Міжнародний день миру

Шановні користувачі! До вашої уваги пропонується книжкова виставка до Міжнародного дня миру, яка експонується у Виставковій залі Бібліотеки.

Міжнародний день миру був проголошений у 1981 році Резолюцією Генеральної Асамблеї A/RES/36/67. Започаткування Дня миру свідчить про те, що ООН спрямовує свої зусилля на підтримку миру в усьому світі та закликає всіх людей на планеті згуртуватися на шляху досягнення цієї мети. В 2002 році Президент України підписав Указ від 05.02.2002 № 100/2002, яким проголосив 21 вересня Національним Днем миру.

Так само, це свято ще називають "День загального припинення вогню і відмови від насильства". У цей день всім державам, які беруть участь у збройних конфліктах, пропонується скласти зброю і припинити військові дії.

Бібліографічний список видань:

Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 7-13 жовтня 2013 року, м. Луцьк / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т Польщі ; ред. : В. Й. Лажнік, С. В. Федонюк. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 120 с. : карт., табл.

Андрусів В. Змінити майбутнє / В. Андрусів. – Київ : Наш формат, 2014. – 144 с.
Бруз В. С. ООН І врегулювання міжнародних конфліктів / В. С. Бруз. – Київ : Либідь, 1995. – 112 с.

Бруз В. С. ООН І врегулювання міжнародних конфліктів / В. С. Бруз. – Київ : Либідь, 1995. – 112 с.

Зовнішня політика України в умовах глобалізації. 1991-2003 рр. : анотована історична хроніка міжнародних відносин / Нац. акад. наук України. Ін-т історії України ; ред. С. В. Віднянський, авт.-кол. І. М. Мельникова. – Київ : Генеза, 2004. – 616 с.

Капітоненко М. Г. Силовий фактор у міжнародних відносинах : монографія / М. Г. Капітоненко ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський ун-т, 2013. – 303 с.

Ліпкан В. А. Боротьба з тероризмом : у визначеннях та поняттях / В. А. Ліпкан. – Київ : Магістр-XXI сторіччя, 2009. - 161 с.

Лозинський А. Світовий Конґрес Українців та ООН : заради справедливості / А. Лозинський. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2013. – 220 с.

Милюха Г. В. Международные отношения и мировая политика / Г. В. Милюха, В. В. Резников, А. С. Чумакова ; М-во образования и науки Украины, Харьковский нац.. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : [б. и.], 2009. – 119 с.

Миротворча діяльність України : кооперація з НАТО та іншими структурами європейської безпеки / Нац. ін-т стратегічних дослідж. при Адміністрації Президента України., Ін-т міжнародних справ. – Київ : Стилос, 2002. – 313 с.

Раханський А. В. На шляху до миру : інформаційно-документальний збірник / А. В. Раханський. – Київ : Інтертехнодрук, 2005. – 425 с. : фото

Сич О. І. Доба "Холодної війни" : оновні тенденції світового розвитку : навч. посіб. / О. І. Сич, А. В. Мінаєв ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2008. – 71 с.

Тригуб П. М. Міжнародні відносини і світова політика : навчально-методичний посіб. / П. М. Тригуб ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Г. В. Румянцева, 2012. – 198 с.

Чикал А. В. Війни XXI століття / А. В. Чикал. – Київ : Нора-прінт, 2005. – 430 с.