140 років від дня народження Д.М.Щербаківського
Шановні користувачі! З 14 грудня у Виставковому залі експонується книжкова виставка "Титан музейної справи", присвячена 140-річчю від дня народження Д.М. Щербаківського (1877–1927), українського мистецтвознавця.
 
   

Данило Михайлович Щербаківський – український етнограф, археолог, музейний діяч, дослідник українського народного мистецтва. Член Київського товариства старожитностей і мистецтв, Київського товариства охорони пам'ятників старовини та мистецтва; почесний член Української Академії мистецтв (1918), почесний член Етнографічної комісії ВУАН (1920); учений секретар Секції мистецтв Українського Наукового товариства в Києві (1921), дійсний член НТШ.

    

У-45

Павловський В. Данило Щербаківський / В. Павловський // Український історик. – 1977. – 3-4 (55-56) Рік ХIV. – С. 83. 

Данило Щербаківський, як фахівець з культури українського народу і музейний діяч, знав позалаштункову сторону справи, знав, як нищилися в той самий час духовні цінності українського народу – памятки мистецтва та історичні реліквії. Він знав – і намагався спинити це нищення.

 

902.6

Щ64

Щербаківський Д. Знахідки біля Могилева Подільського / Д. Щербаківський. – (б.в.), 1964. – 172 с.

 

095

Щ 62

Щербаківський Д. Золотарська оправа книжки. В XVІ – ХІХ століттях на Україні / Український науковий інститут книгознавства; Д. Щербаківський. – Київ: (б.в.), 1924. – 15 с.

 

75

Щ – 611

Щербаківський Д. Український портрет ХVII-XX ст. Вставка українського портрету ХVII– XX ст. / Д. Щербаківський, Ернст. – Київ, 1925. – 64 с.

 

9(с2)

Щ -61

Щербаківський Д. Реліквії старого Київського самоврядування / Всеукраїнська академія наук; Д. Щербаківський. – Київ: (б.в.), 1925. – 51 с.

 

9 (с21К)

Щ 61

Щербаківський Д. Перший театральний будинок у Києві та його садиба / Всеукраїнська академія наук; Д. Щербаківський. – Київ: (б.в.), 1925. – 27 с.

 

9 (с21 К) Г

Щ 61

Щербаківський Д. Реліквії старого Київського самоврядування / Всеукраїнська академія наук; Д. Щербаківський. – Київ: (б.в.), 1925. – 51 с.

 

74

Щ 61

Щербаківський Д. Український килим (попередні студії) / Д.М.Щербаківський. – Київ, 1927. – 16 с.

 

002

Щ – 61

Щербаківський Д.Оправи книжок у Київських золотарів XVII – XVIII ст. / Український науковий інститут книгознавства; Д. Щербаківський. – Київ: (б.в.), 1926. – 52 с.

Про нього:

 
 

А35798

068

М 895

Маньковська Р.В. Музеї України у суспільно-історичних викликах ХХ–початку ХХІ століть./ Р.В. Маньковська. – Львів: Простір-М, 2016. – 408 с.

У монографічному жослідженні музей розглядається як суспільний організм. Автор висвітлює актуальні теоретичні питання музеології у контексті новітньрї соціокультурної парадигми, аналізує історичний процес взаєиодії музею і суспільства, простежує роль і місце музею в суспільному розвитку впродовж ХХ–початку ХХІ століть. На широкій джерельній базі дослідник розкриває наслідки політичних репресій тоталітарного режиму в музейній галузі, відзначає внесок українських діячів науки і культури, громадських інституцій, окремих подвижників у збереження національної спадщини народу, окреслює роль музеїв у краєзнавчій діяльності.

 

А5382

069

М 234

Маньковська Р.В. Музейництво в Україні. / Р.В. Маньковська. – Київ, 2000. – 140 с.

В монографії на широкій джерельній базі досліджується процес становлення та розвитку музейної справи в Україні в 1917-1941 рр., визначені його періоди та характерні особливості. Розкриваються умови розбудови музейництва в 20-ті роки, спаду під час посилення тоталітарного режиму в країні. Представлений теоретичний, практичний досвід видатних музеєзнавців, багато з яких були репресовані в 30-ті роки.

 

М830-4-1 / 9(с2)

І-907

Історія української культури : у 5-ти томах. Т. 4. Українська культура першої половини XIX століття. Кн. 1 / Ред. Б. Є. Патон. - Київ : Наук. думка, 2008. - 1006 с. – С. 913.

У двох книгах четвертого тому «Історії української культури» розкриваються особливості розвитку національного мистецтва, науки і освіти України в ХІХ ст.

 

М830-4-2 / 9(с2)

І-907

Історія української культури : у п'яти томах. Т. 4. Українська культура другої половини XIX століття. Кн. 2 / Ред. Б. Є. Патон. - Київ : [б. в.], 2005. - 1296 с. – 1064.

У двох книгах четвертого тому «Історії української культури» розкриваються особливості розвитку національного мистецтва, науки і освіти України в ХІХ ст.

 

М1196-2 / 9(с2)

Н301

Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. Т. 2. Л—Я / ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – 896 с. : фото. – С. 776.

Меморіальний альманах є продовженням серії видань «Золоті імена України». До книги увійшло близько тисячі персоналій про наших видатних співвітчизників різних національностей, які походженням, народженням або діяльністю повязані з Україною і стали славою та гордістю її народу. В тому числі про одного з найавторитетніших знавців українського народного мистецтва – Данила Щербаківського. З його іменем пов’язане заснування музейного фонду в Києві, розвиток музейної справи в Україні.

 

Н355

Національний музей історії України. Скарбниця історичної пам’яті: альбом/статті: Н.Г. Ковтанюк, Л.В. Строкова. – Київ: Мистецтво, 2009. – 208 с.: іл. – С. 8.

Науково-популярне видання репрезентує раритетні пам’ятки історії та культури з колекції музеє та його філії – Музею історичних коштовностей України, зібрані протягом 110 років його існування. Альбом знайомить з історією заснування музею, з видатними особистостями, що стояли біля його витоків і зробили вагомий внесок у комплектування та збереження музейних скарбів, а також з науковцями музею, які гідно продовжують справу своїх попередників.