Надходження до відділу ДБНІР: 07.06.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 07.06.2017 р.

В3976

9(с2)

В261

Ведмідь Т. І. Вулиці Павлограда розповідають... : [наук.-істор. довід.] / Тетяна Іванівна Ведмідь, Л. Г. Губарєва. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. - 211 с. : іл., табл., фот.

У книзі представлено історію виникнення назв вулиць та перелік вулиць, провулків, парків м. Павлоград з наданням біографічних даних представників різних часів та професій, які заслуговують на увічнення пам”яті про них.

Для широкого кола читачів.

А35976

34

В425

Відшкодування шкоди, спричиненої внаслідок ДТП: правові, експертні та фінансові питання / О. О. Жолобецький, В. І. Шевченко, В. Л. Володарський, Б. І. Рафалюк. - Тернопіль : Терно-граф, 2017. - 259 с.

Книга присвячена правовим та експертним питанням, які виникають у практиці щодо відшкодування шкоди, спричиненої ДТП.

Автори книги з позицій свого багаторічного досвіду у галузі права, експертної діяльності та страхування дають методичні рекомендації щодо захисту інтересів як потерпілого, якому необхідно отримати реальне відшкодування шкоди, так і особи, яка зобов’язана шкоду відшкодувати, але від якої часто вимагають відшкодування необґрунтоване або завищене. У книзі обговорюються проблеми чинного законодавства та недосконалість існуючих методик експертних досліджень у галузі оцінки майна, пошкодженого в результаті ДТП, та подаються практичні рекомендації щодо ефективного захисту законних інтересів водіїв та автовласників.

На жаль, майже кожному водію або автовласнику доводилося стикатися із ДТП, у якості чи то винуватця, чи то потерпілого. І майже кожна ДТП має наслідки у вигляді необхідності відшкодування спричиненої шкоди. Але, з одного боку, - потерпілій стороні - іноді доволі складно отримати від винуватця відшкодування, а з другого боку, - винуватцю - не хочеться відшкодовувати нанесену ним шкоду, тобто він усілякими викрутасами намагається затягнути, а то й уникнути, такого відшкодування. Тож, ексклюзивна інформація, яка викладена вперше у цій книзі, може знадобитися практично кожному - як водію, так і автовласнику, а з професійної точки зору найбільше адвокатам, які захищають їхні інтереси. І не тільки тоді, коли ДТП вже трапилася, оскільки деякі питання тоді вирішувати вже пізно.

Дане інформаційно-методичне видання, в якому наводяться конкретні методичні рекомендації щодо відшкодування шкоди, спричиненої внаслідок ДТП, перш за все адресоване автовласникам, водіям та адвокатам, які практикуються у справах про ДТП і захищають інтереси водіїв та автовласників.

Книга також буде корисною для широкого кола читачів - юристів, аварійних комісарів, представників страхового бізнесу, і може відігравати роль «швидкої юридичної допомоги» при вирішенні питань, у тому числі й у нестандартних ситуаціях, які виникають на практиці у категорії справ, пов’язаних із відшкодуванням шкоди, спричиненої внаслідок ДТП.

А35974

4

З-123

Забіяка В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / Віра Анатоліївна Забіяка, І. М. Забіяка. - Київ : Академія, 2015. - 301 с. : табл.

Уміння точно і дотепно висловлюватися — важливий чинник комунікаційної і життєвої ефективності. У мові людей, які дбають про це, завжди більше змісту, ніж слів. Такою її робить доречне використання фразеологізмів, про різноманітні аспекти (етимологію, семантику, комунікаційну роль) яких ідеться в цьому виданні. Є в ньому і тлумачний словник найуживаніших фразеологізмів, різноманітні вправи і завдання, робота над якими сприятиме збагаченню власного мовлення.

Видання адресоване передусім учням загальноосвітніх шкіл, студентам. Корисним буде вчителям-філологам, усім, хто зацікавлений у мовному саморозвитку.

А36011

02

З-91

Зуб В. М. Документі ресурси забезпечення охорони праці у вітчизняних бібліотеках: історія формування та особливості розвитку : монографія / Володимир Михайлович Зуб ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2017. - 212 с.

У монографії аналізуються документні ресурси з питань охорони праці у бібліотечних установах. Розкривається історичний досвід становлення нормативних документів з питань охорони праці у вітчизняних бібліотеках, запропоновано періодизацію цього процесу. Схарактеризовано кожну складову чинних документів з охорони праці (закони, підзаконні акти, міжгалузеві та галузеві нормативні документи, локальна документація). Узагальнюється зарубіжний досвід нормативно-правового та методичного забезпечення охорони праці. Окреслюються шляхи подальшого удосконалення документної бази діяльності служб охорони праці в українських бібліотеках.

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів бібліотечних факультетів, працівників служб охорони праці, посадових осіб, відповідальних за охорону життя, здоров’я та безпеку праці співробітників бібліотечних установ.

А35982

901.8(03)

К554

Кобилянський А. Родові герби шляхти : довід. / Андрій Кобилянський, Є. Чернецький ; Укр. геральд. т-во; Т-во руської шляхти, Білоцерків. рицарське коло. - Біла Церква : Пшонківський О. В., 2014. - 221 с. : іл.

Довідник містить дані про шляхетські родові герби, що усталилися за часів Речі Посполитої. Наведені описи і зображення гербів, а також відомості про їхнє походження. Пропонується зважена система передачі гербових назв сучасною українською мовою, що спирається на ідеї О. Однороженка та підтримана академіком В. Німчуком. В додатку вміщений переклад з польської маловідомої праці О. Вериги-Даровського "Печатні руські знаки". Видання завершують покажчики, що дозволяють ефективно користуватися цим довідником.

Книга адресована геральдистам, сфрагістам, генеалогам, архівістам, мистецтвознавцям, музейникам та взагалі всім шанувальникам шляхетської культури.

А35987

002

Л572

Лілієнталь Ф. Розслідування / Фолькер Лілієнталь ; пер. з нім. В. Климченко ; Акад. укр. преси = Recherchieren / V. Lilienthal : [пер. з нім.]. - Київ : Центр вільної преси, 2016. - 134 с. : табл. - (Б-ка масової комунікації та медіаграмотності / Акад. Укр. Преси).

Розслідування вважається вищим пілотажем у професійній журналістиці. Фолькер Лілієнталь є визнаним майстром цієї справи. Він щедро ділиться німецьким досвідом журналістських розслідувань. Це надзвичайно цікаво для українських реалій.

У книзі використовуються назви професій тільки у формі чоловічого роду. Безумовно у конкретних випадках йдеться відповідно і про жіночі варіанти.

Б9379

4(03)

Л872

Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України : 3700 геогр. назв / Василь Вікторович Лучик. - Київ : Академія , 2014. - 542 с. - (Nota Bene!).

У словнику, що містить понад 2600 етимологічних статей, пояснено походження близько 3700 сучасних та історичних топонімів, які називають або називали раніше найвідоміші географічні об’єкти України: міста, селища міського типу, річки, озера, болота, гори, печери, ліси, заповідники, фізико-географічні та історико-етнографічні території тощо. Етимологія цих назв відображає формування топонімного простору на українських землях від часів існування трипільської культури та індоєвропейської етномовної спільноти до сьогодення, а також багатовікову лінгвальну і позалінгвальну (історичну, географічну, етнографічну, культурну) інформацію, що репрезентує в динаміці фрагменти мовної картини світу.

Для науковців, освітян, студентів, учнів і всіх тих, хто цікавиться походженням власних географічних назв України.

Б9371

9(с2)

М367

Маценко Г. О. Рекорди України: культура і мистецтво / Георгій Олексійович Маценко. - Львів : Растр-7, 2016. - 65 с. : іл., табл., фот.

Видання містить безліч звичайних і незвичайних, але цікавих і дивовижних фактів про все "най-най" в Україні. Зі сторінок книги можна дізнатися, де знаходиться найстаріша бібліотека і який фільм здобув найбільшу кількість нагород, хто написав найдовший роман і був наймолодшим автором опери, скільки важить найбільша рукописна книга, яка газета мала найбільший наклад і де на мапі України шукати найдовшу географічну назву.

Для читачів різного віку, професій і уподобань, аматорів ігор, конкурсів і вікторин на кшталт "Що? Де? Коли?"

Б9372

57

М367

Маценко Г. О. Рекорди України: природа навколо нас / Георгій Олексійович Маценко. - Львів : Растр-7, 2017. - 65 с. : іл., табл., фот.

Видання містить безліч звичайних і незвичайних, але цікавих і дивовижних фактів про все "най-най" в Україні. Зі сторінок книги можна дізнатися, де в нашій країні знаходяться найвищий водоспад і найглибше озеро, де й коли були зафіксовані найвища температура повітря і найнижчий тиск, хто має найбільшу колекцію гладіолусів і виростив найбільшу картоплину.

Для читачів різного віку, професій і уподобань, аматорів ігор, конкурсів і вікторин на кшталт "Що? Де? Коли?"

А35985

002

Н844

Носке Г. Журналістика: що треба знати та вміти : книжка для читання та підруч. : [пер. з нім.] / Геннінг Носке ; Посольство Федерат. Республіки Німеччина. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр вільної преси, 2017. - 311 с. : іл. - (Б-ка масової комунікації та медіаграмотності / Акад. Укр. Преси).

Видання являє собою поєднання основних засад журналістської діяльності, підкріплених практичними прикладами. Автор не є професійним науковцем, він практик, який вирішив допомогти початківцям обрати правильний шлях у журналістиці.

Книжка буде цікавою як для практикуючих журналістів, так і для тих, хто тільки навчається або збирається навчатися журналістиці.

А35977

57(01)

Р83

Руда Світлана Петрівна : (до 80-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. екон.-технол. ун-т транспорту, Акад. наук вищої освіти України ; уклад. : С. П. Руда, В. М. Гамалія, Г. В. Забуга. - Київ : Талком, 2016. - 119 с. : портр.

У виданні відображені основні етапи життя, наукова, організаційно-наукова, педагогічна, громадська діяльність професора, кандидата біологічних наук, доктора історичних наук Рудої Світлани Петрівни - біолога, провідного вченого в галузі історії науки, техніки й освіти.

Видання розраховане на наукових працівників у галузі історії науки, техніки й освіти, біології та медицини, викладачів, аспірантів, студентів, працівників наукових бібліотек і всіх тих, хто цікавиться історією освіти, науки і техніки.

Б9373

37

Ш39

Шейбе С. Медіа грамотність. Критичне мислення у мультимедійному світі : підруч. для вчителя / Сінді Шейбе, Ф. Рогоу. - 2-е вид., стереотип. - Київ : Акад. Укр. Преси, 2017. - 319 с. : іл., табл., фот.

Підручник для вчителя «Медіа грамотність» сучасних американських медіапедагогів Сінді Шейбе і Фейз Рогоу являє собою сформований протягом останніх трьох з половиною десятиліть в США освітній підхід до викладання медіа грамотності. Цей підхід спирається на базові принципи медіаосвіти, зафіксовані в «Ключових принципах освіти з медіаграмотності» в США (NАМLЕ, 2007): дослідження, грамотність та інтегрованість.

За допомогою цієї книжки українські медіапедагоги зможуть навчитися інтегрувати медіаграмотність у різноманітні освітні практики, знайдуть багато ідей щодо заходів і чимало прикладів повних модельних занять.

А35968

4(038)

Ю991

Ющук І. П. Словник української мови VI століття / Іван Пилипович Ющук. - Київ : Київ. міжнар. ун-т, 2017. - 351 с.

У словнику зібрано понад 13 тисяч слів української мови слов'янського походження, які повністю або частково звучанням і значенням збігаються зі словами верхньолужицької (7,5 тис. слів), чеської (10,8 тис. слів), словенської (9,3 тис. слів), сербської й хорватської мов (10,2 тис. слів), території яких не межують з Україною. Можна з повною підставою припускати, що їх наші предки вживали ще до розселення слов’ян — у VI й попередніх століттях, а не запозичили пізніше. Ці слова є переконливим свідченням про побут, звичаї й життєві турботи наших далеких предків.