Надходження до відділу ДБНІР: 15.11. 2016

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 15.11.2016 р.

 

А34997 9(с2)

Т449

 

1933: “І чого ви ще живі?” / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. Т. Боряк. - Київ : ТОВ Вид-во «КЛІО», 2016. – 719 с.

Працю сфокусовано на такому аспекті Голодомору, як вилучення незернових запасів, їжі й одягу в селян, адже загальноустановленою є думка про конфіскацію саме зерна для виконання плану хлібозаготівель. Упорядник на прикладі свідчень, зібраних у різних країнах і роках, наводить читачеві картину тотального охоплення України вилученням будь-чого, що могло бути використане в їжу: від картоплі і кваснини до жмені квасолі й сушки. Подано аналіз політики радянської влади напередодні та під час Голодомору з точки зору підготовки до конфіскації їжі, іншими словами - позбавлення українського села засобів існування. Оскільки документами є усна історія, то проаналізовано цей вид історичного джерела - загалом та зокрема щодо Голодомору.

Для науковців, політиків, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою нашого історичного минулого.

 

В3828 9(с2)

А90

 

Асадчев О. І.

Книга Пам’яті селища Радуль Ріпкинського району Чернігівської області / авт.-упоряд. Олександр Іванович Асадчев – Ніжин : Лисенко М. М., 2016. - 289 с. : табл., факс., фот.

Книга присвячується світлій пам’яті земляків-радульців, які загинули на фронтах Другої світової війни в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками та під час виконання інтернаціонального обов’язку в локальних військових конфліктах XX століття. Вона адресована їхнім нащадкам та всім тим, у кого небайдужа душа, у кого щемить і стискається серце від спомину про наше криваве минуле, про тяжку долю захисників Вітчизни, які без вагань віддали своє життя заради нашої щасливої долі. Чи виправдали ми їхні сподівання? Адже й досі залишаються в тіні історії напівзабутими тисячі імен воїнів-героїв, які загинули на полі бою чи й дотепер вважаються зниклими безвісти. Кожен з воїнів, який зник безвісти, гідний того, щоб його знайшли, ідентифікували та поховали з почестями. У Книзі Пам ’яті наведено досить скупі персональні дані наших полеглих земляків. Проте ці рядки - то їхнє життя, яке перервалося на злеті. Ми маємо назавжди закарбувати в пам ’яті їхні імена, адже вони здійснили безсмертний подвиг в ім’я Перемоги над фашизмом, самовіддано слугуючи Вітчизні і захищаючи рідну землю. Вони перемогли, сплативши найдорожчу ціну. І за це їм вічна, світла пам”ять, пошана і слава!

 

Б9182 901.2

К687

 

Короткі українські регіональні літописи / упоряд. В. Шевчук. – Київ : КЛІО, 2016. – 446 с. : іл.

Ця книга вперше в історії української історіографії збирає під спільною обкладинкою серію пам’яток із літописів, хронічок, компіляцій та реєстрів, складених у XVI–ХІХ століттях як у значних культурних центрах України, так і розкиданих по її території, через що називаємо їх регіональними.

Частину історичного матеріалу автори запозичували із літописних зведень, а частину творили самостійно.

Для науковців, студентів-істориків, етнологів, релігієзнавців, фольклористів, а також тих, хто цікавиться старовиною.

 

А35003 34

М178

 

Макушев П. В.

Международное право: слов.-справ.: учеб. пособие / Петр Васильевич Макушев, Андрей Викторович Хридочкин ; Днепропетр. гуманитар. ун-т. - Днепропетровск : Середняк Т. К., 2016. – 414 с.

В предлагаемом издании приведены современные определения основных терминов и понятий в соответствии с учебной программой курса «Международное право» для высших юридических учебных заведений.

Данное учебное пособие может быть использовано студентами юридической и международно-правовой специализации, а также станет полезным для научных работников, преподавателей, юристов-практиков, специалистов, имеющих дело с юридической терминологией, а также для всех, кто интересуется проблемами современного международного права. Термины и понятия представлены в учебном пособии в алфавитном порядке.

 

А35001 34

Т495

 

Тлумачний словник найсучасніших юридичних термінів / О. О. Бєліков. - Харків : Прапор, 2011. – 320 с. - Загол. обкл. : Тлумачний словник сучасних юридичних термінів господарської діяльності : А–Я.

Автор подає тлумачення основних понять, що розкривають не тільки особливості національного бізнесу, але й дають змогу суб’єкту господарчої діяльності проаналізувати ситуацію та адаптувати її до чинного законодавства, здійснити економічну безпеку підприємства, уникнути всіляких ризиків, що виникають.

У словнику особлива увага приділяється термінам, що введені останнім часом у науковий обіг.

 

А35000 4

Ш379

 

Шевчук С. В.

Орфографічний словник: Разом, окремо, через дефіс: А – Я: 32000 слів : найуживаніші слова і словосполучення; найновіші запозичення; спеціальна різногалузева термінологічна лексика : відповідає новому укр. правопису / Світлана Володимирівна Шевчук. - Київ : А.С.К., 2006. – 416 с.

У словнику вміщено 32000 найуживаніших слів і словосполучень, включаючи найновіші запозичення.

Крім загальновживаної, представлено спеціальну різногалузеву термінологічну лексику. Написання слів, їх наголошування та відмінювання узгоджено з новим українським правописом.

Словник розраховано на широкого користувача: від шкільної молоді, студентів – до викладачів, науковців, фахівців усіх галузей знань.