Надходження до відділу ДБНІР: 06.12. 2016

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 06.12.2016 р.

 

А351398(с)

Д28

 

Дейниченко Н. П.

Мова його калинова : (Ідіолект твору “1709” Леоніда Полтави) / Наталія Павлівна Дейниченко. - Суми : «Корпункт», 2016. - 271 с.

Реформування держави, змісту ії освіти, зокрема гуманітарної, потребує введення в нові програми розділу «Література української діаспори». Мова творів української діаспори входить до складу системи національної культури.

Одним із представників української діаспори в США був Леонід Полтава.

Леонід Полтава завжди жив у думках з Україною і вважав своїм обов’язком допомагати рідному краєві. Він не тільки був у постійному контакті з батьківщиною, а й брав участь у різні роки в створенні й діяльності українських організацій за кордоном.

Тема України й українців звучить у всіх його творах. Це видання присвячене до 25-річчя від Дня незалежності України і 95-річчя від дня народження Леоніда Полтави.


А3513451

М192

 

Малиновский Б. Н.

Академик Виктор Глушков. Золотые вехи истории компьютерной науки и техники в Украине / Борис Николаевич Малиновский ; Открытый междунар. ун-т развития человека “Украина”. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : ВМУРоЛ, 2003. - 186 с. : табл., 28 вкл. л. фот.

У книзі висвітлюється життя і творчість видатного українського вченого в галузі математики, обчислювальної техніки, кібернетики, основоположника інформаційних технологій в колишньому Радянському Союзі академіка Віктора Михайловича Глушкова, який одержав світове визнання.

В основу книги покладено його розповіді про дитинство та роки змужніння. Своєрідна «сповідь» вченого, що записана дочкою в останні дні життя смертельно хворого вченого, доповнюється спогадами його учнів, сподвижників, знайомих, коментарями автора.

Для широкого кола читачів, студентів, учнів, що цікавляться історією становлення інформаційних технологій в Україні, а також творчим доробком академіка В. М. Глушкова.

 

М2942-3

 9(с2)

М801

 

Морозюк В. За забралом літературного псевдоніма і криптоніма : (Письменники публіцисти, літературознавці на сторінках галицьких видань ХІХ ст.–40-х років ХХ ст.) : у 3 т. / Володимир Морозюк ; Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки письменників України ; Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Літератур. музей Прикарпаття. – Івано-Франківськ, 2016.

Т. 3 : (Фра – Яцк, з доповненями). – 119 с.: фот.

Тритомник «За забралом...» є енциклопедичним виданням з літературного краєзнавства, де поряд з бібліографічними відомостями про літераторів України, які друкувалися в часописах Галичини, в окремій графі подаються їхні літературні псевдоніми і криптоніми.

Третій зшиток дещо відмінний від двох попередніх. В ньому подано 79 нових прізвищ і в окремому розділі – 64 прізвища як доповнення до двох попередніх томів.

Для всіх, кому не байдужа історія і духовна спадщина українського народу.

 

Б920637(01)

О-752

 

Основні праці науковців Ужгородського національного університету (1991–2015) : бібліогр. покажч. : / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. О. В. Бряник [та ін.]. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. - 694 с. – (До 70 річчя Ужгород. ун-ту).

Бібліографічне видання узагальнює найвагоміші здобутки колективу Ужгородського національного університету за 25 років навчально-наукової діяльності.

Покажчик включає бібліографічну інформацію про книжки науково-педагогічних працівників, видані в Україні та за її межами з 1991 до грудня 2015 року.

 

А3511133м

Р691

 

Романенко Л. Ф.

Маркетинг : слов. економ. термінів / Лариса Федорівна Романенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини “Україна”. - Київ : Ун-т “Україна”, 2007. - 230 с.

Словник економічних термінів містить широкий спектр економічних термінів, понять, категорій з менеджменту, маркетингу, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного маркетингу, міжнародних економічних відносин, бізнесу та підприємницької діяльності.

Словник стане в нагоді керівникам підприємств і організацій, фахівцям-економістам, студентам, аспірантам, викладачам, бізнесменам, всім, хто вивчає сучасну економіку та вирішує на практиці економічні проблеми.

 

А350949(с2)

У-113

 

У ратуші міста Львова... Від бурмистрів до міських голів : довід. / авт. кол. : Олена Аркуша, Юрій Гудима, Ольга Гуль [та ін.] ; упоряд. : І. Мицевко, М. Мудрий. - Львів : Галиц. видавн. спілка, 2016. - 83 с. : фот., іл.

Видання містить укладений хронологічно перелік керівників Львова від ХІІІ ст. і до сьогодення. Загалом ідеться про двохсот осіб – війтів, бурмистрів /бурґомістрів, президентів, голів міськвиконкому, міських голів – на часовому відтинку, що охоплює понад сімсот років. Читач має змогу ознайомитися з організацією управління містом на різних етапах історії, дізнатися імена міських керівників та основні біографічні відомості про них, а також про їхню діяльність на управлінських посадах, кар’єрні практики і громадську активність. Текст супроводжують ілюстрації (портрети, фотографії краєвидів міста, пам’яток архітектури, скульптур та ін.), пов’язані з першими особами міста.

Для істориків та широкого кола читачів.

А351169(с2)

Х76

 

Хоменко В.

Звенигородщина : слов.-довід. / Володимир Хоменко. - 2-е вид., допов. - Київ : Арт Економі, 2015. - 160 с. : фот., факс., карти.

Словник-довідник розповідає про історичні події на теренах Звенигородщини з давніх часів до наших днів, про населені пункти, підприємства, установи, заклади, організації тощо, про відомих людей краю.

Адресовано видання вчителям та учням, працівникам культури, широкому загалу читачів.