Надходження до відділу ДБНІР:19.12.2017

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 19.12.2017 р.

М750-4

02(01)

Д853

Духовна скарбниця краю, (1877–2017). Вип. 4 : Бібліографічний покажчик публікацій за 2012–2016 роки / Чернігів. ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. І. Іваненко ; ред. : О. М. Плаунова, І. В. Розумій ; відп. за вип. І. М. Аліференко. - Чернігів : [Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка], 2017. - 96 с.

Даний посібник містить інформацію про діяльність, краєзнавчі бібліографічні видання та методико-бібліографічні матеріали Чернігівської ОУНБ за 2012-2016 рр. За видовою ознакою до нього включені : книги, збірники, брошури, бібліографічні посібники, публікації з газет та журналів. Матеріали у посібнику згруповано в основні розділи : «Публікації про бібліотеку в книгах, збірниках, періодичній пресі та виданнях, що продовжуються», «Видавнича діяльність бібліотеки» та «Публікації працівників бібліотеки».

Складено «Іменний покажчик», до якого включено прізвища авторів, укладачів, а також осіб, яким присвячені матеріали.

Видання може бути корисним викладачам та студентам вищих навчальних закладів, журналістам і літераторам, бібліотечним та музейним працівникам, дослідникам в галузі бібліотекознавства.

А37001

016(01)

Д86

Душа його - неначе сонях : Євген Безкоровайний : бібліогр. покажч. / ВГО “Укр. бібліотеч. асоц.” ; Терноп. обл. від-ня , Заліщ. ЦБС ; уклад. : М. Рудик, С. Пукіш ; кер. проекту В. Вітенко ; ред. М. Зубик ; відп. за вип. О. Тракало. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2017. - 47 с. : фот. - (Видатні постаті краю ; Вип. 4).

Видання приурочено до 70-річчя від дня народження талановитого поета, журналіста, публіциста, громадського діяча Євгена Безкоровайного. Це четвертий випуск серії «Видатні постаті». Покажчик містить нариси про життєвий і творчий шлях видатного краянина та бібліографію його творів і літератури про нього.

Адресовано вчителям, студентам, учням, бібліотекарям, а також усім шанувальникам творчості Є. Безкоровайного.

Посібник здобув перемогу в обласному конкурсі «Кращий бібліографічний покажчик» у номінації «Кращий бібліографічний покажчик», що виходить у серії».

А37007

016(01)

З-11

З лункого потоку душі Марії Вайно : біобібліогр. творчий життєпис / Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка ; упоряд. : Г. І. Пристай, М. В. Дем’янів, Г. С. Синенько. - Івано-Франківськ, 2016. - 158 с. : факс., фот. – (До 60-річчя від дня народж. укр. письменниці Марії Вайно).

У мистецтві Прикарпаття є яскраві особистості, які заслуговують на визнання і шану за творчу працю.

Цей біобібліографічний творчий життєпис присвячено ювілею української письменниці Марії Вайно.

Видання знайомить читачів з сучасницею, яка може слугувати взірцем самовідданої праці.

Адресується літераторам, філологам, культурологам, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, працівникам закладів культури, оскільки містить матеріали про творчу індивідуальність Марії Вайно. Може слугувати пізнавальною інформацією для широкого кола читачів.

А37010

02

І-907

Історія Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : хроніка подій : (1877–2016 рр.) / Чернігів. ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; уклад. : П. В. Грищенко [та ін.] ; відп. за вип. І. М. Аліференко. - Чернігів, 2017. - 147 с.

У виданні висвітлюється 140 років історії та діяльності бібліотеки від часу заснування у Чернігові Громадської бібліотеки до сучасної Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; нелегкі роки становлення, формування штату, фондів бібліотеки, розгортання масової роботи, організаційно-методичного керівництва бібліотеками Чернігівської області.

Видання розраховане на фахівців з історії вітчизняної культури, краєзнавців, бібліотекарів, студентів навчальних закладів культури.


А37008

016(01)

І-902

Історико-краєзнавчому об’єднанню “Моє місто” – 10 років : біобібліогр. анот. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. Х. Шовкопляс ; ред. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. - 64 с. : фот.

Біобібліографічний анотований покажчик підготовлений з нагоди 10-літнього ювілею з часу утворення об’єднання – лауреата обласної краєзнавчої премії ім. В. Полєка.

До нього включені анотовані видання, які вийшли в серії «Моє місто» та книги, в яких члени об’єднання виступають упорядниками.

Покажчик укладений на основі перегляду визначного кола джерел та краєзнавчої літератури, яка надійшла у фонди Івано-Франківської ОУНБ до травня 2017 р.

Матеріали покажчика розташовані хронологічно від першого випуска книги, виданої в серії «Моє місто».

Збірник стане у нагоді історикам, викладачам, аспірантам, студентам, усім зацікавленим історією міста Івано-Франківська та дослідникам краєзнавчого руху Івано-Франківщині.

А37003

016(01)

Н30

Народжений під знаком Мельпомени : (до 100-річчя від дня народж. Ярослава Геляса) : біобібліогр. покажч. / ВГО “Укр. бібл. асоц.”, Терноп. обл. від-ня, Підволочин. ЦБС ; уклад. М. Пліс ; кер. проекту В. Вітенко ; відп. за вип. Л. Жолубак. - Підволочинськ ; Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. - 31 с. - (Відомі імена).

Ярослав Геляс – видатний режисер, талановитий актор театру та кіно, своєрідна й самобутня постать ; його ім’я та доля безпосередньо пов’язані з процесами формування й становлення українського театру.

Біобібліографічний покажчик адресований бібліотекарям, працівникам культури, краєзнавцям, усім, хто цікавиться історією краю, його відомими людьми.

А37009

02(016)

Н353

Національна парламентська бібліотека України, (1866–2015) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парламент. б-ка України ; упоряд. : К. М. Науменко, Г. В. Волянська, О. О. Галганова ; наук. ред. В. Кононенко. - Київ, 2016. - 495 с.

Матеріали науково-допоміжного бібліографічного покажчика висвітлюють питання становлення і поступу Національної парламентської бібліотеки України за 150 років її існування. Посібник дає уявлення про роль бібліотеки в розвитку бібліотечної справи України, трансформацію її функцій, напрямів діяльності залежно від історичних реалій. Видання бібліотеки, публікації працівників ілюструють усі етапи її багаторічної історії.

Покажчик адресовано фахівцям у галузі бібліотекознавства і бібліографознавства, історії та культури, зокрема викладачам, аспірантам, студентам, які вивчають бібліотекознавчі та бібліографознавчі дисципліни, та всім, хто цікавиться історією, сучасним станом та тенденціями розвитку вітчизняної бібліотечної справи.

А37000

2

О-538

Олешко (Олег Мазурик). РУНВіра. Рідновірські роздуми / Олешко. - Кам’янець-Подільський : Вид.-во ПП Зволейко Д. Г., 2017. - 16 с.

Протягом всієї тривалості існування людського буття чинне місце в житті людини посідала релігія. Саме релігійне життя людства завжди було багате різними процесами та явищами. Чільне місце в цих процесах посідала релігійна думка. яка намагалася через формування цілісних доктрин пояснювати явища людського буття від, здавалося б найменших, до найглобальніших.

В4094

6

Р34

Резанова Н. Ю. Кто там в малиновом берете... : история дамских шляпок / Наталия Юрьевна Резанова. - Киев : Факт, 2007. - 188 с. : ил. - (Популярная энциклопедия моды ; Вып. 4).

Найзначніша частина дамського вбрання – капелюшок за тисячі років свого існування зазнав фантастичних змін форми. Закономірності й випадковості цього процесу, історія культових моделей, серйозні факти та гумористичні коментарі до них складають зміст книги.

Щедро ілюстрована, ця популярна історія капелюхів та інших жіночих головних уборів адресована найширшому колу читачів, які цікавляться модою.

В4093

78

Р837

Ружин З. В. Сяють весело зірки : колядки та щедрівки на музику Левка та Жанни Колодубів для жіночих та мішаних хорів без супроводу / Зоя Володимирівна Ружин ; метод. рек. С. Садовенко ; передм. Дмитра Степовика, Левка Колодуба, Миколи Давидова ; худож. О. Охапкін ; композитори: Л. М. Колодуб, Ж. Ю. Колодуб. - Київ : Імідж Принт, 2017. - 81, [5] с. : іл., муз. тв.

Пісенна збірка колядок та щедрівок створена на національній основі й фольклорному підґрунті, зорієнтована на розширення репертуару до Новорічно-Різдвяних святкувань та надання методичного забезпечення для сучасної вокально-хорової практики.

Видання становитиме посилений інтерес у широкого кола користувачів і сприятиме ціннісному пізнанню та формуванню естетичних смаків молодої генерації виконавців.

А36999

С958

Сычев И. Легенды западных островов / Игорь Сычев, В. Заславский. - Львів : «Добра книжка», 2013. - 55 с. : ил.

Ця книга – скромна спроба донести до сучасного читача військові й духовні подвиги воїнів і кліриків тих часів, донести їх пристрасть і щирість, відвагу й мужність, любов до Бога, наук, Вітчизни та один до одного. Книга має два розділи. У першому – вірші про героїв тієї епохи – про святих Брендана й Колумбу, про королів Етельвульфа та Альфреда, перекази-переспіви легенд тих часів і вірші, які були надихнуті образами з давньої кельтської літератури. Друга частина – переклади найбільш цікавих віршів, пісень і молитв святих Колумби, Колумбана, Седулія та багатьох монахів, чиї імена до нас не дійшли. Тут і легенди про святого Патрика, і проникливі елегії про тугу за покинутою вітчизною, і звернення до Бога.

А37012

792

Т291

Театр на Івано-Франківщині : історія, сьогодення, постаті : бібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; упоряд. : Г. І. Пристай, І. А. Бурда ; ред. Г. В. Горбань. - Івано-Франківськ, 2016. - 100 с.

Видання знайомить з історією та сьогоденням театрального мистецтва Прикарпаття, з репертуаром театрів, розкриває яскраві грані творчого обдарування і таланту видатних режисерів, акторів, їх творчі біографії, знайомить з театральними діячами.

Додаток до видання містить допоміжний іменний покажчик, де прізвища подані в алфавітному порядку та покажчик використаних періодичних видань та часописів.

Зібраний і упорядкований матеріал адресований тим, хто вивчає і досліджує театральну історію, напрямки театральної культури.

Покажчик стане у пригоді театрознавцям, викладачам культурно-освітніх вищих учбових закладів, драматургам, режисерам, акторам, сценографам і всім шанувальникам театрального мистецтва.