Надходження до відділу ДБНІР: 05.09.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 05.09.2017 р.

А36387

2

Б875

Браун Р. 101 вопрос и ответ о Библии / Рэймонд Браун ; Изд. подгот. Центром св. Климента. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. – 261, [2] с. - (Bibliotheca Clementina).

Реймонд Браун (1928-1998) - один з найвидатніших біблеїстів XX століття, почесний доктор багатьох університетів США і Європи, автор всесвітньо відомих фундаментальних праць. У цій книзі він в доступній формі узагальнив досвід численних відповідей на питання про Біблію, які задавали слухачі його лекцій. Питання охоплюють широке коло тем. Всі, хто читав Біблію і розмірковував над нею, знайдуть тут питання, які хотіли б задати, разом з короткими і зрозумілими відповідями знаменитого дослідника і пастиря.

В4028

355(031)

Г34

Генералы: сост. : А. А. Бондаренко, С. С. Кушнарев ; Харьков. клуб «Генерал». - Харьков : Майдан, 2017. - 454 с. : табл., фот. -

В даному виданні Харківського біографічного словника містяться відомості про генералів і адміралів, чий життєвий шлях був пов'язаний з містом Харковом і Харківською областю.

Для науковців, викладачів, студентів, співробітників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться історією нашого краю.

А36411

34

Д928

Дьомкіна Г. С. “Apostille” чи консульська легалізація? Легалізація та визнання іноземних документів : (теорія, практика, техніка) / Ганна Сергіївна Дьомкіна. - Київ : Віпол, 2015. - 318 с. : схем., табл.

Книгу присвячено аналізу комплексу взаємних чинників, пов’язаних з надзвичайно важливим значенням легалізованого документа в міжнародному документообігові та його значущістю при вчиненні нотаріальних дій, розгляді судових справ та наданні правової допомоги в різних сферах життєдіяльності людини (у сфері освіти, соціального захисту тощо). З огляду на чинне законодавство у посібнику викладені матеріали (схеми, таблиці, зразки документів тощо), що надають читачу цілісне уявлення про способи легалізації документів для дії за кордоном та при визнанні іноземних документів (у т.ч. з використанням Інтернет-технологій).

Видання стане у пригоді як фахівцям-практикам, які використовуватимуть узагальнені матеріали у правозастосовчій практиці, так і викладачам, аспірантам, студентам у процесі викладання і засвоєння відповідних навчальних .курсів

А36374

01(01)

К171

Петро Іванович Каленюк : біобібліографічний покажчик : до 70-річчя від дня народж. / Нац. ун-т “Львів. політехніка” ; уклад. З. М. Нитребич [та ін.]. - Львів : Львів. політехніка, 2017. - 56 с.

Видано до 70-річчя відомого українського математика, професора Львівської політехніки Петра Івановича Каленюка. Подано біографічні відомості, бібліографію усіх наукових і методичних праць ученого, а також список дисертацій, виконаних під офіційним керівництвом та за консультування П. І. Каленюка.

Для наукових працівників, студентів, істориків науки.

А36413

901.8

Н272

Напиткін В. М. Проекти символіки Меджибізької об’єднаної територіальної громади та її населених пунктів : довід. / авт..-упоряд. : Валерій Михайлович Напиткін, К. М. Богатов. - Хмельницький : Мельник А. А., 2017. - 26 с. : іл.

Видання присвячене проектам гербів, прапорів, печаток, логотипів, нагород і грамот Меджибізької об’єднаної територіальної громади та її населених пунктів. Наведено описи та зображення проектів символіки громади і сіл.

В4021

901.8

Н272

Напиткін В. М. Символіка Хмельницької області : довід. / Валерій Михайлович Напиткін, К. М. Богатов. - Хмельницький : Мельник А. А., 2016. - 127 с. : iл., карт., схем.

Видання присвячене історії територіальної, міської та сільської геральдики на території сучасної Хмельницької області в період з XVII ст. до наших днів. Наведено описи та зображення всіх відомих на теренах Хмельниччини гербів та прапорів – як історичних, так і сучасних. Подано методичні рекомендації по створенню гербів та прапорів, а також перелік рішень органів влади та використаної літератури.

А36362

С301

Семенда С. Лучшие гадания и заговоры на удачу, богатство, любовь / Светлана Семенда. - Харьков : Аргумент Принт, 2016. - 221, [1] с. - (Сер. : «Полезная книга»).

Хочете відкрити завісу тонкого світу і дізнатися про майбутнє? А можливо, мрієте раз і назавжди змінити життя на краще? З цією книгою таке можливо. У ній зібрано найкращі ворожіння на удачу і достаток, багатство, любов і здійснення бажань. А за допомогою змов, перевірених століттями, читач зможе змусити фортуну посміхнутися, позбутися від побутових проблем і хвороб, а також досягти найзаповітнішої мети.

А36045

72

Ч484

Черкес Б. С. Національний університет “Львівська політехніка” : архітектур. атлас = Lviv Polytechnic National University : Architectural Atlas / Богдан Степанович Черкес, С. М. Лінда, Ю. Л. Богданова. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 403 с. : іл., схем., фот. – Присвяч. 200-річчю заснування Нац. ун-ту «Львів. політехніка».

Архітектурний атлас присвячено історії виникнення та формування архітектурного комплексу Національного університету «Львівська політехніка». У виданні подано відомості щодо історії проектування та спорудження навчальних та адміністративних корпусів, гуртожитків, навчальних полігонів та спортивно-оздоровчих таборів. Атлас ілюстровано архівними проектними матеріалами, історичними та сучасними світлинами.

Атлас призначено для професорсько-викладацького складу та студентів Національного університету «Львівська політехніка», а також для всіх, хто цікавиться історією Львівської політехніки.