Надходження до відділу ДБНІР: 30.11. 2016

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 30.11.2016 р.

А35078  9(с2)(01)

І-904

 

Історична пам’ять Сергія Вакулишина : Києвознавча бібліографія ; Матеріали до біографії / Укр. видавн. спілка ім. Ю. Липи ; упоряд. Н. Обіліс ; ред. В. Рог. - Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2016. - 43 с. : іл., фот.

Брошура містить матеріали до біографії С. М. Вакулишина – педагога, києвознавця, музейника, лауреата Троньківської премії НСКУ, покажчик книжкових статей цього автора та перелік його вибраних статей у наукових збірниках та періодиці.

 

Б9197  9(с2)(03)

Д706

 

Достал Я.

Європейське коріння : путівник-довід. / Ярослав Достал ; пер., упоряд., допов. Ю. М. Фатула ; авт. вступ. слова В. Фенич. - Ужгород : Всеукр. держ. вид-во «Карпати», 2016. - 326 с. : фот.

Путівнику Я. Достала по Підкарпатській Русі, як звалося у минулому Закарпаття у складі Чехословацької Республіки, судилося бути одним із багатьох досліджень туристичної й рекреаційної привабливості краю, що бачили світ у далеких тридцятих роках минулого сторіччя. Воно й сьогодні вабить сучасного читача своєю унікальною інформацією і є цінним джерелом вивчення історії тих наших сіл і міст, яким довелося два десятки років бути у складі однієї з найрозвиненіших демократичних держав Європи.

 

А35079  001(03)

К192

 

Кандидати і доктори наук - випускники історичного факультету ; Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : довід. / Чернігів. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка, Навч.-наук. ін-т історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського ; упоряд. : О. Б. Коваленко, М. К. Кеда, О. Я. Рахно ; відп. ред. В. О. Дятлов. - [2-е вид., доп.]. - Чернігів : Лозовий В. М., 2016. – 91 с. - (Silva rerum ; Вип. 1). – (До 100-річчя Чернігів. учител. ін-ту).

У довіднику наведено відомості станом на 1 серпня 2016 р. про випускників історичного факультету (з 28 серпня 2009 р. – Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського, а з 21 січня 2015 р. – Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського) Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, які здобули наукові ступені кандидата і доктора наук.

Довідник призначений для науковців, викладачів та учителів.

 

А35081  

М157

 

Макіавеллі Н.

Державотворець / Ніколо Макіавеллі. - Київ : Арій, 2014. - 223 с. : портр - (Антологія мудрості).

«Державотворець» – це політичний трактат, який являє собою збірник правил успішної політичної діяльності, створений з історичного та практичного досвіду, існування людської природи, що залишається незмінною за всіх політичних устроїв, які проходять природний цикл розквіту та занепаду. Незважаючи на те, що твір був написаний у 1513 році, а опублікований 1531 року, він залишається актуальним і зараз. Іноді навіть здається, що методи, про які пише Макіавеллі, ніби взяті з сучасного політичного життя України та сусідніх країн.

Книга рекомендована для широкого кола читачів, політиків, а також усіх тих, кому цікаво дізнатися, на яких принципах управління базується політична діяльність у сучасному світі.

 

А34826  9(с2)

П142

 

Палій О.

25 перемог України / Олександр Палій. - 3-є вид. – Київ : К. І. С., 2016. - 116 с. - (Іст. сер. КІС “Запорожці”).

Книга Олександра Палія « 25 перемог України» популярно викладає історичні події, пов’язані з Україною, що справили найбільший вплив на світову, європейську та українську історію. Перелічені в книзі факти визнані й підтверджені академічною наукою. Книга стане в пригоді військовослужбовцям, усім захисникам Батьківщини, студентам, викладачам, учням загальноосвітніх шкіл та всім, хто цікавиться вітчизняною історією.