Надходження до відділу ДБНІР: 05.10.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 05.10.2017 р.


М552-1

9(с2)

Д638

Документи російських архівів з історії України. Т. 1 : Документи до історії запорозького козацтва 1613-1620 рр. / Канад. ін-т укр. студій, Центр укр. іст. дослідж. ім. Петра Яцика, НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, РАН, Ін-т слов’янознавства і балканістики ; упоряд. Л. Войтович [та ін.]. - Львів, 1998. - 444 с.

Завдання даного видання – здійснити суцільну публікацію матеріалів, що містять відомості з історії України першої половини XVII ст. з архівів відомства іноземних справ і військового відомства Росії, зосереджених в одному архівосховищі – Російському Державному Архіві Давніх Актів (РДАДА). З фондів, які походять з архіву Посольського приказу, це – Відносини Росії з Грецією, Відносини Росії з Польщею, Відносини Росії з Туреччиною, Відносини Росії з Кримом, Малоросійські справи. Матеріали військового відомства сконцентровані в фонді Розрядний приказ.

Архівні дані містять багаті інформаційні матеріали про різні форми діяльності і характер суспільної свідомості ряду верств українського суспільства, які брали активну участь в національно-визвольному русі. Ці матеріали дозволяють дати відповідь на важливі питання, які не піддаються висвітленню на матеріалах джерел іншого походження.А36535

9(с2)

Л178

Лазуренко В. М.

Спадщина роду. Прізвища жителів Черкащини у назвах населених пунктів, держав, річок, морів, національностей / Валентин Миколайович Лазуренко, О. В. Цехмистренко. - Черкаси : Вертикаль, 2011. - 95 с. : іл., карти. - (Джерела вічності : б-ка іст. пам’яті).

Автори розповідають про особливості прізвищ жителів Черкащини.

Видання буде корисним для всіх, хто цікавиться історією свого роду.А21262

9(с2)(01)

П776

Причерноморские немцы. Их вклад в развитие города Одессы и региона 1803-1917 : библиогр. указ. / М-во образования Украины, Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова ; сост. В. В. Самодурова. - Одесса : АстроПринт, 1999. - 190 с. +.9 с. ил.

Бібліографічний покажчик містить в собі опубліковані матеріали про переселення німців на південь України на початку ХІХ ст., освоєння ними земель, їх життя і діяльність на території теперішньої Одеської області за період з 1803 по 1917 р. Вперше здійснюється спроба у вітчизняному виданні зібрати та систематизувати відомості про публікації з історії причорноморських німців.

Для істориків, краєзнавців, етнологів, працівників бібліотек, архівістів, усіх, хто цікавиться історією України.М3081-1

9(с2)

П844

Прохорова І. А. Довідник з історії України / Інеса Антонівна Прохорова. - Київ : Гнозіс, 2008-.

Ч. 1 : Давня та середньовічна історія України (до 1569 р.). Нова історія України. Українські землі у другій половині XV– першій половині XVIII ст. Нова історія України. Українські землі у другій половині XVIII– на початку XX ст. Теми програми з історії України 1–20 (включно). - 2008. - 229 с. : табл.

Цей довідник є навчальним посібником для старшокласників, випускників середніх шкіл, слухачів підготовчих курсів, абітурієнтів, які готуються до вступних іспитів з історії до вищих навчальних закладів України. Він розроблений на основі програми з історії України для вступників до вищих навчальних закладів України, підготовленої й затвердженої Міністерством освіти і науки України. Розроблений з використанням методики розвитку критичного мислення цей посібник забезпечить усвідомлені, міцні знання, які стануть особистою і надійною опорою в багатьох життєвих ситуаціях. Написаний з урахуванням висновків та порад видатних психологів, які досліджували проблеми поліпшення пам'яті, найбільш раціональні способи запам'ятовування під час роботи з учбовими текстами, цей «Довідник» буде також сприяти розвитку та розширенню можливостей пам'яті. «Довідник з історії України» може бути корисним також студентам, які вивчають історію, і всім, кого історія цікавить.

Передрук цього «Довідника з історії України» або будь-якої його частини без письмового дозволу автора І. А. Прохорової забороняється.


А25365

9(с2)

Р654

Розсоха Л. О. З історії миргородських вулиць / Людмила Олександрівна Розсоха ; Миргород. міськрада, Миргород. краєзнав. музей. - Київ : Аванпост-прім, 2012. - 303 с. : фот.

У книжці подано краєзнавчі нариси про найбільші історично сформовані вулиці Миргорода та довідник, у якому зібрано дані про історичні й сучасні топоніми – вулиці, провулки, шляхи, майдани, кутки, урочища, гідроніми, колишні хутори в межах міста та інше.