Надходження до відділу ДБНІР: 13.06.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 13.06.2017 р.

А36027

37(01)

Б405

Тетяна Миколаївна Безрукова – педагог і краєзнавець : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка імені В. Г. Короленка ; уклад. О. М. Дмитрієва. - Харків : ХДНБ, 2017. - 70, [1] с. - (Краєзнавці Слобожанщини ; Вип. 13).

У покажчику міститься інформація про життя і творчий доробок краєзнавця, педагога позашкільної освіти Т. М. Безрукової. Видання містить бібліографічні описи книг і статей, що вийшли друком у 1996–2016 рр. Посібник призначений історикам, краєзнавцям, а також усім, хто цікавиться історією Харківщини.


А36042

9(с2)

Б825

Бориспіль - наш дім : [інформ. буклет] / Бориспіл. міська рада, Викон. ком. - Бориспіль, 2009. - 1 л., 3 р. скл. : фот.

Буклет представляє увазі читачів символіку Борисполя, історично-хронологічний список подій, статистичні дані про місто, досягнення 2006-2009 рр., перелік культурних подій і свят, поетичні краєзнавчі матеріали тощо.

Для широкого кола читачів.

М2907-2

37(03)

К388

Київська духовна академія в іменах: 1819–1924 : енциклопедія : у 2 т. Т. 2 : Л—Я / Нац. ун-т “Києво-Могилян. Акад.” ; ред. кол. : В. С. Брюховецький (голова) [та ін.]. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2016. - 1002, [1] с. : іл., фот. – Присвячено 400-літтю Києво-Могилянської академії.

Енциклопедія «Київська духовна академія в іменах: 1819–1924» увиразнює перший досвід сучасної наукової реконструкції діяльності та звершень єдиного на українських теренах XIX–початку XX ст. вищого православного богословського навчального закладу, здійсненої крізь призму вивчення життя і творчості її видатних викладачів та вихованців.

Видання містить понад 600 біографічних статей, написаних на підставі вивчення значного масиву джерел, у тому числі й уперше введених до наукового обігу.

Працю присвячено 400-літтю Києво-Могилянської академії, спадкоємицею якої протягом XIX–початку XX ст. була Київська духовна академія.

В3989

9(с2)

П182

“Парк Киевская Русь” Центр культуры и истории Киевской Руси / “Славянский фонд”, благотвор. орг. ; [авт. предисл. В. Янченко]. - Киев, 2016. - [10] с. - Загл. на папке : “Парк Київська Русь”. Центр культури та історії Київської Русі».

Рекламно-інформаційне ілюстроване видання представляє проект «Парк Київська Русь», його мету, завдання, фактори реалізації. Даний культурний центр має бути простором наукового діалогу, дослідницького пошуку, а Генплан відтворення образу Дитинця давнього Києва, в цілому, відтворює контури та структуру «міста Володимира», як його уявляє сучасна історична наука.

А36012

9(с2)

С854

Стрілько-Тютюн В. В. Червоний терор. Політичні репресії на Бориспільщині в 1920–1950 роках / Валентина Василівна Стрілько-Тютюн. - [Дніпро] : [Баланс-клуб], 2017. - 711 с. : іл.

Видання висвітлює політичні репресії на Бориспільщині в 1920-1950 роках. В ньому вміщена ґрунтовна інформація про розстріляних, засуджених до тривалих ув’язнень бориспільців, про сім’ї виселених із рідних місць куркулів та дворян. Читачам пропонуються спогади очевидців про ті жахливі роки, а також надається можливість ознайомитись з історичними документами, які розкривають механізм творення партійними та каральними органами масового терору, спрямованого проти сільського населення України та інтелігенції, ілюструють жорстокість радянської влади у ставленні до українського народу.

Книга розрахована на широке коло читачів, які цікавляться історією України.

А36019

9(с2)(03)

У453

Українське Буджацьке козацтво : енциклопедія / уклад. : С. В. Ушанова, В. Я. Тимофєєв. - Дніпро : Середняк Т. К., 2017. - 344 с.

Відродження козацьких традицій є надзвичайно потрібною І важливою справою, Постане сучасне українське лицарство - духовно постане Україна. Сьогодні нам належить продовжити велику місію козацтва. Козаки знову мають стати захисниками честі й гідності України, її традицій, її культури.

Історія вчить, що ефективне те, що утверджує своє. своє у нас - козацтво - спосіб життя вільної людини, яка із зброєю в руках захищала Богом дані їй вольності й права, зокрема право на свободу.

А36018

9(с2)(03)

У933

Ушанова С. В. Сучасне козацтво Буджаку : довід. / Світлана Валеріївна Ушанова. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2017. – 332 с.

У довіднику висвітлюється історія діяльності сучасного Українського козацтва на території Буджаку (межиріччя Дунай-Дністер – Південноукраїнське Задністров’я. Охоплено період з 1988 року по 2015 рік. Проаналізовано діяльність сучасного козацтва, відносин держави і козацтва.