День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні
У відділі обслуговування користувачів представлена книжкова виставка «День памяті жертв голодомору і політичних репресій в Україні»

Список літератури:

Албул С. М. Жертви тоталітаризму: спогади, документи, статті. / С. М. Албул, Р. Молчанова. - Хмельницький : Евріка, 2003. - 135 с.

Баран, Володимир Кіндратович “Зачистка”: політичні репресії в західних областях України, 1939-1941 рр. / В. К. Баран, В. В. Токарський ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2014. - 456 с.  

Білокінь С. М. терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.) : джерелознавче дослідження. - К. : [б. и.], 1999. - 448 с.
Голод в Україні.
1946-1947 : документи і матеріали / НАН України ; сост. О. М. Веселова. - Київ ; Нью-Йорк : Коць, 1996. - 375 с.

Голод в Україні. 1946-1947 : документи і матеріали / НАН України ; сост. О. М. Веселова. - Київ ; Нью-Йорк : Коць, 1996. - 375 с.

Голод 1946-1947 років в Україні: причини і наслідки : міжнародна наукова конференція. Київ, 27 травня 1997 р.: Матеріали. - Київ ; Нью-Йорк : М. П. Коць, 1998. - 206 с.

Голодомор. Геноцид українського народу 1932-1933 / В. Верстюк ; Український інститут національної пам’яті. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. - 24 с.

Голодомор. Геноцид українського народу 1932-1933 / В. Верстюк ; Український інститут національної пам’яті. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. - 24 с.

Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / НАН України, Інститут історії України, Міжнародний благодійний фонд Україна 3000 ; упоряд. Р. Пиріг. - Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 1125 с.

Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина / Національний інститут стратегічних досліджень ; упоряд. А. І. Кудряченко. - Київ : НІСД, 2008. - 335 с.

Голодомор 1932—1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. - Вид. 3-є, допов. - К. : Києво-Могилянська академія, 2014. - 365 с.

Голодомор 1932—1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. - Вид. 3-є, допов. - К. : Києво-Могилянська академія, 2014. - 365 с.

Голодомор як засіб політичного терору : Матеріали науково-практ. конференцій. Вінниця 29 листопада 2002р. - 26 листопада 2003р. - Вінниця : Книга-Вега, 2004. - 156 с.

Голодомори в підрадянській Україні : Праці членів Асоціації дослідників голодоморів в Україні / Асоціація дослідників голодоморів в Україні, Інститут історії України НАНУ ; Ред. О. М. Веселова. - Львів ; Нью-Йорк : Вид-во Коця, 2003. - 724 с

Голодомори в Україні у XX столітті : Навчальний посібник / Асоціація дослідників голодоморів в Україні, Конфедерація недержавних вищих навчальних закладів освіти України, Міжрегіональна академія управління персоналом ; укл. О. І. Неживий. - Київ : МАУП, 2005. - 57 с.

Кондрацький А. А. Часопис київського політрепресантства : коротка історія Київського Товариства політв’язнів та жертв репресій (1988-2003 рр.) / А. А. Кондрацький. - Вид. 5-те, допов. - К. : Укр. центр духов. культури, 2003. - 143 с.

Петров В. Українська інтелігенція - жертва большевицького терору / ред. Л. Івшина ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна. - Київ : Українська прес-група, 2013. - 64 с.

Політичні репресії в Українській РСР 1937-1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретаці : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 15 березня 2012 р. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - 456 с.

Політичні репресії та голодомори на в XX столітті у контексті національної пам’яті : матеріали обласної науково-практичної конференції м. Вінниця 24 листопада 2005 р. - Вінниця : Книга-Вега, 2006. – 196 с.

Репресоване “Відродження” / упоряд. О. І. Сидоренко. - Київ : Україна, 1993. - 399 с.

Репресії в Україні (1917-1990 рр.) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Міністерство культури і туризму України, Національна парламентська бібліотека України ; авт.-упор. Є. К. Бабич. - Київ : "Смолоскип", 2007. - 519 с.

Ченцов В. В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки : историческая литература / В. В. Ченцов; ред. П. Т. Тронько ; Національна академія наук України. Інститут історії України. - Дніпропетровськ : АМСУ, 2010. - 482 с.

Шановні користувачі!

Дана виставка, яка представлена Вашій увазі - це неповний перелік книг, що містяться в нашій Бібліотеці. Змістовніше ознайомитися з книгами  даної тематики, Ви можете завітавши до Бібліотеки.