Надходження до відділу ДБНІР: 21.02.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 21.02.2017 р.

М3019-2

796

Б484

Береговий В. Г. Спортивне сузіря Чернігівщини. Вип. 2 / Віктор Григорович Береговий. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - 127 с. : іл.

У книзі вміщені літературні портрети провідних спортсменів і тренерів, які своїми спортивними здобутками прославили Чернігівщину.

Книга зацікавить фахівців фізичного виховання і спорту, а також широкий загал читачів.

А35552

901.2(01)

Г34

Гендер і гендерна історія : бібліогр. / уклад. Т. В. Орлова. - Київ : Логос, 2017. - 87 с.

Сучасне суспільствознавство послідовно розробляє поняття гендеру як найважливішого для аналізу соціальності та її форм. Найактуальніші проблеми соціуму – влада, насильство, самосвідомість і свобода особистості – в умовах постіндустріального суспільства постали як проблеми статевої ідентифікації індивіду та відповідних соціальних ролей.

Для фахівців у галузі історії, соціології, політології, економіки і права.

А35550

8(и)(01)

Є804

Володимир Олегович Єршов : біобібліогр. : до 35-річчя наук. діяльності та 60-річчя з дня народж. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Житомир. іст.-філол. ін-т регіон. дослідж. ; Житомир. обл. Спілка поляків України. - Житомир : Полісся, 2016. - 155 с. : портр.

У книзі відображені основні етапи життя, наукової, педагогічної та громадсько-політичної діяльності українського вченого-полоніста, доктора філологічних наук, професора Володимира Олеговича Єршова. Покажчик літератури знайомить читача з науковими, науково-популярними та публіцистичними працями вченого і відгуками на них.

Для науковців та всіх, хто цікавиться розвитком української полоністичної думки й культури.

М3020-1

902.1

З-144

Загреба М. Україна в медальєрному мистецтві / Максим Загреба. - Київ : Логос, 2016

Т. 1 : Персоналії. - 318 с. : фот. - (Б-ка журн. “Нумізматика і фалеристика”). – (25-й річниці повернення Україною незалежності присвячується).

У каталозі представлено настільні медалі, присвячені Україні та українцям, які було відкарбовані в Україні, Австро-Угорській імперії, СРСР (Ленінградський та Московський монетні двори), Італії, Канаді, Польщі. Росії, США, Чехословаччині з кінця XIX ст. і до сьогодення.

Б9279

709

К316

Кашуба-Вольвач О. Д. Мистецькі сторінки “Нової ґенерації”, 1927–1930 : темат. покажч. з образотворч. мистецтва, побутотворч. мистецтва, архітектури, кіно-та фотомистецтва і театру / Олена Кашуба-Вольвач ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. - Київ : Фенікс, 2016. - 146 с. : фот.

У виданні розкривається зміст усіх номерів авангардного журналу «Нова генерація» з питань образотворчого мистецтва, архітектури, побутотворчого, театрального і кіно- та фотомистецтва, опублікованих на сторінках журналу упродовж усього часу його існування, у 1927-1930 роках. Редакційна політика журналу «Нова Генерація» спрямовувалася на відображення різних аспектів новітніх проблем візуальної культури і пропагувала розвиток лівого руху, що зробило видання не лише офіційною трибуною українських літераторів-футуристів, ай — від першого номеру — провісником нових мистецьких течій.

Покажчик адресований мистецтвознавцям, історикам архітектури, кінознавцям, театрознавцям, дослідникам історії фотомистецтва, художникам, історикам, бібліографам, студентам вищих навчальних закладів і всім, хто цікавиться історією української культури.

А35531

51(01)

К643

Конет І. М. Професор М. П. Ленюк : (до 80-річчя від дня народж.) : наук.-дослід. вид. / Іван Михайлович Конет. - Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2016. - 151 с. : іл.

Книга містить біографічну довідку, список наукових і навчально-методичних публікацій, інформацію про участь в атестації наукових кадрів та інші види науково-педагогічної діяльності Михайла Павловича Ленюка - доктора фізико-математичних наук, професора, дійсного члена Академії наук вищої школи України.

А26465-2

37

К658

Анатолій Олексійович Копилов : Особистість у вимірі епохи : спогади, дослідж. : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка ; уклад. : В. А. Дубінський, В. С. Степанков ; відп. ред. В. С. Степанков. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. - Вип. 2. – 211 с.

У збірнику вміщено матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка - «Особистість у вимірі епохи» : до 80-річчя від дня народження ректора КПНУ з 1977 по 2001 роки, професора Анатолія Копилова (1936-2007). Матеріали друкуються в авторській редакції.

А35526

9(с2)(01)

К774

Краєзнавці Черкащини : біобібліогр. довід. / Нац. спілка краєзнавців України, Черкас. обл. орг. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; упоряд. : В. М. Мельниченко, Г. М. Голиш. - Черкаси : Вертикаль, 2016. - 219 с. : іл.

До біобібліографічного довідника включені відомі краєзнавці минулого і сьогодення, які зробили вагомий внесок у розвиток краєзнавства Черкащини. Довідник містить найсуттєвішу інформацію про життя та дослідницьку діяльність подвижників краєзнавства краю, а також бібліографічні відомості про їхні найвагоміші праці.

Розрахований на науковців, викладачів, учителів, краєзнавців, аспірантів, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться минулим свого рідного краю, життям і творчістю подвижників краєзнавства. Дані зібрані станом на 2014-2015 рр.

А35551

57

С176

Самородов В. М. Постаті природознавства та музейництва Полтавщини (ХІХ–ХХ ст.) : на посвяту 125-річчя заснування Полтав. крає знав. музею імені Василя Кричевського та його відділу природи / Віктор Миколайович Самородов, С. Л. Кигим ; наук. ред. В. М. Самородов ; Полтав. держ. аграр. акад. ; Полтав. краєзнав. музей ім. Василя Кричевського. - Полтава : Дивосвіт, 2016. - 140 с. : факс., фот. - (Іст.- біогр. сер. : «Постаті аграр. та біол. науки Полтавщини : факти, документи, бібліографія» ; Кн. 11).

Методом історично-наукового аналізу комплексно реконструйовано етапи життя та творчу спадщину знаних натуралістів та першопрохідців музейництва Полтавщини, перших завідувачів Полтавського природничо-історичного музею (нині Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського) - Михайла Олександровича Олеховського (1855-1909), Миколи Федоровича Ніколаєва (1882-1941?) та Валентина Федоровича Ніколаєва (1889-1973). Уперше найбільш повно систематизовано бібліографію їхніх наукових праць та публікацій про них.

Для широкого кола шанувальників історії, краєзнавства, музеологів, усіх, кого цікавить багата на події й таланти історія Полтавщини.

М1798-7-4-8

34

У45

Україна. Верховна Рада. Скликання (7). Сесія (4).

Верховна Рада України сьомого скликання. Четверта сесія : зб. стеногр. бюл. Т. 8 : 16 квітня–20 травня 2014 року. № 29-43 / Верховна Рада України ; ред. кол. : П. О. Бондар [та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2016. - 679 с.

Збірник укладено із стенографічних бюлетенів (№ 29-43) пленарних засідань Верховної Ради України четвертої сесії сьомого скликання за 16 квітня—20 травня 2014 р., що відображають хід обговорення, результати голосування проектів законів, постанов й інших актів Верховної Ради України та прийняття рішень.

Для законодавців, політиків, науковців, представників громадянського суспільства.

М1798-7-4-9

34

У45

Україна. Верховна Рада. Скликання (7). Сесія (4).

Верховна Рада України восьмого скликання. Четверта сесія : зб. стеногр. бюл. Т. 9 : 29 травня–20 червня 2014 року. № 44-56 / Верховна Рада України ; ред. кол. : П. О. Бондар [та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2016. - 743 с.

Збірник укладено із стенографічних бюлетенів (№ 44-56) пленарних засідань Верховної Ради України четвертої сесії сьомого скликання за 29 травня—20 червня 2014 р., що відображають хід обговорення, результати голосування проектів законів, постанов й інших актів Верховної Ради України та прийняття рішень.

Для законодавців, політиків, науковців, представників громадянського суспільства.

М1798-7-4-10

34

У45

Україна. Верховна Рада. Скликання (7). Сесія (4).

Верховна Рада України сьомого скликання. Четверта сесія : зб. стеногр. бюл. Т. 10 : 1 липня–2 вересня 2014 року. № 57-73 / Верховна Рада України ; ред. кол. : В. І. Слишинський [та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2016. - 735 с.

Збірник укладено із стенографічних бюлетенів (№ 57-73) пленарних засідань Верховної Ради України четвертої сесії сьомого скликання за 1 липня—2 вересня 2014 р., що відображають хід обговорення, результати голосування проектів законів, постанов й інших актів Верховної Ради України та прийняття рішень.

Для законодавців, політиків, науковців, представників громадянського суспільства.

М1798-8-3-7

34

У45

Україна. Верховна Рада. Скликання (8). Сесія (3).

Верховна Рада України восьмого скликання. Третя сесія : зб. стеногр. бюл. Т. 7 : 1 вересня–8 жовтня 2015 року. № 1-16 / Верховна Рада України ; ред. кол. : П. О. Бондар [та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2016. - 694 с.

Збірник укладено із стенографічних бюлетенів (№ 1-16) пленарних засідань Верховної Ради України третьої сесії восьмого скликання за 1 вересня—8 жовтня 2015 р., що відображають хід обговорення, результати голосування проектів законів, постанов й інших актів Верховної Ради України та прийняття рішень.

Для законодавців, політиків, науковців, представників громадянського суспільства.

М1798-8-3-8

34

У45

Україна. Верховна Рада. Скликання (8). Сесія (3).

Верховна Рада України восьмого скликання. Третя сесія : зб. стеногр. бюл. Т. 8 : 9 жовтня–12 листопада 2015 року. № 17-28 / Верховна Рада України ; ред. кол. : П. О. Бондар [та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2015. - 631 с.

Збірник укладено із стенографічних бюлетенів (№ 17-28) пленарних засідань Верховної Ради України третьої сесії восьмого скликання за 9 жовтня—12 листопада 2015 р., що відображають хід обговорення, результати голосування проектів законів, постанов й інших актів Верховної Ради України та прийняття рішень.

Для законодавців, політиків, науковців, представників громадянського суспільства

М1798-8-3-9

34

У45

Україна. Верховна Рада. Скликання (8). Сесія (3).

Верховна Рада України восьмого скликання. Третя сесія : зб. стеногр. бюл.. Т. 9 : 13 листопада–11 грудня 2015 року. № 29-41 та позачергового засідання 17 грудня 2015 року / Верховна Рада України ; ред. кол. : П. О. Бондар [та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2016. - 631 с.

Збірник укладено із стенографічних бюлетенів (№ 29-41) пленарних засідань Верховної Ради України третьої сесії восьмого скликання за 13 листопада—11 грудня 2015 р. і позачергового засідання 17 грудня 2015 р., що відображають хід обговорення, результати голосування проектів законів, постанов й інших актів Верховної Ради України та прийняття рішень.

Для законодавців, політиків, науковців, представників громадянського суспільства.

В3908

9(с2)

Ч-755

Чорнобильська сторінка Охтирщини / Охтир. міська орг. Всеукр. громад. орг. інвалідів «Союз Чорнобиль України» ; Охтир. міська рада, Від. культури і туризму ; ред. О. В. Ковалевський. - Харків : Факт, 2015. - 262 с. : фот.

Ця книга - збірник коротких біографічних даних та розповідей про охтирчан — ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Скупі, лаконічні сторінки видання перейняті болем і тугою за втраченими життями та підірваним здоров'ям, розпачем від понівечених доль. Але основний мотив цих свідчень - патріотизм, відданість рідному краєві, гордість за те, що у скрутний час саме вони, прості й мужні люди, стали на оборону Вітчизни від нищівної атомної загрози.