пограниччі : [монографія] / Я. В. Верменич ; відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. Київ : Ін-т історії України НАН України, 2015. 482 с.

В монографії представлений у хронологічному діапазоні понад двох з половиною тисячоліть соціокультурний і ментальний образ Південної України – регіону, який сформувався на перехресті різноспрямованих політичних, економічних, культурних впливів і зрештою став однією з «гарячих точок» на європейському континенті. Уведення регіонального аналізу у контекст дослідження кордонів і погранич дає змогу прояснити як переваги культурного розмаїття, так і витоки підвищеної конфліктності і ментальних незбігів у «зонах ризику».

 

В876 / 9(с2)
Д379

Десять років незалежності України : минуле та сучасне державотворення : науковий зб. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Бердянський ін-т підприємництва ; ред. В. А. Смолій. Київ, 2003. 434 с.

У збірнику представлені наукові доповіді міжнародної наукової конференції «Десять років незалежності України: минуле та сучасне державотворення» (Бердянськ, 24 – 25 травня 2001р.). Проблематика збірника – політична та соціально-економічна історія України, історія української еміграції, сучасні політичні та економічні процеси.


 

М2270-1 / 9(с2)
З-464

Здобуття незалежності України, 1991. Історія проголошення, документи, свідчення: у 2 т.. Т. 1/ Асоц
. народних депутатів України ; ред. Я. Я. Зайко. Житомир : Рута, 2011. 752 с. : 16 вкл. л. фот.

До книги включені документальні матеріали, що стосуються процесів 1990 – 1992 рр. у Верховній Раді України з підготовки, поступу до власної державності, безпосередньо проголошення незалежності України та перших кроків нової держави, – правові акти, стенограми обговорення найважливіших питань і результати голосування та інші, –  також статті вчених-істориків та спогади і роздуми народних депутатів України І-го скликання Верховної Ради та деяких інших політиків – безпосередніх учасників тих історичних подій.

   

М2270-2 / 9(с2)
З-464

Здобуття незалежності України, 1991. Історія проголошення, документи, свідчення: у 2 т.. Т. 2
/ Асоц. народних депутатів України ; ред. Я. Я. Зайко. Житомир : Рута, 2011. 896 с. : 16 вкл. л. фот.

 

А32095 / 9(с2)
Залізняк Л. Л.. Україна між Сходом і Заходом. Про витоки і суть російсько-української війни, 2014 р. : [ст.] / Л. Л. Залізняк.  Київ : Філюк Олег, 2014. – 172 с. : іл., фот.

Книга містить статті з історії російсько-українських відносин, які допоможуть зрозуміти глибинне підґрунтя цивілізаційного конфлікту між Європою та Євразією на землях України у 2014 р. Для учасників АТО і усіх, хто цікавиться історією російсько-українського конфлікту


 

А18163 / 9(с2)

К 563
Ковальчук М. Війна з більшовицькою Росією за незалежність. 1917-1920 / М. Ковальчук. Київ : [б. в.], 2007. 69 с. (Про Україну з гонором і гумором)

У книзі висвітлено маловідому сторінку історії України – збройну боротьбу Української Народної Республіки протии агресії більшовицької Росії у 1917 – 1920 рр. На підставі широкого кола документів й спогадів сучасників розглянуто причини українсько-більшовицьких війн, відтворено перебіг бойових дій між українськими арміями та російськими більшовицькими військами. Докладно розповідається про бойову діяльність збройних сил УНР, спрямовану на захист української державності.

 

А33301 / 9(с2)
Л135

Лаврик О. В. 1000 цікавих фактів про Україну / О. В. Лаврик. Харків : Віват, 2015. 256 с. : іл.. (Корисна книга)

У цій книжці зібрано кілька сотень цікавих фактів про все, що стосується України. Культура, історія, археологія, географія, побут, природа, персони — усе це, та ще багато іншого, пропонується до уваги допитливого читача.


 

Б9041 / 9(с2)
П331

Пиріг, Р. Я. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського : персональний вимір / Р. Я. Пиріг; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2016. – 518 с.

У книзі висвітлюється функціонування Ради Міністрів Української Держави 1918 р.  через персональну участь кожного з членів уряду в законотворчій роботі, виробленні та реалізації державної політики в основних галузевих сферах. Розглядаються фахові, управлінські, особистісні якості міністрів, вплив їх політичних поглядів на державне будівництво, відносини з гетьманом, німецькими військовими та дипломатами. Простежено епілог долі кожного з урядовців

 

А24115 / 9(с2)Київ

Православні святині Києва : до 20-річчя незалежності України / Н. М. Нікітенко, Л. Г. Івакіна, В. Г. Киркевич та ін. ; ред. Н. М. Нікітенко. Київ : Техніка, 2011. 352 с. : фото

Підготовлена відомими Київськими науковцями та музейними працівниками книжка знайомить читача зі знаменитими православними святинями Києва. Цікаво й нетрадиційно розповідається про його славетні храми та монастирі які сформували духовний простір древнього святого міста. Багата історична доля неповторна краса й мистецька довершеність київських святинь розглядаються в контексті їх унікального духовного значення для України.

   

Б3972 / 75
С73

Сповідуємо Україну : всеукраїнська художня виставка до 10-ї річниці Незалежності України "Історія і сучасність в образотворчому мистецтві України 1991-2001" / Мін-во культури і мистецтв України, Нац. спілка художників України ; ред. В. Черелик. – Київ : Образотворче мистецтво , 2001. – 108 с.

Альбом-каталог до Всеукраїнської художньої виставки, присвяч. 10-й річниці Незалежності України "Історія і сучасність в образотворчому мистецтві України. 1991 - 2001".

 

А30967 / 9(с2)

Т 484
Ткаченко В. Н. Украина не Россия: испытание Майданом : общественно-политическая лит. / В. Н. Ткаченко. Киев : Знания Украины, 2014. 91, 1 с.

Автор розглядає проблему переходу України від «ідентичності опору» у вигляді «Україна - не Росія» до «ідентичності проекту майбутнього» у вигляді «Україна - це Європа».


А32890 / 9(с2)
Турченко Ф., Турченко Г. Проект “Новоросія” і новітня російсько-українська війна  / Г. Турченко, Ф. Турченко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2015. – 166 с. – (Студії з регіональної історії : Степова Україна)

Автори розглядають обставини появи в 1764 р. російського імперського проекту «Новоросія» і спроби його реалізації царським режимом, Тимчасовим урядом 1917 р., радянською владою і сучасною Росією. В контексті цього проекту простежується 250-річна еволюція українсько-російських відносин. Наводяться історичні факти, статистичні і картографічні матеріали, характеризуються особливості і спільні риси політики різних російських режимів щодо України.
Значна увага приділяється політиці радянського і сучасного російського режиму щодо Півдня і Сходу України, аналізуються витоки і особливості новітньої російсько-української війни.

 

Б2718 / 9(с2)

У 45

Україна за роки незалежності 1991-2002 / П. І. Гайдуцький. 4-е вид. доповн. та перероб. Київ : Нора-Друк, 2002. 366 с. : іл.

У книзі на основі статистичного матеріалу узагальнені основні напрями і шляхи ринкової трансформації економіки України за роки незалежності (1991 – 2002 рр.), аналізуються форми і методи організації інститутів ринкової інфраструктури, впровадження механізмів ринкових відносин, формування економіки в умовах приватного підприємництва та закладення ринкових засад у соціальній сфері.


 

Г13 / 9(с2)

У 45

Україна - козацька держава : ілюстрована історія укр. козацтва у 5175 фотосвітлинах / авт.упоряд. В. Недяк. Київ : Емма, 2004. 1216 с. : іл., карти.

У виданні представлена історія і культура українського козацтва у фотосвітлинах з оригіналів документів, мап, стародруків, рукописів, клейнодів, зброї та одягу, з творів графіки, живопису, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, історичних ландшафтів, з пам’яток архітектури та інших українських козацьких старожитностей. Книга містить також історичні нариси про різноманітні аспекти історії козацької України, життєписи її визначних діячів.

 

В3407 / 9(с2)

У 453

Українське Козацтво і Велике князівство Литовське = The Cossacks of Ukraine and the Grand Duchy of Lithuania / І. Марзалюк [та ін.]. Київ : Балтія Друк, 2014. 197, [3] с. : іл., фот.

Науково-популярне видання створив авторський колектив вчених-істориків Литви, Білорусі, України. Досліджено феномен, типологію, генезис українського козацтва.
Козацька Україна представлена в особах, документах, археологічних і архітектурних пам’ятках. По-новому прочитано історію Великого князівства Литовського і козацтва.

 

А32662 / 9(с2)
Фельштинський Ю. Третя світова. Битва за Україну : драма / Ю. Фельштинський, М. Станчев ; пер. В. Єшкілєв. Київ : Наш формат, 2015. 408 с.

Чи переросте битва за Україну в Третю світову війну або ж стане для Росії новим Афганістаном, що призведе до краху режиму Путіна – основне питання, на яке шукають відповідь всесвітньо відомий історик Юрій Фельштинський та екс-радник МЗС України Михайло Станчев. Гострий лікбез з авторськими ремарками від екс-радника Бориса Березовського охоплює дражливі моменти історії російсько-українського конфлікту – від давніх часів і дотепер, зокрема проблематику економічного та газового шантажу Росії, а також далекосяжні плани та спроби Росії створити з України плацдарм для подальшої інвазії в східноєвропейські країни – із застосуванням тактики гітлерівської Німеччини та сталінського Радянського Союзу. Поміж тим читач знайде на сторінках видання контраверсійні версії відомих подій, заплутані детективні політичні сюжети – гучні вбивства та біографії відомих персонажів – політиків, які «засвітилися» на плівках сумнозвісного майора Мельниченка та посіли почесне місце в олігархічній ієрархії.

 

А20352 / 9(с2)
Ф497

Фігурний Ю. С. Державотворча та етнонацієтворча діяльність українського гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі / Ю. С. Фігурний ; Мін-во освіти і науки України. Київ, 2008. 128 с.

У книзі аналізується державотворча та етнонацієтворча діяльність гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі. Наукове дослідження  було підготовлене в рамках науково-дослідної роботи «Український етнос у світовому часопросторі», що фінансується за рахунок державного бюджету. Її керівником є доктор філологічних наук, професор П. П.Кононенко

 

Б6571 / 9(с2)

Ш 708

Шлях до незалежності : суспільні настрої в Україні кін. 80-х рр. XX ст : док. і матеріали / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Служба безпеки України, Галузевий держ. архів ; ред. : В. А. Смолій, Г. В. Боряк, Г. І. Гончарук [та ін.] – Київ : [б. в.], 2011. 626 с.

До збірника увійшли документальні матеріали, що відтворюють суспільно- політичне життя, суспільні настрої в Україні кінця 80-х років ХХ ст. Основу збірника складають документальні матеріали ГДА СБУ, які охоплюють період від 1986 р. до вересня 1991 р. Наявні в збірнику документи свідчать про розмах національно- демократичного руху кінця 1980-х, послідовну боротьбу з ним радянських органів безпеки. Містяться відомості про ініціативи створення в Україні громадського об’єднання, схожого на прибалтійські народні фронти, активну діяльність осередків Народного Руху України за перебудову.