Надходження до відділу ДБНІР: 28.03.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 28.03.2017 р.

А35706

002(01)

Б593

Бібліографічний покажчик журналу «Дивослово», 1994–2010 рр. / уклад. В. Карпенко. - Київ : Ред. журн. «Дивослово», 2012. - 460, [3] с.

Бібліографічний покажчик змісту журналу «Дивослово» висвітлює діяльність найстарішого науково-методичного видання для вчителів – українських філологів – за 1994-2010 роки. До покажчика включено майже всі матеріали часопису , надруковані протягом 17 років. Серед допоміжних матеріалів – покажчик імен авторів, перекладачів, редакторів, укладачів та ін.. ; покажчик імен – персоналій; предметний покажчик; перелік прорецензованих видань та видань, уміщених до розділу «Рецензії, огляди»; видання з розділу покажчика «Вийшло в світ», презентовані в «Дивослові»; покажчик рубрик журналу.

Видання прислужиться широкому колу читачів – словесникам, науковцям у галузі педагогіки, мовознавства, літературознавства, аспірантам, студентам.

А35713

37

К893

Кузьмин Р. Я.

Doctores honoris causa Львівської політехніки : монографія / Р. Я. Кузьмин, Ю. М. Курдина ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львів. політехніка”. - Львів : Львів. політехніка, 2016. – 146 с.

Висвітлено життєві та наукові шляхи домінантів звання doctor honoris causa Національного університету «Львівська політехніка», починаючи від 1912 року до наших днів. Продемонстровано, що Львівська політехніка завжди була важливою частиною світової наукової спільноти.

Для всіх, хто хоче поглибити знання європейських освітніх традицій.

А35678

709(01)

М656

Мистецький нонконформізм України в інтонаціях : бібліогр. покажч. / НАМ України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; уклад. Л. В. Смирна. - Київ : Ліра-К, 2017. - 154, [1] с.

Наукова праця містить бібліографію, присвячену проблемі українського мистецького нонконформізму, який має важливий науково-дослідний потенціал у світовій науці, є джерелом для дослідження не лише у мистецтвознавчому, але й в інших культурних вимірах. Книга розрахована на науковців, фахівців у галузі мистецтвознавства, культурології, історії України та усіх, хто цікавиться проблемами мистецтва ХХ-ХХІ століть.

Представлені у бібліографічному покажчику праці дають напрям наукового пошуку автора.

А35716

9(с2)(01)

П645

Потрашков Сергій Васильович : біобібліогр. покажч. : (до 60-річчя від дня народж.) / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Б-ка ; уклад. С. В. Євсеєнко. - Харків : ХДАК, 2016. - 103 с. : 4 вкл. арк. фот., 1 арк. портр. - (Видатні педагоги Харківської державної академії культури).

У біобібліографічному покажчику висвітлено життєвий шлях, науковий та науково-педагогічний доробок ученого-історика, представника харківської школи болгаристики, фахівця з фалеристики та уніформології С. В. Потрашкова.

Видання розраховане на дослідників у галузі всесвітньої історії, історії України, фалеристики, історії вищої освіти, аспірантів, студентів історичних спеціальностей.

М420-2

9(с2)Київ

Х979

Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва. Т. 2 : 2000-2001 / ред. кол. : В. В. Болгов [та ін.]. - Київ : Компанія «Одекс Плюс», 2000. - 430 с. : іл., фот.

У другому томі (2000 р.) рекламно-іміджевого видання вміщено матеріали про науку та освіту Києва (Інститути та центри НАНУ, галузеві установи, освітні академії, університети, інститути післядипломної освіти, учбові центри, школи). У частині про охорону здоров’я представлено інформацію про МОЗ України, ГУОЗ, академії, інститути, центри, клініки, лікарні, благодійні фонди, санепідогляд, фармцентри, фабрики, заводи. Галузь культури представлена інформацією про Академію мистецтв України, творчі спілки, фонди та спілки, управління, бібліотеки, музеї, галереї, театри, ансамблі, цирк, палаци, центри, парки. Галузь будівництва представляє Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, академії та спілки, інститути та майстерні, корпорації та асоціації, заводи та комбінати, будівельні фірми. Економіку представляють палати, асоціації, фінансові установи, виробничі підприємства тощо.