В.7 (43) (липень 2017 р.)

З історії міст і сіл України. Вип. 7 (43) (липень 2017 р.)

Б9352

9(с2)

Б 811

Бондарев І. Івано-Франківськ: погляд крізь століття / І. Бондарев, М. Головатий. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016. – 268 с.: фот.

На сторінках книги розкривається історія центральних вулиць Івано-Франківська, досліджується родовід більше сотні споруд, що розташовані у місті, також є відомості про будинки, що не збереглися до нашого часу. Цікавість викликають стародавні листівки у порівнянні із сучасними фото. Інформація у книзі поділена на глави, назви яких відповідають сучасним назвам вулиць. Важливим додатком є зведена таблиця їх перейменувань.

Ознайомитися з фрагментом >>>

А33299

9(с2)

К 891

Кузнецов Г. А. Лесковицкие Болдины горы / Г. А. Кузнецов. – Чернигов: Лозовой В. М., 2015. – 64 с. + 24 с. ил.

Про історичну місцевість Лісковиця у Чернігові від найдавніших часів і до наших днів йдеться у цьому виданні. Автор детально описує давні пам’ятки археології – кургани, курганні могильники та печери; наводить результати розвідок, що були проведені в різні періоди вченими археологами та спелеологами. Розповідається про історію церков та храмів, що були розташовані у горах. Видання доповнено фотодокументами, що наочно підтверджують зміст.

Ознайомитися з фрагментом >>>

А35765

9(с2)

М 367

Мацелюх В. Історія села Любінь Малий / В. Мацелюх. – Львів: Тріада плюс, 2016. – 428 с.; іл.

Основу книги про історію села Малий Любінь Городоцького району Львівської області складають: архівні документи з Центрального історичного архіву України міста Львова; оповіді та легенди, свідчення очевидців, спогади старожилів. Особливу увагу автор приділяє подіям підпільного руху 30-40-х років і початку 50-х років ХХ століття; культурно-духовному та освітньо-просвітницькому розвитку села, побуту, звичаям, традиціям та історії місцевої церкви Пресвятої Трійці.

Ознайомитися з фрагментом >>>