Надходження до відділу ДБНІР: 03.05.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 03.05. 2017 р.


А35822

77(01)

А92

Мирослав Атаманюк : бібліогр. покажч. / Снятин. райдержадмін., Від. культури, Снятин. район. центр. б-ка, Нар. самодіял. фотоклуб “Панорама” ; уклад. О. Хом’як. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 184 с. : іл.

У покажчику відображена мистецька та наукова творчість знаного майстра фотографії, лауреата премії імені Марка Черемшини в галузі мистецтва, автора п'ятьох фотоальбомів про природу Прикарпатського краю Мирослава Степановича Атаманюка.

А35821

2

Б631

Біографічний підхід у вивченні історії та спадщини Київської духовної академії, (1819–1924) / упоряд., відп. ред. М. Л. Ткачук ; Києво-Могилян. акад. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2016. - 233 с.

Пропонований збірник наукових праць, укладений за підсумками Всеукраїнської наукової конференції «Біографічний підхід у вивченні історії та спадщини Київської духовної академії (1819-1924)», що відбулася в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» 30 червня 2016 року, репрезентує результати новітніх досліджень життя і творчості діячів КДА. У полі уваги дослідників — як певні концептуальні проблеми реалізації біографічного підходу у вивченні інституційної історії Київської духовної академії та її ролі у розвитку освіти, науки й культури, так і маловідомі сторінки біографій низки видатних випускників цього навчального закладу. Серед матеріалів, уміщених у збірнику, — покажчик, що вперше знайомить читачів із повним складом київської духовно-академічної професорсько-викладацької корпорації за понад столітню її історію (1819-1924) і містить надзвичайно цінний довідковий матеріал для створення просопографічного портрета викладачів КДА.

Збірник адресовано науковцям, викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією та спадщиною Київської духовної академії.

А35817

8(с)(01)

Д721

Драгоманівська шевченкіана : Драгоманознавчі студії та бібліогр. розвідки до 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка ; наук. ред. : В. Ф. Погребенник, Л. В. Савенкова ; упоряд. Н. І. Тарасова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - 101 с.

Добірку Драгоманознавчих студій і бібліографічний покажчик “Драгоманівська шевченкіана'' укладено до 200-річчя від дня народження геніального українського поета, художника і мислителя Тараса Шевченка. У сфері наукових інтересів М. Драгоманова завжди перебувала історія світової культури, в т. ч. української літератури. Він представив власну, позитивістську, з філософською основою, систему бачення українського літературного процесу від давнини до кінця XIX ст., реалізував її, зокрема, у площині літературно-критичних оцінок розвитку української літератури та відгуків на публікації її творів. Як самобутній дослідник історії письменства та національного фольклору, літературний критик-майстер літературної полеміки й рецензент, оборонець українського художнього слова від царських заборон, М. Драгоманов належав до числа найглибших шевченкознавців свого часу, послідовно популяризував творчість Т. Шевченка. У покажчику представлено біля 60 праць Драгоманова, де згадується ім’я й набуток Кобзаря, деколи у дискусійному плані.

У виданні використано дослідження вчених університету, матеріали бібліографічних покажчиків “Спис праць М. Драгоманова”, укладений М. Павликом, “М. П. Драгоманов і Галичина” (уклад. М. Гордій, Г. Домбровська, Т. Романченко), “М. П. Драгоманов: 1861- 2011 рр (уклад. М. О. Мороз, В. А. Короткий, І. І. Тіщенко та ін ), каталоги і картотеки Наукової бібліотеки НПУ імені М. П. Драгоманова, інші інформаційні та бібліографічні ресурси.

Видання містить вступну статтю В. П. Андрущенка і В. Ф. Погребенника: “Михайло Драгоманов: постать в інтер’єрі часу”, дві розвідки останнього “Михайло Драгоманов як шевченкознавець” і “Драгоманов як літературознавець”, а також бібліографію праць М. П. Драгоманова про Тараса Шевченка, коментуючі матеріали, іменний покажчик.

А35809

37(01)

П841

Професор Віктор Миколайович Синьов : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Наук. б-ка ; упоряд. Н. І. Тарасова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. - 62 с. : фот. - Загол. обкл. : Віктор Миколайович Синьов.

У 2010 році святкує свій 70-річний ювілей заслужений юрист України, доктор педагогічних наук, дійсний член Національної Академії педагогічних наук України, заслужений професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Віктор Миколайович Синьов.

Бібліографічний покажчик присвячений творчому доробку вченого: містить короткий нарис життя і науково-педагогічної діяльності, основні дати життя; перелік монографій, підручників та посібників; хронологічний покажчик основних друкованих праць за 1977-2009 роки, а також літературу про академіка В. М. Синьова.

Б9336

8(с)

У45

Україна. Шляхами великого Кобзаря : турист. карта / Держ. служба України з питань геодезії, картографії та кадастру ; ред. Н. О. Крижова ; літ. ред. К. С. Шполянська ; авт. текстів О. В. Білокінь [та ін.]. - Київ : Картографія, 2016. - 1 л., склад 8 р. : іл., карт., фот. - (Україна туристична).

Карта є унікальним туристичним путівником Шевченковою Україною. Завдяки їй можна дізнатися про славетні історичні місця, знакові постаті, архітектурні шедеври й знайомитися з ними, як це робив Тарас Шевченко. Дослідники називають близько 100 місць, які відвідав поет в Україні. Серед них : Качанівка, Київ, Межигір’я, Керелівка, Яготин, Березова Рудка, Лубни, Березань, Покровське, Суботів, Андріївка, Вейсбахівка, Кролевець та багато інших.

Для широкого кола читачів.

А35774

37(01)

Я774

Ольга Григорівна Ярошенко : біобібліогр. посіб. / М-во освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Наук. б-ка, Ін-т природ.-геогр. освіти та екології ; упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. - 113 с. : фот., портр. - (Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова). – До 60-річчя від дня народж. та 20-річчя наук.-пед. ліяльності в Нац. пед. ун-ті імені М. П. Драгоманова.

Біобібліографічний покажчик серії “Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова” присвячений 60-річчю від дня народження і 20-річчю науково-педагогічної діяльності в НПУ імені М. П. Драгоманова відомого українського педагога, члена-кореспондента НАПН України, заслуженого працівника освіти України, доктора педагогічних наук, професора кафедри теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Ольги Григорівни Ярошенко.

Покажчик містить віхи життєвої і науково-педагогічної діяльності вченого: основні дати життя та діяльності, нарис, покажчик основних друкованих праць, представників наукової школи професора О. Г. Ярошенко, літературу про неї.