Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

 

http://onu.edu.ua/

 

Головна – розділ «Наукова діяльність»  – підрозділ «Наукові видання»:

- «Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я»;

- «Чорноморська минувшина»;

- «Древнее Причерноморье»;

- «Записки історичного факультету».

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова