День української писемності та мови.
Шановні користувачі! 9 листопада у Виставковому залі експонується книжкова виставка, присвячена Дню української писемності та мови.

 

 

1.  Козацька абетка : коротка історія українського козацтва для дітей і дорослих / авт.-упоряд. О. Яремійчук. – Київ : Веселка, 2014. – 80 с. : іл.

2. Медвідь Н. С. Історія української літературної мови ХІ-ХVІІІ ст. : навчально-методичний посіб. / Н. С. Медвідь. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 80 с.

3.  Несторівські студії : книга та книжність в духовній культурі Київської Русі : доп. науковців V Несторівських студій, видані за сприяння Печерської районної у місті Києві держадміністрації / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол. : Н. Д. Горська та ін. ; голова ред. С. П. Кролевець. – Київ : Фенікс, 2008. – 96 с.

4.  Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки : рідномовний Катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства / І. Огієнко. – Київ : Ярославів Вал, 2014. – 56 с. – (Б-ка рідної мови).

5.  Паладій Я. Ю. Абетка з історії України / Я. Ю. Паладій. – Репр.  вид. – Чернівці : Букрек, 2010. – 80 с. : іл.

6.  Півторак Г. П. Українці : звідки ми і наша мова : дослідження, факти, документи / Г. П. Півторак. – Київ : Віпол, 2014. – 280 с.

7. Україна в словах : мовокраїнознавчий словник-довідник / уклад. С. Горожанова. – Київ : Просвіта, 2004. – 704 с.

8.  Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі : матеріали Всеукр. науково-практичної конф., 12 листопада 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; ред. : С. В. Шевчук, С. В. Глущик. – Київ : НПУ ім.. М. П. Драгоманова, 2014. – 178 с.

9. Українська мова : енциклопедія / НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України ; ред. В. М. Русанівський.  – 3-е вид. випр. і допов.  – Київ : Укр. енциклопедія, 2007. – 852 с. : іл.

10.  Українські народні казки. Кн.26. Казки Волині / Ін-т українознавства ; упоряд. М. А. Зінчук. – Чернівці : Наші книги, 2009. – 431 с. : мал. – (Золота пектораль).

11 Ющук І. П. Якщо ти українець, то чому соромишся української мови, однієї з найрозвиненіших і найспівучіших мов світу? / І. П. Ющук. – Київ : Просвіта , 2015. – 44 с. – (Б-ка укр. воїна).

 

·