Надходження до відділу ДБНІР: 16.05.2017

Нові надходження до відділу ДБНІР 16. 05. 2017 р.

А35846

9(с2)Київ

А154

Абліцов В. Г. Київ : енциклопедія / Віталій Григорович Абліцов. - Київ : Фенікс, 2016. – 287 с.

Кияни - це не тільки ті, хто народився в столиці України, хто почав і продовжує історію давнього міста на Дніпрі-Славуті, але й ті, кого невпинні вітри історії розпорошили по всій планеті Земля.

Це переконання сприяло автору пропонованого видання у його спробі нагадати відомі й відкрити нові постаті й сторінки київського літопису.

А35842

9(с2)(03)

В886

Вулиці Вінниці: з історії декомунізації : довід. / авт. Т. Кароєва ; Вінниц. іст. т-во, Поділ. агенція регіон. розвитку. - Вінниця : Віндрук, 2016. – 63 с. : плани.

У книзі пропонується перше узагальнення результатів декомунізаційного процесу у Вінниці 2015-2016 рр., інформація про першу, «національно-демократичну», хвилю перейменувань у місті 1989-1996 рр., а також загальний нарис з історії перейменувань міських вулиць ХІХ-ХХ ст. Аналітична інформація доповнюється списками «декомунізованих» вулиць, починаючи з 1989 р. Завдяки архівним пошукам відновлено історію їхніх попередніх назв.

Видання призначено не лише для популяризації нових топонімів серед населення Вінниці, а й для тих, хто цікавиться історією міста.


Б9349

9(с2)

Д132

Давидюк Р. П. Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства = Ukrainian political emigration in Poland: staff, structure, social and political practices in the Volyn voivodeship : монографія / Руслана Петрівна Давидюк ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Львів ; Рівне : Дятлик М., 2016. - 703 с.

У монографії комплексно досліджено діяльність міжвоєнної української політичної еміграції в Польщі та її адаптацію до західноукраїнського соціуму. Розглянуто ідеологію, склад, структуру еміграції, спроби її самоорганізації та громадсько-політичні практики у Волинському воєводстві.

Для науковців, викладачів; студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться новітньою історією України та Польщі.

А35857

9(с2)

З-692

Зміївський край за часів сталінізму (1921-1953 рр.) : збірка дослідн. робіт / Ю. О. Солдатенко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. О. Коловрата-Бутенка ; МАН України, Зміїв. наук. краєзнав. т-во, Зміїв. ліцей № 1 ім. З. К. Слюсаренка. - Харків : Мачулін, 2016. - 211 с. : іл.

Представлена читачеві книга є збіркою науково-дослідницьких праць, написаних упродовж 2009—2015 років у рамках роботи Малої академії наук України учнями Зміївського ліцею № 1 їм. 3. К. Слюсаренка. Вона охоплює період історії малої Батьківщини 1921—1953 років. Усі дослідження публікуються на паперовому носії вперше, вводять до наукового обігу значний архівний матеріал, взятий з фондів Державного архіву Харківської області, архівного відділу Зміївської районної державної адміністрації та архівного відділу музейного комплексу Зміївського ліцею № 1 ім. 3. К. Слюсаренка. Збірка містить рідкісні світлини, які публікуються вперше.

Робота призначена для істориків, краєзнавців, учителів історії та працівників музеїв регіону, а також всім, хто цікавиться історією рідного краю.

Б9351

059

К171

Календар “Просвіти” на 2017 рік / уклад. : П. М. Федака, П. П. Федака. - Ужгород, 2017. – 159 с. : іл.

Календар-альманах «Просвіти» на 2017 рік висвітлює пам'ятні дати історії Закарпаття, знайомить з визначними постатями вчених, письменників, художників, громадських, культурних, церковних і

політичних діячів, пам’ятками історії і культури краю, подіями, що відбулися у житті «Просвіти»,.на громадській, культурній і політичній ниві області тощо.

В3968

09

Л642

Litera scripta manet : каталог автографів на книгах відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / Вінниц. облдержадмін., Упр. культури і мистецтв, Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; авт. кол. : Т. Р. Кароєва, О. В. Сафронова, Л. Б. Сеник. - Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2016. - 87с.

Видання представляє автографи на книгах відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Хронологічно вони репрезентують українських, російських та польських діячів XIX–першої половини XX ст. і є цінним джерелом інформації про історичне та культурне середовище Східного Поділля.

Водночас автографи є складовою рукописної спадщини відомих діячів минулого і можуть бути використані фахівцями у дослідницькій практиці.

Видання призначено для науковців, краєзнавців, бібліотекарів, бібліофілів, студентів, а також усіх зацікавлених осіб.

М3034-2

8(с)

М777

Монументальна шевченкіана. Кн. 2 : Пам’ятники Т. Г. Шевченку, встановлені за кордоном / авт.-уклад. М. П. Семенюк. - Харків : Мачулін, 2015. - 167 с. : фот. кольор., табл.

Книга «Монументальна шевченкіана» продовжує тему увічнення Великого Кобзаря за кордоном. Скільки всього у світі пам'ятників Т. Г. Шевченку і де вони споруджені? Автор провів дослідження і виявив пам’ятники в 38 країнах світу, більша частина яких представлена в каталозі кольоровими світлинами.

Книга стане у нагоді науковцям, краєзнавцям, працівникам відділів культури, освітянам, всім, хто цікавиться шевченкіаною.

А35830

9(с2)

Т878

Туристичний путівник: Кам’янець-Подільський ; Хотин ; Бакота ; Кривче / авт. проекту Роман Галагодза ; авт. тексту Наталія Галагодза. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 34 с. : фот.

Ілюстрований путівник знайомить читачів з колоритними місцями Хмельниччини, Буковини, Тернопілля. Це – місто-фортеця, друге за величиною місто Хмельницької області – Кам’янець-Подільський, буковинська твердиня на Дністрі – Хотин, українська подільська Помпея й Атлантида – Бакота. Одну з найбільших печер планети – Кришталеву, котра знаходиться у с. Кривче, що на Борщівщині (Тернопілля) – представлено в наступному розділі путівника «Магічний світ царства одвічної темряви».

Для мандрівників і широкого кола читачів.

А35848

9(с2)(01)

У11

У пошуках історичної правди : до 65-річчя від дня народж. і 40-річчя наук.-пед. діяльності д-ра іст. наук, проф., акад. Завальнюка Олександра Михайловича / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, Іст. ф-т ; уклад. : В. С. Степанков, А. Г. Філінюк, О. Б. Комарніцький. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 463 с. : фот.

У книзі вміщено дослідження про життєвий шлях, організаційно-управлінську, науково-педагогічну роботу, внесок у розвиток української історіографії одного з подвижників сучасної вищої школи, успішних представників новітньої історичної науки і регіональної історії, громадської сфери України - заслуженого працівника освіти України, кавалера ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, доктора історичних наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти Завальнюка Олександра Михайловича. Бібліографічний покажчик містить повний перелік наукових і навчально-методичних праць ученого.