Надходження до відділу ДБНІР: 16.08.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 16.08.2017 р.

А3632

01

Г449

Гетьман Вадим Петрович :біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Б-ка ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст. А. О. Дробязко. - Київ : КНЕУ, 2016. - 94, [1] с. :[4] вкл. арк. фот., портр.

Біобібліографічний покажчик присвячений життю й діяльності Вадима Петровича Гетьмана (1935-1998) – відомого фінансиста, політика, фундатора національної банківської системи, Героя України.

У покажчику представлено бібліографію праць В. П. Гетьмана, а також літературу про життєвий шлях, професійну і громадсько-політичну діяльність відомого фінансиста і політика.

Видання адресовано вченим, викладачам, аспірантам, студентам і всім, хто цікавиться спадщиною В. П. Гетьмана та питаннями національної фінансової системи і економіки.


А3630

8(с)(01)

Д679

Віталій Григорович Дончик :[бібліогр. покажч.] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; [уклад.: Л. П. Сокіл, Т. В. Посудневська, М. М. Дончик ; авт. вступ. ст. Д. І. Дроздовський]. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ :Академперіодика, 2017. - 97, [2] с. : 5 вкл. арк. фот. кольор., 1 вкл. арк. портр. – (Сер. : «Біобібліографія вчених України»).

У другому, доповненому, виданні біобібліографії академіка НАН України В. Г. Дончика висвітлено основні етапи життя, наукової та громадської діяльності видатного українського вченого в галузі літературознавства, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка, республіканської премії в галузі літературно-мистецької критики ім. О. Білецького, премії ім. І. Франка НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України. Наукові інтереси ученого — історія української літератури, літературний процес XX—XXI століть, питання літературної критики та ін.

Для науковців та всіх, хто цікавиться проблемами розвитку української літератури й літературознавства.

Б9437

Д81

Дударі / Б. М. Жеплинський, Д. Ковальчук, М. Ковальчук, Д. Дідушко. - Львів : Растр-7, 2017. - 109 с. : іл., фот.

В роботі поміщено творчі біографії виконавців на українському народному духовому інструменті дуді (козі) - дударів, описано фольклорну експедицію, яка займалася записами біографій дударів, подано матеріали з записом репертуару дударів - коляд, співанок.

Книга представляє собою дослідження конструкції українського народного інструмента, популярного на Гуцульщині, - дуди (кози). Період досліджень охоплює кінець XIX ст.- поч. XXI ст.

Книга рекомендована для фольклористів, викладачів, студентів, мистецтвознавців, виконавців, учасників творчих музичних колективів та для всіх, хто цікавиться творчою спадщиною українських дударів.


М1593

902.1

И896

Истомин М. И. Каталог денежных знаков гражданской войны в России. Денежные знаки обязательного обращения = Catalog of Banknotes of the Civil War in Russia. Specialized issues / Михаил Иванович Истомин. – Харьков, 2006–. Текст парал. рус., англ.ISBN 966-400-054-X

Т. 6 : Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, (1917-1922) = Vol. 6. Volga and Ural provinces, Siberia, Far East (1917-1922). Ч. 1 : (до Байкала). – Харьков : СПДФЛ Чальцев А. В., 2012. - 495 с. : рис., фото.

В даному каталозі розглядаються грошові знаки обов'язкового обігу, випущені в період громадянської війни в величезному за протяжністю регіоні від Волги до Владивостока. Приватні грошові знаки в каталозі не представлені. В роботі наводяться короткі історичні довідки по емітентам. У розділі V розглянуто наддрук на цінних паперах, їх купонах і грошових знаках. Банкноти оцінюються в доларах США, як правило, для трьох ступенів схоронності. Більшість випусків ілюструється. Відмінності між різновидами пояснюються словами і, де це можливо, показані візуально. Зображення багатьох грошових знаків ілюструються вперше. Наводяться зібрані серійні номери та номери серій. Каталог призначений для широкого кола колекціонерів, як початківців, так і досвідчених.


М1593

902.1

И896

Истомин М. И. Каталог денежных знаков гражданской войны в России. Денежные знаки обязательного обращения = Catalog of Banknotes of the Civil War in Russia. Specialized issues / Михаил Иванович Истомин. – Харьков, 2006-. ISBN 966-400-054-X

Т. 6 : Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, (1917-1922) = Vol. 6. Volga and Ural provinces, Siberia, Far East (1917-1922). Ч. 2 : (от Байкала до Тихого океана). - Харьков : Иванченко И. С., 2013. - 559 с. : рис., фото.

В даному каталозі розглядаються грошові знаки обов'язкового обігу, випущені в період громадянської війни в величезному за протяжністю регіоні від Волги до Владивостока. Приватні грошові знаки в каталозі не представлені. В роботі наводяться короткі історичні довідки по емітентам. У розділі V розглянуто наддрук на цінні папери, їх купонах і грошових знаках. Банкноти оцінюються в доларах США, як правило, для трьох ступенів схоронності. Більшість випусків ілюструється. Відмінності між різновидами пояснюються словами і, де це можливо, показані візуально. Зображення багатьох грошових знаків ілюструються вперше. Наводяться зібрані серійні номери та номери серій. Каталог призначений для широкого кола колекціонерів, як початківців, так і досвідчених.


А36291

069

М897

Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові. Каталог тематичних виставок, (2012-2016 рр.) / Муз.-мемор. музей Соломії Крушельницької у Львові ; авт. кол. : Г. Тихобаєва [та ін.] ; ред.-упоряд. Д. Білавич. - Львів : Растр-7, 2017. - 239 с. : 10 вкл. арк. фот.

Пропоноване видання містить опис тематичних виставок, які експонувалися в Музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької впродовж 2012–2017 рр. і були побудовані на основі фондової збірки Музею та інших колекцій. Кожну виставку характеризують коротка анотація і систематизований перелік експонатів.

Каталог тематичних виставок адресований усім, хто цікавиться історією музичної культури Галичини.


А3630

76(01)

М661

Митець з гуцульського Парижа, або “Ой на плаю... книжки пасу” : з доробку художника-графіка Миколи Дем’яна : [біобібліогр. вид.] / упоряд. М. М. Дем’ян. - Ужгород : TIMPANI, 2017. - 261, [2] с. : іл., факс., фот., 8 вкл. арк. іл. кольор. - Загол. обкл. :Митець з гуцульського Парижа :дизайнер книг Микола Дем’ян.

Близько сорока років віддав книжковому і газетному дизайну художник-графік Микола Дем’ян. Понад 250 видань накладом понад 1,75 мільйона примірників пішли у світ з художнім оформленням та ілюстраціями одного з успішних закарпатських фахівців книжкового дизайну.

Книга містить автобіографію-спогад митця, науково-аналітичне дослідження творчості М. Дем’яна, перелік усіх творчих робіт з описом дизайну, репродукції обкладинок та ілюстрацій, а також дружні подяки-привітання художникові від колег та авторів, яким він оформляв книги. Це перше видання-аналіз дизайнерського книжкового мистецтва на Закарпатті.

Розраховано на широке коло читачів, зокрема студентів художніх вузів.


А3629

72(01)

П61

Богдан Степанович Посацький :біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т “Львів. політехніка”, Наук.-техн. б-ка ; уклад. :О. В. Шишка, О. Б. Ніколюк. - Львів :Растр-7, 2017. - 70 с. : портр. – (До 75-річчя від дня народж.). - (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; Вип. 58).

У виданні відображено наукову, педагогічну і творчу діяльність професора Львівської політехніки, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка, члена-кореспондента Української академії архітектури, члена Національної спілки архітекторів України, кандидата архітектури Б. С. Посацького. Покажчик містить інформацію про науковий доробок вченого.

Покажчик має довідково-інформаційне призначення, розрахований на наукових працівників, істориків, бібліотекознавців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також працівників бібліотек та інформаційних служб.


Б9444

34

Р571

Рішення Європейського Суду з прав людини щодо доступу до публічної інформації : зб. - Київ : К.І.С., 2017. - 211 с.

Це видання перекладено та опубліковано в рамках Проекту ради Європи «Зміцнення свободи медіа і створення системи Суспільного мовлення в Україні». Підбірка рішень здійснена у співпраці з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Європейський суд з прав людини здійснює нагляд за виконанням Конвенції у державах-членах ЄС. Наведені рішення стосуються держав: Швейцарії, Португалії, Болгарії, Австрії, Німеччини, Росії, Норвегії.


А3631

4

С482

Словник-довідник з української лінгводидактики : [навч. посіб.] / О. М. Горошкіна [та ін.] ; за ред. М. Пентилюк. - Київ : Ленвіт, 2015. - 319 с.

Словник-довідник з методики української мови створено задля розкриття значення основних лінгводидактичних понять, якими послуговується сучасна методика навчання української мови. З усіх тем подана література, ознайомлення з якою розширить ерудицію вчителя-словесника, а студентам допоможе організувати цілеспрямовану самостійну роботу над засвоєнням методики української мови. До словника включено відомості про визнаних учених-лінгводидактів.

Словник розрахований на студентів-філологів та учителів української мови.

А3629

6(01)

С606

Юрій Михайлович Солонін :бібліографія / НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича ; уклад. : П. М. Силенко, Д. І. Андрущенко ; відп. ред. В. В. Картузов. - Київ : КіМ, 2017. - 87 с.

В книзі відображені основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадської діяльності відомого вченого в галузі матеріалознавства та порошкової металургії академіка НАН України, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України, директора Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України Ю. М. Солоніна.

Хронологічний покажчик літератури знайомить читача з працями вченого.

Для наукових працівників і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.