Надходження до відділу ДБНІР: 08.02.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 08.02.2017 р.

А35466

9(с2)

К965

Кушніренко І. К. Чорнобиль у долі гуляйпільців : (книга-пам’ять) / Іван Кирилович Кушніренко, Б. Б. Горпинич. - Запоріжжя : Дніпров. металург, 2016. - 131, [1] с. : іл., фот.

Дана книжка – це розповідь про тих земляків – гуляйпільців, яким довелося брати участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, хто не шкодуючи свого здоров’я, боровся з підступною радіацією, будував житло для переселенців із зони лиха.

Книга-пам’ять розрахована на всіх, хто цікавиться історією Гуляйпільського краю.

М3013-1/2

778(03)

М653

Миславский В. Н. Фактографическая история кино в Украине, 1896–1930 : фильмогр. справ. : в 2 т. / Владимир Наумович Миславский ; Харьк. нац. ун-т искусств имени И. П. Котляревского. - 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : Дім Реклами, 2016. - 495 с. : ил.

Т. 1. – 495 с. : ил.

Т. 2. – 463 с. : ил.

У довіднику - вперше систематизовано фільмографічні відомості про ігрові, хронікальні та анімаційні фільми, що були створені на теренах України з 1896 по 1930 рік. а також біографічні дані про кіномитців, які працювали в Україні у зазначений період. Перший том видання включає 1800 анотованих статей про фільми. У другий том увійшли 716 біографічних статей про режисерів, акторів, сценаристів, операторів, художників. Видання буде цікаве кінознавцям, студентам кінофакультетів і всім, хто цікавиться історією українського кінематографа.

А35457

413

Н67

Німецько-український словник лінгвістичної термінології / О. О. Павличко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2015. - 302 с.

Словник вміщує понад 7000 термінів. Охоплює найбільш уживану сучасну українську й німецьку термінологію в галузі фонетики, фонології, граматики, лексикології, стилістики, словотвору, історії німецької й української мов, діалектології, теорії комунікації.

А35433

902.7(03)

С323

Сергійчук В. І. Соборна пам’ять України : календар-альм. 2016 / Володимир Іванович Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2015. - 288 с. : іл.

У пропонованому календарі–альманасі наводяться найбільш знаменні події української історії та згадуються найвизначніші постаті нашого народу, яких ушановуємо в 2016 р.

Розрахований на широке коло читачів.

А16691

9(с2)

У-45

Українська Гельсінкська група : до 30- річчя створення : історія, документи / упоряд. : О. Зінкевич, В. Овсієнко. - Київ : Смолоскип, 2006. - 125 с.

Видання цієї книжки присвячене 30-річчю створення Української гельсінкської групи. Тут подано інформацію про формування та основні документи УГГ, короткі біографічні дані її членів, статті про діяльність вашингтонського Комітету гельсінських гарантій для України, про Закордонне представництво Групи, а також бібліографію публікацій про УГГ українською й іншими мовами. Книжка віддзеркалює роль, яку відіграла УГГ у боротьбі за незалежність України. Призначена для істориків, дослідників руху опору, студентів і широкого кола читачів.

А35469

9(с2)(01)

Н73

“Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні” (1992–2015) : бібліогр. покажч. / НАН України, Центр пам’яткознавства, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури ; голов. ред. О. М. Титова ; упоряд. С. Ю. Зозуля. - Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. - 105 с. - (Біобібліографічні покажчики ; Вип. 5).

П’ятий випуск серії «Біобібліографічні покажчики» містить бібліографічний покажчик праць, уміщених у випусках 1-24 збірника наукових праць «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні», де друкувалися матеріали однойменної щорічної наукової конференції протягом останніх 25 років.

Видання розраховане на істориків, пам’яткознавців, музеологів, дослідників козаччини, а також усіх, хто цікавиться історією України, зокрема дослідженнями історико- культурної спадщини доби українського козацтва.

А35468

9(с2)(01)

П705

“Праці центру пам’яткознавства” (1992–2016) : бібліогр. покажч. / Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства ; голов. ред. О. М. Титова ; упоряд. С. Ю. Зозуля. - Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. - 59 с. - (Біобібліографічні покажчики ; Вип. 6).

Шостий випуск серії «Біобібліографічні покажчики» містить бібліографічний покажчик матеріалів, що друкувалися упродовж 1992-2016 років у випусках 1-29 наукового збірника «Праці Центру па- м'яткознавства».

Видання розраховане на істориків науки, пам’яткознавців, музеологів, а також усіх, хто цікавиться дослідженнями історико-культурної спадщини.