"Шлях до серця дитини"

Шановні користувачі! З 1 вересня у Виставковому залі експонується книжкова виставка «Шлях до серця дитини», присвячена Василю Олександровичу Сухомлинському (1918–1970), видатному українському педагогу, публіцисту, письменнику та поету.

 

Бібліографічний список видань:

Видання В. О. Сухомлинського:

Сухомлинский В. А. Мудрость родительской любви / В. А. Сухомлинский ; сост. А. И. Сухомлинская. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 304 с.

Сухомлинский В. А. Письма к сыну : книга для учащихся /  В. А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1987. – 128 с.

Сухомлинский В. А. Родительская педагогика / В. А. Сухомлинский. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1985. – 224 с.

Сухомлинский В. А. Трудные сутьбы /  В. А. Сухомлинский. – Москва : Знание, 1967. – 78 с.

Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике /  В. А. Сухомлинский. – М. : Педагогика, 1990. – 296 с.

 Сухомлинский В. О. Шлях до серця дитини / В. О. Сухомлинський. – Київ : Молодь, 1963. – 92 с.

Сухомлинський В. А. Рождение гражданина / В.А. Сухомлинський ; пер. з укр. Н. Дангуловой. – 3-е изд. – М. : Молодая гвардия, 1979. – 335 с.

Сухомлинський В. А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну / В. А. Сухомлинський. – 2-е изд. – Киев : Радянська школа, 1987. – 544 с.

Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський ; В. Ф. Шморгун. – Киев : Рад. шк., 1978. – 263 с.

Сухомлинський В. О. Виховання в учнів любові і готовності до праці /  В. О. Сухомлинський. – Київ : Рад. Україна., 1959. – 46 с.

Сухомлинський В. О. Виховання моральних стимулів до праці у молодого покоління / В. О. Сухомлинський ; відпов. ред. Г. С. Костюк. – Київ,1961. – 44 с.

Сухомлинський В. О. Людина неповторна / В.О. Сухомлинський. – Київ : Молодь, 1962. – 211 с.

Сухомлинський В. О. Методика виховання колективу / В. О. Сухомлинський ; відп. ред. І. А. Винниченко. – Київ : Рад. шк., 1971. – 208 с.

Сухомлинський В. О. Моральні заповіді дитинства і юності / В. О. Сухомлинський. – Київ : Рад. шк., 1966. – 232 с.

Сухомлинський В. О. Народження громадянина /  В. О. Сухомлинський. – Київ : Рад. Україна., 1970. – 285 с.

Сухомлинський В. О. Праця і моральне виховання /  В. О. Сухомлинський. – Київ : Рад. шк., 1962. – 152 с.

Сухомлинський В. О. Сто порад учителів /  В. О. Сухомлинський. – Київ : Рад. шк., 1988. – 303 с.

Сухомлинський В. О.Вибрані твори : В 5 т. Т. 1 /  В. О. Сухомлинський., редкол. : О. Г. Дзеверін та ін. – Київ : Рад. шк., 1976. – 654 с.

Про В. О. Сухомлинського:

Антонець, М. Я. Проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / М. Я. Антонець. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 191 с.

Борисовский А. М. В. А. Сухомлинский / А. М. Борисовский. – М. : Просвещение, 1985. – 125 с.

В. А. Сухомлинский : библиография /  сост. А. И. Сухомлинская., О. В. Сухомлинская. – Киев : Рад. шк., 1987. – 255 с.

В. О. Сухомлинський : біобібліогр. (2001-2008 рр. ) / Акад. пед. наук України, Укр. асоц. В. Сухомлинського ; упоряд. Л. М. Заліток. – Київ, 2008. – 195 с.

В. О. Сухомлинський : біобібліографія творів /  уклад. Г. І. Сухомлинська., О. В. Сухомлинська. – Київ : Рад. шк., 1978. – 109 с.

В. О. Сухомлинський Біобібліографія: 2008–2013 рр. : [біобібліогр. покажч.] / НАПН України, Укр. асоц. В. Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. М. Заліток ; наук. ред. П. І. Рогова. – Київ : Нілан-ЛТД, 2014. – 255 с. – (Видатні педагоги світу ; Вип. 10).

Василь Олександрович Сухомлинський : бібліограф. покажч. / уклад. Н. М. Бурлака. – Кіровоград, 1973. – 85 с.

Він віддав серце дітям : методичні поради до 90-річчя від дня народження В. О.Сухомлинського / М-во культури і туризму України, Нац. б-ка України для дітей ; сост. І. В. Слободянюк. – Київ, 2008. – 24 с.

Калуська, Л. В. Видатні українські педагоги: інформац. довід. : Григорій Сковорода. Григорій Ващенко. Софія Русова. Василь Сухомлинський. Мирослав Стельмахович / Л. В. Калуська. – Вид. 2-е. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 224 с.

Литвиненко М. А. Педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського : путівник / М. А. Литвиненко. – Київ : Рад. шк., 1979. – 36 с.

Народжені Україною : меморіальний альм. : у 2 т. = Рожденные Украиной : мемориальный альм. : в 2 т.  – Київ : Євроімідж, 2002 – . – (Золоті імена України).  Т. 1: А–К. – 2002. – 877 с. : іл., фот.). – Текст укр. рос. та англ. мовами.

Родчанин Е. Г. Гуманист. Мыслитель. Педагог. Об идеалах В. А. Сухомлинского / Е. Г. Родчанин, И. А.  Зязюн. – М. : Педагогика, 1991. – 112 с.

Тартаковский Б. Повесть об учителе Сухомлинском / Б. Тартаковский. – М. : Молодая гвардия, 1972. – 272 с.

Ушанування 90-річчя від дня народження Василя Сухомлинського : науково-допоміжний бібліограф. покажч. / Акад. пед. наук України, Укр. асоц. В. Сухомлинського, Держ. науково-педагогічна б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 93 с.