«Стрітення Господнє»
У відділі обслуговування користувачів представлена книжкова виставка «Стрітення Господнє»

Список літератури:

Біляковський П. Різдвяно-стрітенський цикл погодних передбачень в народному календарі українців Карпат // Народознавчі зошити. – 2012. - № 4. – с.634-642.

Біляковський П. Різдвяно-стрітенський цикл погодних передбачень в народному календарі українців Карпат/ П. Біляковський //Народознавчі зошити: науковий журнал/ Національна академія наук України, Інститут народознавства. – Львів, 2014. - № 4. – с.634-642.

Влад М. М. Стрітеннє [Текст] : книжка гуцульських звичаїв і вірувань / М. М. Влад. - Київ : Український письменник, 1992. - 221 с. : фот.

Воропай, Олекса. Звичаї нашого народу [Текст] : народньо-календарні звичаї: український народний одяг: етнографічний нарис / О. Воропай ; худож. оформл. І. Бородаєва. - Київ : Пульсари, 2012. - 632 с. : іл.

Воропай О. Стрітення // Чумацький шлях. – 2015. - № 4. – с.24

Люба моя Україна [Текст] : свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети та повір’я українського народу / М. Н. Шкода. - Донецьк : БАО, 2011. - 544 с.

Капранов, Дмитро Віталійович. Веселих свят! [Текст] / Д. В. Капранов, В. В. Капранов ; наук. ред.: Я. Музиченко, Я. Левчук ; худ. О. Костенко [та ін.]. - Київ : Зелений пес, 2014. - 104 с.

Негрій Т. «Зима прийшла – празників привела». Зимові свята та обряди. Прийшов лютий – питає, як взутий // Наша берегиня. – 2012. - № 4. – с.13

Православный календарь февраля // Спасите наши души. – 2016. - № 1. – с.11

Павленко В. Церква Стрітення Господнього в м. Полтаві/ В. Павленко // Полтав. краєзн.музей: зб. наук.ст.. – 2014. Вип.ІХ . - С. 676-691. - Бібліогр.: 19 назв.

Скуратівський, Василь. Дідух [Текст] : свята українського народу / В. Скуратівський. - К. : Освіта, 1995. - 271 с.

Скуратівський, Василь. Святки [Текст] / В. Скуратівський. - Київ : Українознавство, 1994. - 118 с.

Українське народознавство [Текст] / Г. С. Лозко. - вид. 5-е, зі змін. і допов. - Тернопіль : Мандрівець, 2011. - 512 с.

Українські народні свята та звичаї [Текст] / В. К. Сапіга ; Товариство “Знання” України, Республіканський центр духовної культури. - Київ : Знання України, 1993. - 111 с.

Українські традиції [Текст] / упор. О. В. Ковалевський. - Х. : Фоліо, 2004. - 573 с.

Українці : Свята. Традиції. Звичаї [Текст] : историческая литература / уклад. І. Ковернець. - Донецк : Альфа-Прес, 2004. - 304 с.

Український іконопис ХІІ-ХІХ ст. з колекції НХМУ [Текст] / упоряд. Ю. Литвинець. - Хмельницький : Галерея, 2004. - 254 с.