Надходження до відділу ДБНІР: 08.11. 2016

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 08.11.2016 р.

 

В3820 34

А64

 

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році” / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; ред. кол. : В. П. Горбулін, О. С. Власюк, О. М. Лященко. - Київ : НІСД, 2016. - 686 с. : табл.

 В Аналітичній доповіді подається науковий аналіз нинішнього кризового періоду у становленні України як незалежної держави, формулюється система пріоритетів національного розвитку, ідентифікуються основні ризики та загрози.

Матеріали згруповано за розділами: «Зміцнення національної безпеки України в умовах російської гібридної агресії», «Зовнішня політика України у глобальному світі», «Пріоритети суспільного розвитку», «Трансформація моделі соціально-економічного розвитку».

У додатках опубліковано статті з аналізом Стратегії соціального розвитку «Україна - 2020» та діяльності Національної ради реформ та інших органів з питань впровадження реформ.

У виданні вміщено також численні статистичні таблиці за даними Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України та Національного банку України.

 

М1798-7-4-7 34

У45

 

Україна. Верховна Рада. Скликання (7). Сесія (4).

 Верховна Рада України сьомого скликання. Четверта сесія. Т. 7 : Зб. стеногр. бюл., 17 березня–15 квітня 2014 р. № 12–28 / Верховна Рада України ; ред. кол. : П. О. Боднар [та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2016. - 727 с.

Збірник укладено із стенографічних бюлетенів (№ 12–28) пленарних засідань Верховної Ради України четвертої сесії сьомого скликання за 17 березня–15 квітня 2014 р., що відображають хід обговорення, результати голосування проектів законів, постанов й інших актів Верховної Ради України та прийняття рішень.

Для законодавців, політиків, науковців, представників громадянського суспільства.

 

А34970 02(03)

Д498

 

Дитячі бібліотекарі України. Сто кращих / М-во культури України, Нац. б-ка України для дітей ; ред. кол. : А. С. Кобзаренко (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : Кириченко М. О., 2012. - 208 с. : іл.

На сторінках книги розповідається про життєвий і професійний шлях кращих фахівців бібліотек України для дітей, висвітлюється їхня діяльність, творчі здобутки, інноваційні проекти, що спрямовані на всебічний і гармонійний розвиток підростаючого покоління.

Видання підготовлено за активної участі працівників регіональних бібліотек для дітей.

Розраховано на фахівців бібліотечної галузі та широку громадськість.

 

Б9181 1Ф(03)

І-982

 

Іщенко М. П.

Соціально-політична енциклопедія : наук. вид. / Микола Павлович Іщенко, Олег Миколайович Іщенко. - Черкаси : Інтроліга ТОР, 2012. - 635 с.

Ця енциклопедія є спеціальним науковим виданням, у якому на новій теоретико-методологічній основі в алфавітному порядку подана загальновизнана наукова інтерпретація найбільш вживаних у вітчизняній і світовій практиці соціальних, політичних, економічних, філософських, соціологічних і юридичних понять і термінів, що використовуються у науково-дослідній діяльності та повсякденній роботі широкого кола громадян.

У ній викладені специфіка сучасної соціально-політичної лексики і взаємозв’язок соціально-політичних знань у соціально-економічних і культуральних системах.

Енциклопедія розрахована на учених, політиків, державних службовців, керівників підприємств і організацій, бізнесменів і менеджерів. Вона буде корисною для учнів середніх шкіл, абітурієнтів, студентів, магістрантів, пошукувачів, аспірантів і викладачів середніх, вищих навчальних закладів та для всіх, хто цікавиться соціально-гуманітарними науками.

 

А34981 15

М57

 

Ми пережили : техніки відновлення для сімей, військових, цивільних та дітей / Укр. асоц. фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій ; наук. ред. Г. Циганенко. - Київ, 2016. – 200 с. : фот.

Головне завдання цього збірника – зорієнтувати тих, хто пережив сильний стрес і став свідком збройного конфлікту. Також з якими психологічними труднощами людина може стикнутись і які особистісні риси допоможуть сприймати труднощі легше, та якими простими техніками можна собі допомогти, або ж у разі потреби куди звернутися за допомогою до спеціалістів.

 

А34964 74(01)

Ш952

 

Шудря Є. С.

...і заполоччю, й словом : бібліогр. покажч. / Євгенія Стефанівна Шудря ; Нац. музей укр. нар. декорат. мистецтва. - Київ : Логос, 2016. - 71 с.

Книга містить хронологічний покажчик друкованих праць Євгенії Стефанівни Шудрі – відомого майстра вишивки, бібліографа й історіографа декоративного мистецтва, мемуариста. Додано рецензії на публікації Є. Шудрі, літературу зі згадками про неї, перелік вишиваних робіт і виставок із відгуками на них у пресі.

Для фахівців, студентів і всіх зацікавлених проблематикою художньої культури.