До 135-річчя від дня народження Ярослава Антоновича Гординського

Шановні користувачі! З 20 липня у Виставковому залі експонується книжкова виставка до 135-річчя від дня народження Ярослава Антоновича Гординського (1882-1939).

Гординський Ярослав Антонович – літературознавець, письменник, перекладач, педагог. Доктор філософії (1910), дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка (1914).

 

Народився в с. Шкло (Яворівський р-н Львівської обл.) у сім'ї священика. Навчався на філософських факультетах Львівського і Віденського університетів (1900–1904). Викладав українську мову й літературу, а також класичні мови в гімназіях міст Львів (1904–1905, 1912–1938) і Коломия (1905–1912), читав лекції у Львівському українському таємному університеті (1922–1923) і на вищих учительських курсах Львова (1929–1930). Працював у філологічній секції НТШ.

На початку 1939 очолив Комісію нової української літератури, створену при НТШ на прохання студентів. Перекладав українською мовою твори І. Тургенєва, Й.-В. Гете, Г. Гейне, В. Шекспіра. Дослідник історії української літератури 13–20 ст. (зокрема, творчості Ф. Прокоповича, Т. Шевченка, І. Франка, М. Хвильового та ін.). Автор соціально-побутових оповідань: "Розведені" (1903), "Візник" (1905), "Чорний хліб" (1908), наукових монографій, статей, рецензій, спогадів: "Над Прутом" (1905), "Мої найкращі гімназійні професори" (1939), "До літературно-наукової діяльності І. Франка в 1912–1913 рр." (1930).

Найважливіша праця Гординського – "Літературна критика підсовєцької України" (1939) – про літературні організації та літературну дискусію в Україні 1920-х рр. – була знищена відразу після появи. Передрукована О. Горбачем у Німеччині 1985. Друкувався в "Записках Наукового товариства імені Шевченка" (20 наукових публікацій протягом 1905–1937), журналах "Літературно-науковий вістник", "Дзвони", "Ми", "Наша культура", "Записки чину св. Василія Великого", зб. "Україна" (1924–30).

Помер 5 липня 1939 р. у Львові. Документи про життя й діяльність Я. Гординського зберігаються в Центральний державний історичний архів України м. Львова, Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника, Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

(Джерело: Енциклопедія історії України: В 5 т. / ред. кол. В.М. Литвин [та ін.]. – Т.2 : Г–Д. – Київ  : Наук. думка, 2004. – 528 с. : [С. 162])

Бібліографічний список видань:

  Гординський Я. До історії культурного і політичного життя в Галичині у 60-х рр. XIX в. / Я. Гординський. – Львів : [б. в.], 1917. – 264 с.
 Гординський Я. З української драматичної літератури XVII-XVIII ст. : тексти й замітки /
Я. Гординський. –  Львів : [б. в.], 1930. – 225 с.

Гординський Я. Келестин Скоморівський і його літературна діяльність  / Я. Гординський. Львів : Друк. наук. тов-ва ім. Шевченка, 1919. - 39 с. 
 

Гординський Я. Мої найкращі гімназійні професори /

Я. Гординський. – Львів : Рідна школа, 1939. – 19 с.

  Гординський Я. Основаніє греко-католицької церкви в князівстві Люкка в Італії  / Я. Гординський. -– Львів : Друк. наук. т-во ім. Шевченка, 1918. - 37 с.
   Гординський Я. Рукописи бібліотеки монастиря св. Онуфрія ЧСВВ у Львові. Вип. 1 / Я. Гординський. - Жовква : Вид-во ЧСВВ, 1927. – 234 – 478 с.
 
 Гординський Я. Рукописний Ірмологіон 1695 р. / Я. Гординський. - [Б. м. : б. в.], б. р. – 73 – 83 с.
 

Гординський Я. Сучасне франкознавство : (1916-1932) /

Я. Гординський. -– Львів : Накл. Наукового т-ва ім. Т. Г. Шевченка, 1933. –  83 – 97 с.

Гординський Я. Травестована “Енеїда” Міхеліса / Я. Гординський. – Львів : [б. в.], 1908. – 10 с. 

 Енциклопедія історії України: В 5 т. / ред. кол. В.М. Литвин [та ін.]. – Т.2 : Г–Д. – Київ  : Наук. думка, 2004. – 528 с.

Українська Літературна Енциклопедія : в 5 т. / ред. кол. : І. О. Дзеверін [та ін.]. – Т. 1 : А–Г. – Киів : Вид-во Укр. енциклопедії ім. М.П.Бажана, 1988. – 536 с.