295 років від дня народження Г. С. Сковороди (1722–1794)

Шановні користувачі! З 3 грудня у Виставковому залі експонується книжкова виставка, присвячена 295-ій річниці від дня народження Г. С. Сковороди (1722–1794), українського філософа, поета, музиканта, педагога.


Список літератури :

Барабаш, Юрій Якович. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю. Я. Барабаш. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 741 с. + 1 л. портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету)

Волков, В. В. Г. Сковорода и В. Вернадский в пробуждении украинской нации / В. В. Волков, В. П. Корнейчук, К. Д Хомяк. – Київ : Леся, 2007. – 87 с. : портр.

Григорій Сковорода в спогадах сучасників і народних легендах / Літературно- меморіальний музей Г. С. Сковороди ; ядник В. Г. Штих. – Харків : Оригінал, 2002. – 95 с.

Григорій Сковорода: на портреті і в житті : Фотокнига / упор. В. Я. Стадниченко. – Київ : Спалах, 2004. – 180 с. : іл., портр.

Два століття сковородіяни : бібліографічний довідник / уклад. Л. Ушкалов. - Харків : "Акта", 2002. - 525 с.

Калуська, Л. В. Видатні українські педагоги : інформаційний довідник / Л. В. Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 223 с.

Попович, М. Григорій Сковорода: філософія свободи / М. Попович. – 2-е вид. – Київ : Майстерня Білецьких, 2008. – 255 с.

Сковорода, Г. С. Вибране / Г. С. Сковорода. – Київ : Дніпро, 1976. – 299 с.

Сковорода, Г. С. Ізраїльський Змій / Г. С. Сковорода ; Центральний державний історичний архів України (Київ), Харківський приватний музей міської садиби. – факс. вид. – Харків : Харьковский частный музей городской усадьбы, 2012. – 172 с.

Сковорода, Г. С. Пізнай в собі людину / Г. С. Сковорода. – Львів : Світ, 1995. – 528 с.

Сковорода, Г. С. Повна академічна збірка творів / Г. С. Сковорода ; за ред. Л. Ушкалова. – Харків : Майдан, 2016. – 1398 с. : іл., 1 вкл. арк. портр.

Сковорода, Г. С. Повна академічна збірка творів / Г. С. Сковорода ; за ред. Л. Ушкалова. - Харків : Майдан, 2016. – 1398 с. : іл., 1 вкл. арк. портр.

Сковорода, Г. С. Поезії / Г. С. Сковорода. – Київ : Рад. письменник, 1971. – 238 с.

Сковорода, Г. С. Полное собрание починений : в 2 т. Т. 1. Трактаты и диалоги / Г. С. Сковорода ; пер. Р. Кисельов. – Киев : Богуславкнига, 2011. – 432 с.

Сковорода, Г. С. Полное собрание починений : в 2 т. Т. 2. Проза. Поэзия. Переводы. Письма. Разное / Г. С. Сковорода ; пер. Р. Кисельов. – Киев : Богуславкнига, 2012. – 488 с. : ил., 8 вкл. л.

Сковорода, Г. С. Розмова про істине щастя / Г. С. Сковорода. – Харків : Прапор, 1995. – 528 с.

Сковорода, Г. С. Сад божественных песней : вірші, байки, діалоги притчі / Г. С. Сковорода. – Київ : Дніпро, 1988. – 318 с.

Сковорода, Г. С. Сочинения в стихах и прозе Григория Савича Сковороды. С его портретом и почерком его руки / Г. С. Сковорода. – Санкт-Петербург : Тип. штаба отделение корпуса внутренней стражи, 1861. – 318 с. + 1 л. портр.

Сковорода, Г. С. Твори у двох томах Т. 1. Поезії. Байки. Трактати. Діалоги / Г. С. Сковорода ; Київська бібліотека українського письменства, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, НАН України. - 2-е вид. випр. - Київ : [б. и.], 2005. - 528 с.

Сковорода, Г. С. Твори: у 2 т. / Г. С. Сковорода ; Гарвардський університет, Український науковий інститут, НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Обереги, 1994. – (Гарвардська бібліотека давнього українського письменства : Корпус українських перекладів ; Т. 1).

Т. 1 : Поезії. Байки. Трактати. Діалоги / авт. передм. О. Мишанич. – 527 с.

Т. 2 : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. – 479 с.

Сковорода, Г. С. Твори у двох томах. Т.2. Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / Г. С. Сковорода ; Київська бібліотека українського письменства, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : [б. и.], 2005. – 479 с.

Сковорода, Г. С. Харківські байки / Г. С. Сковорода. – Київ, 1995. – 131 с.

Сковорода, Г. С. Сочинения в стихах и прозе Григория Савича Сковороды. С его портретом и почерком его руки / Г. С. Сковорода. – Санкт-Петербург : Тип. штаба отделение корпуса внутренней стражи, 1861. – 318 с.

Українська педагогіка в персоналіях : у двох книгах. Кн.1. X-XIX ст. / Міністерство освіти і науки України ; Ред. О. В. Сухомлинська. – Київ : [б. и.], 2005. – 622 с.

Ушкалов, Леонід Володимирович. Григорій Сковорода і антична культура / Л. В. Ушкалов ; Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Ххарків : Знання, 1997. – 178 с.

Хоткевич, Гнат Мартинович. Григорій Савич Сковорода (український філософ) : короткий його життепис і вибрані місця творів та листів / Г. М. Хоткевич. – Харків: Гуманіт.-літ. ассоціація Григорія Савича Сковороди, 1997. – 127 с. + 1 л. портр. – (Бібліотека ГЛАСу. Серія серій “Брильянт”)

Шевчук, В. О. Пізнаний і непізнаний Сфінкс. Григорій Сковорода сучасними очима : розмисли / В. О. Шевчук. – Київ : Пульсари, 2008. – 525 с.