Надходження до відділу ДБНІР: 19.07.2017
Нові надходження книг до відділу ДБНІР 19. 07. 2017 р.

А36199

2

В858

Вступ до богослів’я (катехізис) /УПЦ Київ. Патріархату, Київ. православ. богослов. акад. ; упоряд. Костянтин Москалюк. - Київ : Видав. від. УПЦ КП, 2016. - 147 с. – Бібліогр. : с. 147 (12 назв).

Посібник укладено на основі «Поширеного катехізису» митрополита Філарета (Дроздова) з урахуванням сучасних поглядів на деякі аспекти православного богослов’я.

Книга адресована студентам вищих духовних навчальних закладів та всім, хто цікавиться православним віровченням.

В3994

72

Д361

Дерев’яні церкви Рівненської області : архітектурна спадщина :ілюстр. кат. / Ін-т укр. модернізму, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; Люблін. Політехніка, Каф. Консервації пам’яток ; наук. ред. П. А. Ричков. - Рівне : Дятлик М. С., 2016. - 159 с. :іл., фот. – Бібліогр., вебліогр. : с. 150-152 (92, 5 назв).

Ілюстрований каталог містить короткі систематизовані відомості щодо архітектурної спадщини дерев’яного храмобудування на території Рівненської області. Представлені пам’ятки архітектури національного значення, пам’ятки архітектури місцевого значення, існуючі об’єкти церковної архітектури без офіційного статусу, втрачені об’єкти церковної архітектури. Короткі текстові анотації доповнені фотографічним матеріалом, більша частина якого публікується вперше.

Каталог розрахований на архітекторів, мистецтвознавців, а також на широке коло зацікавлених читачів.

А36190

2

Д638

Документи Святого і Великого Собору Православної Церкви, Крит, 2016 / [ред.: Г. Коваленко, Кирил (Говорун)]. - Київ : Відкритий Православ. ун-т Святої Софії-Премудрості ; Київ : Дух і Літера, 2016. - 111 с. - (Б-ка Відкритого Православ’я). - Загол. обкл. : Святий і Великий Собор Православної Церкви : документи, Крит 2016.

Видання є збіркою документів Святого і Великого Собору Православної Церкви (Крит, 2016), що були перекладені українською мовою на замовлення Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості фахівцями редакції видавництва «Дух і Літера».

Переклад не є офіційним, видання не є конфесійним.

Призначене для богословів, релігієзнавців, істориків, студентів духовних і світських навчальних закладів, духовенства і вірних різних конфесій, хто ідентифікує себе з Православ’ям та цікавиться православним християнством.

Видання започатковує серію «Бібліотека Відкритого Православ’я».

А36189

01

Ж92

Журнал літератури, науки, мистецтва, критики і суспільного життя “Київ”, (1950–1964) : сист. покажч. змісту / КМДА, Департамент культури, Музей книги і друкарства України ; [упоряд. М. О. Гринько ; відп. за вип. Л. В. Хауха ; передм. В. Є. Панченка]. - Київ : Музей книги і друкарства України, 2017. - 253 с. - Загол. обкл. : Київ : журнал літератури, науки, мистецтва, критики і суспільного життя. “Київ”, 1950–1964.

У покажчику відображено зміст літературно-мистецького журналу «Київ» (Філадельфія, 1950-1964 рр.) за весь період його існування. Матеріал покажчика структуровано за такими тематичними розділами: українська література; зарубіжна література; українське літературознавство; зарубіжне літературознавство; історія, політика; публіцистика, полеміка* журналістика; релігія і церква; спогади, щоденникові записи; мовознавство; науково-популярні матеріали; українське мистецтвознавство; зарубіжне мистецтвознавство; некрологи; рецензії та огляди; хроніка; бібліографія; крилаті вислови, афоризми, цитати; листування редакції; оголошення, реклама, звернення. Видання містить додатки : розписані річники журналу «Київ» та іменний покажчик.

Для літературознавців, мовознавців, мистецтвознавців, культурологів та усіх, хто цікавиться історією і розвитком української культури.

А36157

9(с2)

З-486

Зелинский В. В. Рымбы :некоторые исторические факты о Кинбурне и описание населенного пункта Рымбы, входящего в состав с. Покровское (Покровские-Хутора) / Василий Васильевич Зелинский. - 1-е изд. - Запорожье : Статус, 20157. - 187, [2] с. : ил., фот. - (История родного края).

В книзі зібрані деякі історичні факти та описи населеного пункту Римби періоду 1950-1970 років та короткі біографічні відомості деяких його мешканців.

Книга адресована широкому колу читачів, зацікавлених минулим Кінбурнської коси.

А36207

2

М75

Молебень за перемогу в час нашестя варварів і навали чужинців :з Требника свт. Петра Могили 1646 року / упоряд., авт. передм. Г. В. Куземська. - Київ : Віпол, 2017. - 79 с. : іл.

Полум'яна молитва наших святих пращурів як ніколи актуальна нині, у час війни. Тому й призначено це видання саме для практичного вжитку: молитви за перемогу! У церквах, у домівках, у військових частинах — скрізь.

Оригінальний текст молебню (в українській транслітерації) з Требника свт. Петра Могили 1646 року і паралельний український переклад уперше дають нам змогу помолитися не лише рідною мовою, а й традиційною богослужбовою мовою всіх святих Руси-України Х-ХУІІІ ст. — мовою непереможною і справді священною.

З розгорнутої передмови читач дізнається багато цікавого та повчального, також знайде пояснення до цієї публікації.

Книжку адресовано священикам, капеланам, вірянам, усім, хто молиться за Україну та шанує святоотцівську спадщину.

А36212

9(с2)

О-381

Огнев И. Н. Измаил. Имена на все времена : [сб. біогр. очерков] /Игорь Николаевич Огнев ; [науч. ред. Л. Ф. Цыганенко]. - Киев, 2017. - 163 с. :ил.

Збірник біографічних нарисів, які розповідають про життя та діяльність ізмаільців, які принесли славу рідному місту. Також про політиків, священнослужителів, воєнноначальників, діячів культури, котрі сприяли зародженню, розвитку та процвітанню міста.

Видання адресоване широкому колу читачів.

А36187

2

Р697

Романчук Я. (протоієр.). Апостольські послання. Апокаліпсис / Ярослав Романчук ; Київ. Православна Богослов. Акад. - Київ : Видав. від. УПЦ Київ. Патріархату, 2015. - 413 с. : іл., карт., фот.

Автор знайомить читача з основними історичними, філологічними й богословськими питаннями, знання яких необхідне для правильного сприйняття і тлумачення апостольських текстів, а також має на меті сформувати чітке і послідовне уявлення про Священні новозавітні книги, досліджуючи екзегезу, герменевтику та текстологію апостольських послань. Книга укладена, щоби навчити читача тлумачити апостольські послання, керуючись святоотцівською, богословською спадщиною і досягненнями сучасної біблійно-богословської науки.

Підручник впорядковано для студентів духовних навчальних закладів і всіх, хто має бажання досліджувати апостольські послання.

В4000

09

С247

Світло жив книгочит : виставка рідкісної друкованої україніки з колекції Михайла Грузова, 10 жовт.–7 груд. 2009 р. : кат. / КМДА, Головне упр. культури і мистецтв, Музей книги і друкарства України ; відп. за вип. В. Г. Бочковська ; упоряд. : Д. О. Палій, М. О. Гринько. - Київ, 2009. - 29, [1] с. : 4 вкл. арк. фот.

Каталог виставки «Світло жив книгочит» присвячений пам’яті пристрасного бібліофіла, книгознавця, колекціонера рідкісної друкованої україніки М. А. Грузова (1943-2008). Виставка побудована з матеріалів зібраної ним колекції та родинного архіву і вмістила 370 експонатів.

В бібліографічних описах видань, що включені до каталога, збережено правопис оригіналів.

Для всіх, хто цікавиться бібліографією, видавничою справою, книжковою культурою.