Іван Кіндратович Микитенко
Шановні користувачі! З 6 вересня у Виставковому залі експонується книжкова виставка до 120-річчя від дня народження Івана Кіндратовича Микитенка (1897-1937), українського письменника, драматурга.

 

В історію української літератури І. Микитенко входить передусім своїми найкращими п'єсами — драмами й комедіями (чим не закреслюється й значення помітніших його оповідань і повістей). Публіцистично загострена, дотепна й колоритна (а в останніх зразках — і більш зосереджена на реалістичному характерописанні) драматургія І. Микитенка була присвячена злободенним проблемам, відображала напругу соціальних змін у суспільстві й тому змогла донести до нашого часу гарячий подих своєї доби. Іван Кіндратович входить до числа письменників, які постраждали від беззаконня сталінських репресій.

Видання І. К. Микитенка:

Микитенко І. К. Твори : в 4-х т. / І. К. Микитенко ; [упоряд., підгот. текстів та приміт. О. І. Микитенка ; гол. ред. С. А. Крижанівський]. – Київ : Дніпро, 1982. –

Т. 1. – Оповідання ; повісті ; поезія. – 1982. – 471 с. : порт.

Т. 2. – Голуби миру : репортаж про подорож за кордон ; Ранок : роман. – 1982. – 486 с.

Т. 3. – П’єси. – 1983. – 479 с.

Т. 4. – П’єси ; Публіцистика ; Про себе і свою творчість. – 1983. – 558 с.

Микитенко І. Брати. Вибрані твори / І. Микитенко. – Київ : Веселка, 1977. – 224 с. : портр. – (Шкільна б-ка)

Микитенко І. К. Вибрані твори / І. К. Микитенко ; авт. вступ. ст. П. І. Орлик. – Київ : Дніпро, 1977. – 477 с.

Микитенко, І.К. Вибрані твори  : у 2-х томах / І.К. Микитенко. - К. : Держлітвидав, 1957. –

Т.1 : п'єси. - 1957. - 519 с.

Т.2 : проза. - 1957. - 575 с.

Микитенко І. К. Зібрання творів : у 6 т. Т. 1. Прозові твори. 1923-1930 / І. К. Микитенко ; упоряд., прим. О. І. Микитенка, вступ. ст. М. Й. Сиротюка. – Київ : Наукова думка, 1964. – 460 с. : фото + 1 л. порт.

Микитенко І. К.Зібрання творів у шести томах. Т. 6. Критика, публіцистика, вибрані листи 1923-1937 / І. К. Микитенко ; упоряд. , приміт. О. І. Микитенко ; АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1965. – 551 с. : портр., фот.

Микитенко І. К. Вуркагани : повісті / І. К. Микитенко ; авт. вступ. ст. А. А. Іщука. – Київ : Веселка, 1971. – 239 с.

Микитенко І. К. Диктатура / І. К. Микитенко. – Київ : Художня літер., 1967. – 114 с.

Микитенко І. К. На фронті літератури 1927-1937 : статті, доповіді, промови / І. К. Микитенко, Ю. Кобилецький. – Київ : Рад. письменник, 1962 . – 338 с. : іл.

Микитенко І. К. П'єси / І. К. Микитенко. – Київ: Дніпро, 1972. – 546 с.

Микитенко І. К. Театральні мрії : публіцистика, листи / І. Микитенко. – Київ : Мистецтво, 1968. – 467 с. : портр.

Микитенко І. Ранок : роман / І. Микитенко. – Київ : Дніпро, 1969. – 329 с.

Микитенко І. Брати : оповідання / І. Микитенко. – Київ : Пролетарська правда, 1928. – 46 с.

Микитенко И. К. Уркаганы : повести / И. К. Микитенко ; пер. с укр. К. Трофимова. – М. : Советский писатель, 1957. – 256,[2] с. : ил.

Микитенко И. К. Утро : роман. Повести, Рассказы / И. К. Микитенко ; пер. с укр., авт. предисл. М. Н. Пархоменко. – М. : Худож. лит., 1967. – 671 с. : ил.

Видання про І. К. Микитенка:

З порога смерті. Письменники України – жертви сталінських репресій : збірник. Вип. 1. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 494 с. : фот.

Заєць І. Я. Іван Микитенко / І.Я. Заєць. – Київ : Дніпро, 1970. – 148 с.

Повна збірка кращих творів. Нескорені / уклад. С. М. Заготова. – Донецьк : БАО, 2010. – 703 с.

Свербілова Т. Іван Микитенко (1897–1937) як дзеркало українського кітчу / Т. Свербілова // Слово і час. – 2007. – № 9. – С. 35 – 47

Хінкулов Л. Ф. Літературні зустрічі : розповіді про письменників у Києві / Л.Ф. Хінкулов. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 225 с.

Шуменко Л. І. Іван Микитенко. [1897—1937] : бібліограф. покажч. / Л. І. Шуменко ; Кіровоградське обл. упр. культури, Обласна наукова б-ка ім. Н. К. Крупської. – Кіровоград : [б. в.], 1972. – 26 с.

Шуменко Лідія Іванівна. Іван Микитенко. [1897—1937] : бібліограф. покажч. / Л. І. Шуменко ; Кіровоградське обл. упр. культури, Обласна наукова б-ка ім. Н. К. Крупської. – Кіровоград : [б. в.], 1972. – 26 с