Надходження до відділу ДБНІР:14.11.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 14.11.2017 р.

В4075

А64

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році” / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; ред. кол. : В. П. Горбулін, О. С. Власюк, О. М. Ляшенко. - Київ : НІСД, 2017. - 928 с. : табл.

Аналітична доповідь містить характеристику імператив національної безпеки України в умовах гібридної агресії, аналіз зовнішньої політики, внутрішньої політики, численні статистичні таблиці основних соціально-економічних показників.

Внутрішнє і зовнішнє становище України в 2017 році візначається складною сукупністю факторів, що несуть у собі як загрози і ризики поглиблення кризових явищ, так і можливості для виходу на магістральний шлях національного розвитку.

А36768

01(01)

В18

Варвара з роду Терещенків (Варвара Ханенко - колекціонерка, благодійниця, музеєтворець : до 165-річчя від дня народж.) : біобібліогр. нарис / Публ. б-ка ім. Лесі Українки, Від. краєзнав. літ. та бібліогр., Київ. міськдержадмін, Департамент культури ; упоряд. Н. І. Рижкова ; відп. за вип.: Н. Б. Грищенко, О. М. Трубайчук. - Київ, 2017. - 44 с. : фот. - (Видатні жінки Києва : [біобібл. нариси] ; вип. 2).

Другий випуск біобібліографічного нарису «Варвара з роду Терещенків» продовжує серію «Видатні жінки Києва». Нарис присвячено видатній киянці - щедрій благодійниці та палкій аматорці мистецтва - Варварі Ханенко з нагоди 165 річниці від дня народження.

Найбільша заслуга Варвари Ханенко та унікальність її історичної ролі у тому виборі, який вона зробила в тяжкі 1917 - 1919 роки. У великій жертві, назва якій ’’Музей Ханенків у Києві”.

Зважаючи на кількість публікацій, представлених в нарисі, та попри острах говорити відкрито про пані, яка зробила багато хорошого в радянські часи і десятиліття забуття, добра пам’ять про Варвару Ханенко жива.

То ж згадаємо Варвару Ханенко - знану і незнану.

Видання буде цікаве мистецтвознавцям, історикам, києвознавцям, краєзнавцям, музейним та бібліотечним працівникам, студентам, учням та всім хто цікавиться нашою історією.

А36784

9(с2)

Г204

Гаркуша Н. Легендарные имена. Борис Николаевич Мозолевский / Наталья Гаркуша. - Николаев, 2017. - 47 с. : ил., фот. - (Півден. б-ка).

У книзі розповідається про життєвий шлях, наукову і поетичну спадщину знаменитого українського археолога і талановитого поета Бориса Миколайовича Мозолевського (1936-1993). Знайдена ним в 1971 р в кургані Товста Могила (Дніпропетровська обл.) Золота скіфська пектораль була визнана кращою археологічною знахідкою XX століття.

Публікація адресована учням навчальних закладів гуманітарного профілю, археологам, краєзнавцям.

Б9529

902.5

М197

Малороссийский приказ. Описи фонда № 229 Российского государственного архива древних актов / Санкт-Петербург. гос. ун-т, Центр по изучению истории Украины, Федерал. арх. агенство, Рос. гос. арх. древних актов ; отв. ред. Т. Г. Таирова-Яковлева ; сост. В. В. Мущинская [и др.]. - Москва : Древлехранилище, 2012. - 494 с. : табл.

У книзі публікуються описи Малоросійського приказу, що зберігається в Російському державному архіві давніх актів. Описи, складені протягом XVIII- XXI ст., дають уявлення про склад фонду, хронологічні рамки і специфіку збережених документів. Видання текстів супроводжується вступними статтями, коментарями та індексами. Книга розрахована на фахівців - істориків, джерелознавців, архівістів, а також всіх, хто цікавиться історією України.

А36787

9(с2)

П563

Пономарева Е. Легендарные имена. Богдановичи / Елена Пономарева, Игорь Гаврилов. - Николаев, 2017. - 63 с. : ил. - (Півден. б-ка).

Одним з найбільш відомих, енциклопедично значущих в масштабах всієї України діячів культури українського відродження кінця XIX– початку XX століть є Микола Миколайович Аркас. Завдяки дослідженням українських істориків, в тому числі і миколаївських, досить добре відомий його родовід, особливо по лінії батька - військового губернатора Миколаєва Миколи Андрійовича Аркаса. Любов до всього українського прищепила своєму синові Софія Петрівна, уроджена Богданович. Історію саме цього роду простежили автори книги, співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею Є. В. Пономарьова та І. В. Гаврилов, починаючи від представника «славного лицарства козацького» Марко Богдана.

Читачі дізнаються про Василя Івановича Богдановича, учасника воєн проти французів 1812 р і турків 1828-1829 рр., директора Богоявленських казенних фабрик, про Євгена Васильовича Богдановича, почесного громадянина м Миколаєва, учасника Східної (Кримської) війни, ініціатора створення «Блакитного хреста» при Імператорському пожежному товаристві, письменника. У центрі уваги цього цікавого генеалогічного дослідження батьки Софії Аркас - обер-штер-кригс-комісар Чорноморського флоту Петро Григорович і його дружина Єфросинія Іванівна Богдановичі, їхні діти у всьому різноманітті матримоніальних зв'язків, серед яких миколаївський поліцмейстер В. М. Карабчевский, військовий прокурор А. І Косяков, військовий губернатор Миколаєва Н. А. Аркас і багато інших.

Долі відомих людей, міські пам'ятні місця і події, історія миколаївських будинків - в цій книзі. Цікаві, знову відкриті архівні відомості поєднуються з яскравою мемуаристикою, що робить її привабливою і для фахівців, і для широкого кола читачів, які цікавляться історією міста.

М1798-8-5-18

34

У45

Україна. Верховна Рада. Скликання (8). Сесія (5).

Верховна Рада України восьмого скликання. П’ята сесія. Т. 18 : Збірник стенографічних бюлетенів, 8 грудня 2016 року– 20 січня 2017 року. № 40–53 / Верховна Рада України ; ред. кол. : П. О. Бондар [та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2017. - 742, [1] с.

Збірник укладено із стенографічних бюлетенів (№ 40-53) пленарних засідань Верховної Ради України п’ятої сесії восьмого скликання за 8 грудня 2016р.– 20 січня 2017 р., що відображають хід обговорення, результати голосування проектів законів, постанов й інших актів Верховної Ради України та прийняття рішень.

Для законодавців, політиків, науковців, представників громадянського суспільства.