Журнал «Краєзнавство» (90 років з часу заснування)

ЖУРНАЛ “КРАЄЗНАВСТВО” (90 РОКІВ З ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ)

             У 1927 році  Українським комітетом краєзнавства засновано науково-методичний журнал «Краєзнавство», який було  розраховано для науковців та краєзнавців. Виходив журнал у Харкові до 1930-го року  і став важливим етапом у розвитку краєзнавчої справи в Україні. Головним редактором  в ті роки працював Михайло Григорович Криворотченко  - громадсько-політичний діяч, музеєзнавець, краєзнавець.

За період 1927-1930 років було видано:

         у 1927 — три номери;

         у 1928 — десять номерів;

         у 1929 — десять номерів у трьох випусках;

         у 1930 — п'ять номерів.

Репресований у 1930 році.

 З ініціативи Національної спілки краєзнавства України журнал  видається з 1993 р., як відроджений часопис «Краєзнавство» 1927–1930 років. У 1993–2011 рр. головним редактором був Петро Тимофійович Тронько - голова Національної спілки краєзнавців України, академік НАН України, Герой України. З 2012 року - головний редактор - Реєнт Олександр Петрович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України,  заслужений діяч науки і техніки.

            Журнал має постійні рубрики: «Теоретико-методологічні засади освітянського краєзнавства», «Історія міст і сіл України: історико-теоретичні проблеми вивчення», «Краєзнавство в особах», «Літопис українського краєзнавства»,«Музейництво в Україні: історія та проблеми сучасного розвитку», «Вітчизняне пам’яткознавство: традиції, досвід, перспективи», «Історія України у світлі регіональних досліджень», «Церковно-історичне краєзнавство: витоки та сучасний дискурс», «Національна спілка краєзнавців України: панорама сучасного життя» та інші.

            У журналі публікуються статті, присвячені історії краєзнавчого руху в Україні, галузям краєзнавства, збереженню, використанню, популяризації пам’яток історії та культури, теорії та практиці українського музейництва, пам’яткознавства та туристичної справи, питанням історичної регіоналістики, мікроісторії та історії повсякденності, видатним постатям; висвітлюються сучасні краєзнавчі події.

В Національній історичній бібліотеці України є добірка журналів «Краєзнавство» з 1993 року.