Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника


http://www.pu.if.ua/uk/

Розділ «Наукова робота» підрозділ «Наукові видання»:

«Вісник Прикарпатського університету. Серія Історія»;

«Галичина» (науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис);

Науковий журнал «Карпати: людина, етнос, цивілізація»;

Наукове видання «Етнос і культура» (висвітлюється широка проблематика етнокультурних, історико-політологічних, етнофілологічних, психолого-ментальних, освітньо-культурних питань регіону).

Розділ «Бібліотека» презентує «Видання бібліотеки»:

«Біобібліографічні покажчики»;

«Бібліографічні покажчики»;

«Інформаційні бюлетені» в т.ч. «Історія. Історичні науки»;

«Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії».

Розділ «Бібліотека» підрозділ «Наукові видання ПНУ» презентує наукові журнали:

«Галичина» (завантажується по номерах за 1998 – 2013 роки);

«Карпатський край» (завантажуються по номерах за 2012-2014 роки);

«Українознавчі студії» (завантажуються по номерах за 1999 – 2014 роки).