В. 11 (35) (листопад 2016 р.)

З історії міст і сіл України. Вип. 11 (35) (листопад 2016 р.)

А22716

9(с2)

Ш 379

Шевчук П. Село Поздимир – моя маленька батьківщина / П. Шевчук. – Київ: АДЕФ-Україна, 2015. – 100 с.: фот.

Книга про село Поздимир Радехівського району Львівської області написана на основі архівних матеріалів: Центрального історичного архіву Львова та Львівської області, Львівської національної наукової бібліотеки імені В.С. Стефаника, літературних досліджень, періодичних видань різних часів. Детально представлені описи подій, що відбувались у селі упродовж ХХ століття. Автор пропонує свої уточнення та зауваження щодо висвітлення історії села іншими дослідниками.

Ознайомитися з фрагментом >>>

Б9010

9(с2)

Є 878

Єсюнін С. М. Міста Поділля у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: монографія / С. М. Єсюнін. – Хмельницький, 2015. – 336 с. : фот.

Ця монографія, написана на основі архівних документів, є комплексним дослідженням аспектів розвитку міст Поділля (тепер це території Вінницької, Хмельницької та Одеської областей) у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть. Увагу приділено військово-стратегічній функції цих міст, промислово-ремісничому виробництву, торгівлі, транспортній мережі, культурно-освітньому середовищу. Видання доповнено списком неопублікованих архівних джерел; покажчиками населених пунктів та іменним; картами, планами міст того періоду.

Ознайомитися з фрагментом >>>

Б8982

9(с2)

Г 701

Городищенські ретроспекції / упоряд. Н. Диб’як. – Рівне: Волинські обереги, 2015. – 416 с.: фот.

У запропонованому дослідженні йдеться про давню та новітню історію сіл і хуторів, що нині підпорядковуються Городищенській сільській раді Рівненського району Рівненської області. Книга написана на основі архівних документів, наукових джерел та спогадів очевидців подій, що відбувалися у краї. В окремий розділ зібрано відомості про мікротопоніми села Городище.

Ознайомитися з фрагментом >>>