Надходження до відділу ДБНІР: 13.12. 2016

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 13.12.2016 р.

А35150 9(с2)

А187

Авдєєнко В. А.

Київський патерик. 17 непростих питань української історії / Віктор Анатолійович Авдєєнко. - Харків : Орбіта, 2016. - 217, [2] с.

Ким насправді були літописні поляни? Хто автор «Слова о полку Ігоревім»? Куди поділися хозари і звідки взялися козаки? Чи можна було уникнути татаро-монгольського ярма? Чи мала шанси Україна стати державою за Богдана Хмельницького і Михайла Грушевського? Про все це – і не тільки – докладно і захоплююче розповідає історик, журналіст, письменник Віктор Авдєєнко, висуваючи часом зовсім несподівані версії історичних фактів.

А35173 02

А36

Айвазян О. Б.

Бібліотеки Поділля (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.) : монографія / Олена Борисівна Айвазян, Віктор Степанович Прокопчук. - Кам’янець-Подільський : Вид. ПП Зволейко Д. Г., 2016. - 255 с.

У монографії піддано науковому аналізу процес формування мережі бібліотек у Подільській губернії в другій ХІХ– на початку ХХ ст. Встановлено кількість бібліотек, склад їх фондів, роль держави, громадських організацій, церковних, освітніх і громадських діячів у формуванні мережі, організації діяльності бібліотек краю.

Для працівників бібліотек, науковців, студентів вищих, навчальних закладів відповідних спеціальностей.

А35169 9(с2)

(03)

А659

Андрієць В. А.

Нацистський окупаційний режим на Полтавщині (система примусового утримання та знищення військовополонених та цивільного населення німецькою окупаційною владою) : довід. / Валентина Андріївна Андрієць, Володимир Олександрович Мокляк. - Полтава : АСМІ, 2016. - 63 с. : 4 вкл. арк. фот.

Пропоноване увазі читача видання надає інформацію про концентраційні табори, табори тимчасового утримання військовополонених та мирних громадян Полтавщини, пересильні пункти для відправки населення на примусові роботи до Німеччини, госпіталі для військовополонених, що знаходились на території Полтавської області під час її тимчасової окупації німецькими військами в 1941-1943 рр. в роки Другої Світової війни.

Для широкого кола читачів, науковців, краєзнавців.

А35107 9(с2)

Б485

Березина С.

Евреи Буковины. 120 славных имен / Софья Березина. – Черновцы : Технодрук, 2016. – 302 с. : іл.

У книзі на основі архівних та опублікованих джерел, матеріалів преси і меморіальної літератури висвітлюються сторінки життя і діяльності визначних особистостей – євреїв, що народилися або певний час жили на Буковині.

Для широкого кола читачів.

В3847 8Ф(03)

В659

Войтович В. М.

Українська міфологія / Валерій Миколайович Войтович. – 4-е вид. – Київ : Либідь, 2015. – 663 с. : іл., фот.

Книга є спробою осмислення надзвичайно багатого та яскравого світу української дохристиянської міфології – народних уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань і повір’їв тощо. Це своєрідний погляд на духовну культуру предків, їхній світогляд, світосприйняття та ментальність. Текст супроводжується авторськими ілюстраціями, відомостями про визначних етнографів минулого та ґрунтовною бібліографією.

Для широкого кола читачів, які прагнуть свідомого розуміння коренів історії та культури свого народу.

А35161 9(с2)

(01)

Г911

Михайло Грушевський – український історик європейського значення : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Держ. б-ка України для юнацтва ; уклад. Ю. Круть ; ред. : С. Чачко, В. Кучерява ; відп. за вип. Г. Саприкін. – Київ, 2016. – 39 с.

Бібліографічний покажчик, присвячений 150-річчю першого Президента України Михайла Грушевського, складається з трьох розділів : «Грушевський як особистість», «Творча спадщина історика», «Суспільно-політична діяльність першого президента України». У додатку наведені висловлювання відомих людей про М. С. Грушевського.

Рекомендовано бібліотечним працівникам, викладачам, студентам та школярам.

А35189 8(с)(01)

Г967

Василь Густі : бібліогр. покажч. : до 65-річчя від дня народж. / Закарпат. облдержадмін., Упр. культури, Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. О. В. Шмайда. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. – 160, [2] с. : фот. – (Сер. : «Культура краю в особах»).

Бібліографічний покажчик «Василь Густі», що продовжує серію «Культура краю в особах» - видання, яке з нагоди 65-річчя від дня народження цього письменника, поета, драматурга, перекладача, активного учасника громадського та культурного життя Закарпаття найповніше подає бібліографічні відомості про різні грані творчості та діяльності цієї непересічної особистості.

Видання адресоване літературознавцям, викладачам та студентам-філологам, вчителям, працівникам бібліотек та інших культосвітніх установ, усім, хто вивчає літературу рідного краю, кого цікавить творчість одного з найактивніших діячів сучасної культури Закарпаття – Василя Густі.

А35163 9(с2)

(01)

З-117

З Україною в серці : Михайло Грушевський – цитати, афоризми, висловлювання : інформ.-бібліогр. матеріали / Полтав. облдержадмін., Упр. культури, Полтав. обл. універс. наук. б-ка імені І. П. Котляревського ; уклад. О. І. Щербініна ; ред. К. М. Щира ; відп. за вип. Л. М. Власенко. – Полтава, 2016. – 11 с.

Інформаційно-бібліографічні матеріали містять відомості про основні праці М. С. Грушевського та літературу про його життя та діяльність з фондів Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського. Для більш детального ознайомлення з науковою спадщиною державного і громадського діяча пропонуються деякі цитати з праць М. С. Грушевського.

Для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться постаттю М. С. Грушевського, історією національно-визвольного руху, розвитком вітчизняної історичної науки.

А35162 02(01)

І-741

Інформаційно-бібліотечне обслуговування особливих категорій користувачів : люди з обмеженими можливостями здоров’я, внутрішньо переміщені особи, учасника антитерористичної операції (АТО) : інформаційно-бібліогр. матеріали / Полтав. облдержадмін., Упр. культури, Полтав. обл. універс. наук. б-ка імені І. П. Котляревського ; уклад. С. М. Захарченко ; ред. К. М. Щира ; відп. за вип. Л. М. Власенко. – Полтава, 2016. – 32 с. : фот.

Бібліографічний список містить інформацію про теоретичні та практичні основи організації бібліотечного обслуговування особливих категорій користувачів. Містяться пропозиції цікавих форм та засобів, що використовуються в практиці сучасних бібліотек.

Для працівників організацій, що працюють з особливими категоріями користувачів (бібліотек, установ культури, освіти, громадських організацій, соціальних служб).

А35157 9(с2)

(01)

Н354

Національно-патріотичне виховання особистості : сучасний український вимір : рекомендац. бібліогр. покажч. / Полтав. облдержадмін., Упр. культури, Полтав. обл. універс. наук. б-ка імені І. П. Котляревського, Бібліогр. від. ; уклад. : О. М. Войцехівська, В. А. Лашко ; відп. за вип. Л. М. Власенко. – Полтава, 2016. – 81 с.

Бібліографічний покажчик доводить до відома користувачів інформацію про документи, які висвітлюють сутність та зміст національно-патріотичного виховання та особливості застосування новітніх технологій у навчанні та вихованні громадянина-патріота.

Для вчителів, вихователів, бібліотечних працівників, студентів, учнів та їх батьків, а також інших фахівців, які працюють з молоддю.

В3850 37(01)

С914

В. О. Сухомлинський. Біобібліографія : 2008–2013 рр. : [біобібліогр. покажч.] / НАПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, Держ. наук.-пед. б-ка України імені В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. М. Заліток ; наук. ред. П. І. Рогова ; наук. консультант О. В. Сухомлинська. – Київ : Вид-во «Нілан-ЛТД», 2014. – 255 с. – (Сер. : Видатні педагоги світу ; Вип. 10). – (Присвячується 95-річчю від дня народж. В. О. Сухомлинського).

Десятий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» присвячений Василю Олександровичу Сухомлинському, видатному українському педагогу-гуманісту. У виданні представлено бібліографію праць В. О. Сухомлинського та дослідження, присвячені життю й діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж 2008-2013 рр.

Покажчик адресовано науково-педагогічним та педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, хто вивчає, кого цікавить життя та педагогічні погляди В. О. Сухомлинського.